Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Árangursrík úrræði : Nyhet

Í nýjum kennslufræðilegum leiðbeiningum eru áþreifanleg dæmi um skipulagningu kennslu fyrir lesblinda : Nyhet

11,8 miljoner euro för utveckling av den grundläggande utbildningen : Nyhet

11,8 milljónir evra fyrir þróun grunnmenntunar : Nyhet

23 norsk fyrirtæki taka þátt í nemaáætluninni 2011 : Nyhet

23 norske virksomheter med i traineeprogrammet 2011 : Nyhet

23 valtiollista työpaikkaa mukaan vuonna 2011 alkavaan harjoitteluohjelmaan : Nyhet

Aðgerðir til að auðvelda leið þroskaheftra til starfa : Nyhet

Adult Education for People with Disabilities in Estonia : Nyhet

Arbetsgrupp skall utreda den ekonomiska situationen för studerande med familj : Nyhet

Aspekter på litteracitet – innanför och utanför alfabetiseringsundervisningen : Kalender

(2005-09-21 till 2005-09-23)

Plats: Nordiska folkhögskolan i Kungälv

Att lära av varandra - Med fokus på synfunktions hinder inom social- och hälsovården : Projekt

Auknar áherslur á menntun og rannsóknir : Nyhet

Autististen nuorten IT-koulutus – ”uutta luova innovaatio nuorisokoulutusjärjestelmässä” : Nyhet

Bilda en allians för dem i utanförskap : Nyhet

Budjettiesitys: isoja panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen : Nyhet

Bygderne bliver løftet med succes : Nyhet

Creative Lifelong Learning – New Approach in Reaching Vulnerable Groups : Kalender

(2008-10-01 till 2008-10-07)

Plats: Sopot, Poland

Dear Reader : Nyhet

Dear Reader, : Nyhet

Education through Oral History Fieldwork : Projekt

Efteruddannelse i ordblindhed : Nyhet

En ny chance : Nyhet

Fjöldi umsækjenda um fullorðinsfræðslu við „Skúlin við Áir“ : Nyhet

Forslag til tilrettelæggelse af ordblindeundervisning : Nyhet

Grönlantilaiskuntiin houkutellaan kunnanvouteja paremman palkkatason ja koulutuksen avulla : Nyhet

Grundläggande engelskutbildning för arbetstagare med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi : Projekt

Hankkeesta koulutusnostetta Grönlannin maaseudulle : Nyhet

Hlynnt að dreifbýlinu með góðum árangri : Nyhet

Hyvä lukija : Nyhet

Hyvä lukija, : Nyhet

IT og kosthold – to fluer i ett smekk! : Nyhet

IT-uddannelse for unge med autisme - en ”innovativ nyskabelse indenfor ungdomsuddannelsessystemet” : Nyhet

Jobbsatsning för personer med utvecklingsstörning : Nyhet

Kära läsare : Nyhet

Kära läsare : Nyhet

Kemur menntun fólks sem starfar við umönnun fullorðinna – eldri borgurum til góða? : Nyhet

Konkreettisia ehdotuksia lukihäiriöisten aikuisten opetuksen tueksi : Nyhet

Koulutus on erityisnuorten ponnahduslauta aikuisuuteen : Nyhet

Kuusi kymmenestä norjalaisesta töihin tai opiskelemaan pätevöitymisohjelman avulla : Nyhet

Lärande och livskvalitet för alla? : Nyhet

Læsning og kommunikation i virksomhederne : Nyhet

Lønløft og bedre uddannelse af kommunefogeder i de grønlandske bygder : Nyhet

Lestur og samskipti í fyrirtækjum : Nyhet

Lukutaito- ja viestintäopetus työpaikoilla : Nyhet

Mange ansøgere til voksenskolen: “Skúlin við Áir” : Nyhet

Menntun fyrir ófagægt starfsfólk við umönnun barna á afskekktum svæðum : Nyhet

Midgård Kontaktnät - Samarbeide mellom ardeidsplasser og skoler for funksjonshemmede i Norden : Projekt

Mynda bandalag til aðstoðar þeim sem eru utangarðs í atvinnulífinu : Nyhet

Ný fræðslutilboð í Færeyjum : Nyhet

Ný námskeiðsáætlun fyrir fullorðna með sérþarfir : Nyhet

Nýtt menntaverkefni fyrir frumkvöðla og viðskiptamenn : Nyhet

Nordisk konferens för vuxenutbildning : Kalender

(2007-09-13 till 2007-09-15)

Plats: Kristianstad

Nordisk kongress om dyslexipedagogik : Kalender

(2005-08-08 till 2005-08-10)

Plats: Stockholm

Nya kursplaner för grundläggande särvux : Nyhet

Nye uddannelsesinitiativer på Færøerne : Nyhet

Nyt uddannelsesprojekt for iværksættere og forretningsudviklere : Nyhet

Oikeus oppia : Nyhet

Opiskelijoiden erityistarpeet otetaan hyvin huomioon Oslon korkeakoulussa : Nyhet

Paljon hakijoita aikuisoppilaitokseen “Skúlin við Áir” : Nyhet

Personalutbildning i äldreomsorg – blir den till nytta för de äldre? : Nyhet

Perusopetuksen laadun kehittämiseen 11,8 miljoonaa euroa : Nyhet

Problem-based Learning in Context - Bridging Work and Relation : Kalender

(2005-06-09 till 2005-06-11)

Plats: Lahti, Finland

Rétt til náms : Nyhet

Rett til læring : Nyhet

Rom for dannelse - avslutningskonferanse : Kalender

(2012-01-12 till 2012-01-13)

Plats: Larvik, Norge

Rom for dannelse - Rum för bildning : Projekt

Rom for læring : Nyhet

Särvuxpedagogerna antar utmaningen : Nyhet

Sérstakt námstilboð til unglinga með sérþarfir er stökkbretti í inn í fullorðinsárin : Nyhet

Símenntun í lesblindukennslu : Nyhet

Seks av ti nordmenn i aktivitet etter Kvalifiseringsprogrammet : Nyhet

Sex af hverjum tíu Norðmönnum eru virkir eftir að hafa tekið þátt í Færniáætluninni : Nyhet

Spesialundervisningens betydning for kompensering og livskvalitet : Nyhet

Stora satsningar på utbildning och forskning : Nyhet

StuRe - Studiemässig Rehabilitering (Nordplus Vuxen -projekt) : Kalender

(2005-08-18 till 2005-08-19)

Plats: Hoikan opisto, Karkku, Finland

Syrjäseutujen lastenhoitoalan työntekijöille lisäkoulutusta : Nyhet

Täydennyskoulutusta lukihäiriöistä : Nyhet

Tæknistudd kennsla fyrir einhverfa unga - er "nýsköpun á sviði unglingakennslu" : Nyhet

Työelämähanke kehitysvammaisille : Nyhet

Språkval för nyckelord
Choose language for keywords

DK | FI | IS | NO | SE | ENG


Nyckelord alfabetiskt
Keywords in alphabetical order

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V W Alla

Sökning på nyckelord
Till vänster visas de objekt som är relaterade till ditt valda nyckelord.
Du kan byta nyckelordens språk eller söka nya nyckelord via länkarna ovan.

Keyword search
Objects related to the keyword you searched for are shown to the left.
You can change the language of the keywords or search new keywords through the links above.