Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Læring på arbeidsplassen – hindringer : Sida

2/2010: Tillgång till kunskap : Sida

Á næstunni verður umbótum á starfsmenntaskólanum og menntaskólanum hrint í framkvæmd. : Nyhet

Å leve et friskere liv - Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede : Projekt

”Jämlikhet är bäst för alla” : Nyhet

”Poverty walks” – Kööpenhaminan kävelykierroksilla oppaina kodittomat : Nyhet

”Poverty walks” i København med hjemløse som guider : Nyhet

„Poverty walks? í Kaupmannahöfn með heimilislausa sem leiðsögumenn : Nyhet

Aðgengi að alþýðumenntun : Nyhet

Aðgerðir til að auðvelda leið þroskaheftra til starfa : Nyhet

ABF og Mimir inviterer til Nordisk konferanse i Island i år : Nyhet

Aikuiskoulutus, täydennyskoulutus ja jatkokoulutus – myös vammaisille ja vajaakuntoisille? : Nyhet

Aikuisopiskelijan viikon teemana moninaisuus : Nyhet

Alternativ för utbildningskonton har skissats upp : Nyhet

Arbeidsgruppe om handlingsplan for de unges interesser : Nyhet

Att utbilda världsmedborgare : Projekt

Aukin alþýðumenntun fyrir fatlaða : Nyhet

Bann við að mismun vegna takamarkaðrar starfsgetu : Nyhet

Bilingual education in Latvia: Higher education and adult education : Nyhet

Bilingual education in Latvia: Reform experience, decision making and the public opinion : Nyhet

Bilingual education in Latvia: The decisions and timeline of implementation of the bilingual education : Nyhet

Danmark dårligst til at integrere handicappede : Nyhet

Dear Reader : Nyhet

eBorgerskap 2007 – Digital inkludering : Nyhet

Ei-länsimaisten työntekijöiden vaikeampi palata sairauslomalta takaisin : Nyhet

Eksklusionen er massiv : Nyhet

Eldre faller utenfor informasjonssamfunnet : Nyhet

Eldre faller utenfor informasjonssamfunnet : Nyhet

Erfitt fyrir borgara frá – öðrum löndum en Vesturlöndum að rata aftur til starfa eftir veikindaorlof : Nyhet

Et mere rummeligt arbejdsmarked et projekt om arbejde til udviklingshæmmede : Nyhet

Fääri tasa-arvoiseksi muiden pohjoismaisten kielten kanssa : Nyhet

Færøsk opnår ligestilling med andre nordiske sprog : Nyhet

Færeyska verður jöfn öðrum Norðurlandatungumálum : Nyhet

Förslag till reformer i statsfinansieringen för folkbildningen : Nyhet

Facebook kan öka blyga studenters lärande : Nyhet

Finländskt-estniskt samarbete reder upp i djungeln : Nyhet

Finland fick en nationalspråksstrategi : Nyhet

Fjölbreytileiki einkennir viku símenntunar í Noregi : Nyhet

Forbudt å diskriminere for nedsatt funksjonsevne : Nyhet

Fullorðinsfræðsla, endur- og símenntun – einnig fyrir einstaklinga með skerta hreyfigetu? : Nyhet

