Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Læring på arbeidsplassen – hindringer : Sida

Økonomiske sanktioner ser ikke ud til at få kontanthjælpsmodtagere i job : Nyhet

”Voksne funksjonshemmedes læring, skandinavisk innsats i takt eller utakt?" : Projekt

23 norsk fyrirtæki taka þátt í nemaáætluninni 2011 : Nyhet

23 norske virksomheter med i traineeprogrammet 2011 : Nyhet

23 valtiollista työpaikkaa mukaan vuonna 2011 alkavaan harjoitteluohjelmaan : Nyhet

Aðgerðir til að auðvelda leið þroskaheftra til starfa : Nyhet

Att lära av varandra - Med fokus på synfunktions hinder inom social- och hälsovården : Projekt

Aukin alþýðumenntun fyrir fatlaða : Nyhet

Bann við að mismun vegna takamarkaðrar starfsgetu : Nyhet

Danmark dårligst til at integrere handicappede : Nyhet

Efteruddannelse i ordblindhed : Nyhet

Ekki dugar að beita fjárhagslegum refsingum til þess að koma atvinnulausum í vinnu : Nyhet

Fékk ekki vinnu á skiptiborðinu – hjólastóllinn kom í veg fyrir það : Nyhet

Fikk ikke jobb som sentralborddame – rullestolen en hindring. : Nyhet

Fjöldi umsækjenda um fullorðinsfræðslu við „Skúlin við Áir“ : Nyhet

Forbudt å diskriminere for nedsatt funksjonsevne : Nyhet

Fyrirmyndir í námi fullorðinna : Nyhet

Háskólamenntun fyrir einstaklinga með skertan þroska : Nyhet

Högskoleutbildning för personer med utvecklingsstörning : Nyhet

Hver 10. arbeidstaker har nedsatt hørsel : Nyhet

Ikke alle får være med! : Nyhet

Jobbsatsning för personer med utvecklingsstörning : Nyhet

Kehitysvammaisille suunnattu korkea-asteen koulutusohjelma : Nyhet

Kuulovammaiset työntekijät tarvitsevat tukea : Nyhet

Læringsambassadører : Nyhet

Lisää kansansivistysvaroja vammaisille : Nyhet

Livskvalitet for alle - Identitetsbegrepet i voksenuddannelse for handicappede : Nyhet

Mange ansøgere til voksenskolen: “Skúlin við Áir” : Nyhet

Mere folkeoplysning til handicappede : Nyhet

Midgård Kontaktnät - Samarbeide mellom ardeidsplasser og skoler for funksjonshemmede i Norden : Projekt

Mikilvæg lög í Noregi : Nyhet

Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov er vedtatt i Norge : Nyhet

Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov er vedtatt i Norge : Nyhet

Nye saker fra Norge : Nyhet

Oppimisen suurlähettiläät : Nyhet

Paljon hakijoita aikuisoppilaitokseen “Skúlin við Áir” : Nyhet

PISA estää innovatiivista ajattelua koulutusjärjestelmässä : Nyhet

PISA hæmmer nytænkning i uddannelsessystemet : Nyhet

PISA kemur í veg fyrir nýsköpun í menntakerfinu : Nyhet

Språkval för nyckelord
Choose language for keywords

DK | FI | IS | NO | SE | ENG


Nyckelord alfabetiskt
Keywords in alphabetical order

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V W Alla

Sökning på nyckelord
Till vänster visas de objekt som är relaterade till ditt valda nyckelord.
Du kan byta nyckelordens språk eller söka nya nyckelord via länkarna ovan.

Keyword search
Objects related to the keyword you searched for are shown to the left.
You can change the language of the keywords or search new keywords through the links above.