Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

4/2005: Basic Skills : Sida

Alfarådet : Sida

Úrbætur í lestri-, ritun, og upplýsingatækni fyrir fullorðna með litla menntun : Nyhet

Aikuisten lukutaito-opetuksen portfolio : Nyhet

Aikuisten oppimisen teemaviikko 2010 : Nyhet

Alfabetisering av vuxna : Nyhet

Att skriva nordiskt? - Att skriva fritt! : Kalender

(2008-09-10 till 2008-09-10)

Plats: Nätbaserad

Forbedring af læse-, skrive- og IT-færdigheder for kortuddannede voksne : Nyhet

From non reader to reader : Projekt

Grundläggande engelskutbildning för arbetstagare med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi : Projekt

Kartläggning av Alfabetisering i Norden (KAN) : Projekt

Kartoitus vähän koulutettujen aikuisten luki- ja tietotekniikkaopetuksesta : Nyhet

Konference omkring voksnes læse- og skrivefærdigheder : Kalender

(2011-03-22 till 2011-03-23)

Plats: Nuuk, Grønland

Konferenssi aikuisten lukivaikeuksista poiki paljon aloitteita Grönlannissa : Nyhet

Läs- och skrivförmåga – en generell nyckelkompetens? : Nyhet

Læringsdagene 2010 : Nyhet

Læse- og skrivefærdighed hos voksne i arbejdslivet i Island : Nyhet

Læsning og kommunikation i virksomhederne : Nyhet

Lønn for lesetrening : Nyhet

Lese og skriveferdigheter for nordisk arbeidsliv : Nyhet

Lese- og skriveferdigheter for nordisk arbeidsliv – LENA : Projekt

Lestrar- og ritunarfærni fyrir atvinnulífið á Norðurlöndunum : Nyhet

Lestrarkennsla fyrir fullorðna : Nyhet

Lestur og samskipti í fyrirtækjum : Nyhet

Literacy in adult education - Grundtvig Workshop : Kalender

(2014-03-16 till 2014-03-23)

Plats: Flanders, Belgium

Luku- ja kirjoitustaito pohjoismaisessa työelämässä : Nyhet

Lukutaidon resurssipankki netissä : Nyhet

Lukutaito- ja viestintäopetus työpaikoilla : Nyhet

Mange initiativer i hele Grønland efter konferencen om voksnes læse- skrivefærdigheder : Nyhet

Språkval för nyckelord
Choose language for keywords

DK | FI | IS | NO | SE | ENG


Nyckelord alfabetiskt
Keywords in alphabetical order

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V W Alla

Sökning på nyckelord
Till vänster visas de objekt som är relaterade till ditt valda nyckelord.
Du kan byta nyckelordens språk eller söka nya nyckelord via länkarna ovan.

Keyword search
Objects related to the keyword you searched for are shown to the left.
You can change the language of the keywords or search new keywords through the links above.