How 102 000 people learned to use the Internet : Nyhet

Hvad har du gjort for fællesskabet i dag? : Nyhet

Hyvä lukija, : Nyhet

Ibn Rushd – om islam och svenskhet : Nyhet

Ikääntyvät syrjäytyvät tietoyhteiskunnasta : Nyhet

Internetþjónusta til stuðnings við ævinám : Nyhet

Jobbsatsning för personer med utvecklingsstörning : Nyhet

Kära läsare : Nyhet

Keeping on Track : Projekt

Kennsla í dönsku aðlögum þörfum hvers Grænlendings í Óðinsvéum : Nyhet

Kjønnsperspektivet i maktufoldelse og demokratideltagelse i Norge : Nyhet

Kontrakt om videreutdanning for funksjonshemmede : Nyhet

Koulutus luo kehitystä – Distans-verkoston uusi raportti : Nyhet

Kvinder hjælper kvinder : Nyhet

Lögð hafa verið fram drög að menntareikningum : Nyhet

Learning against Poverty : Nyhet

Lisää kansansivistysvaroja vammaisille : Nyhet

Mímir-símenntun og ABF bjóða til norrænnar ráðstefnu á Íslandi 2013 : Nyhet

Mangfold i Læringsdagene : Nyhet

Menntun leið til byggðaþróunar ný skýrsla frá Distans netinu : Nyhet

Mere folkeoplysning til handicappede : Nyhet

Mikilvæg lög í Noregi : Nyhet

Námstækifærum í strjálbýli fækkar : Nyhet

Ný námstækifæri fyrir fatlaða : Nyhet

Nýjar námsskrár : Nyhet

Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov er vedtatt i Norge : Nyhet

Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov er vedtatt i Norge : Nyhet

Ny erhvervsskolereform og gymnasieskolereform lanceres i disse dage : Nyhet

Nya studiemöjligheter för personer med funktionsnedsättning : Nyhet

Nye læreplaner : Nyhet

Odensessa grönlantilaiset saavat räätälöityä tanskan opetusta : Nyhet

Offensivt lovforslag : Nyhet

Opetushallitukselta suositukset sosiaalisen median opetuskäytöstä : Nyhet

Opiskelumahdollisuudet uhattuina haja-asutusalueilla : Nyhet

Ráðleggingar um beitingu félagsmiðla í kennslu : Nyhet

Rýmri vinnumarkaður, verkefni um vinnu fyrir þroskahefta : Nyhet

Radikaali esitys syrjintä- ja esteettömyyslaiksi : Nyhet

Reformbølge ruller over Danmark : Nyhet

Rekommendation om sociala medier i undervisningen : Nyhet

Sókndjarft frumvarp : Nyhet

Samfélag án aðgreiningar : Nyhet

Samningur um símenntun fyrir fatlaða : Nyhet

Samráðshópur um aðgerðaáætlun í málefnum ungs fólks : Nyhet

Selvityshenkilöt hahmottelivat eri vaihtoehtoja koulutustileiksi : Nyhet

Seminarium om Arbete, 5-6 maj 2009, Helsingfors : Information

Seminariet är avsett för alla som är intresserade av att stöda människor med funktionsnedsättning i att hitta, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, enligt Supported Employment model...

Sopimus kehitysvammaisten koulutuksesta : Nyhet

Stefna fyrir þjóðtungu Finna mótuð : Nyhet

Studiemöjligheter i glesbygderna hotade : Nyhet

Suomi sai kansalliskielistrategian : Nyhet

Syrjintä- ja esteettömyyslaki hyväksyttiin Norjassa : Nyhet

Tillaga um endurskoðun á fjárframlögum til alþýðufræðslunnar : Nyhet

Tillgänglighet inom folkbildningen : Nyhet

Tutkimus selvittää opistojen esteettömyyttä : Nyhet

Työelämähanke kehitysvammaisille : Nyhet

Työryhmä laatii toimintasuunnitelman nuorten intressien ajamiseksi : Nyhet

Um velferðarráðuneytið : Nyhet

Undervisning i dansk tilpasses for hver grønlænder i Odense : Nyhet

Utdanning skaper utvikling i utkantsområder : Information

En rapport fra Distansnettverket, publicerat 2012

Utdanning skaper utvikling, ny rapport fra Distans-nettverket : Nyhet

Uudet opetussuunnitelmat : Nyhet

Uusi ammattikoulutuksen ja lukiokoulun uudistus käynnistyy näinä päivinä : Nyhet

Uusi hanke raivaa kehitysvammaisille tilaa työmarkkinoilta : Nyhet

Språkval för nyckelord
Choose language for keywords

DK | FI | IS | NO | SE | ENG


Nyckelord alfabetiskt
Keywords in alphabetical order

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V W Alla

Sökning på nyckelord
Till vänster visas de objekt som är relaterade till ditt valda nyckelord.
Du kan byta nyckelordens språk eller söka nya nyckelord via länkarna ovan.

Keyword search
Objects related to the keyword you searched for are shown to the left.
You can change the language of the keywords or search new keywords through the links above.