Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Læring på arbeidsplassen – hindringer : Sida

Áhersla á háskólamenntaða innflytjendur : Nyhet

Þekkingarsetur þjóðlegra starfsgreinar : Nyhet

”Integration gennem voksen og efteruddannelse” : Nyhet

„Aðlögum með fullorðinsfræðslu og símenntun“ : Nyhet

"Læring og interkulturelle møder" : Nyhet

"Nám og fjölmenningarlegir fundir" : Nyhet

"Oppiminen ja kulttuurien väliset kohtaamiset" : Nyhet

Aðlögun með fullorðinsfræðslu og símenntun : Nyhet

Aamiaistapaamisia maahanmuuttajien koulutuksesta : Nyhet

Aikuiskoulutus integraation edistäjänä : Nyhet

Aikuiskoulutus kotoutumisen välineenä : Nyhet

Alfa og omega : Nyhet

Alfabetisering av vuxna : Nyhet

Ammattikouluopettajille apua vähemmistönuorten opettamisessa : Nyhet

Auglýsing um styrki til námskeiða í íslensku vorið 2013 : Nyhet

Bæta á ráðgjöf við upphaf aðlögunar innflytjenda : Nyhet

Bætt sænskukennsla fyrir innflytjendur : Nyhet

Budgetpropositionen: Mer pengar till utbildning och arbetsmarknad : Nyhet

Budjettiesitys lupaa lisää rahaa koulutukseen ja työmarkkinatoimiin : Nyhet

Dårlig IKT kompetanse blant innvandrere : Nyhet

De nye erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser : Nyhet

Den nya yrkeshögskolelagen trädde i kraft i början av år 2010 : Nyhet

Den profesjonelle alfabetiseringslæreren : Kalender

(2012-09-19 till 2012-09-21)

Plats: Sandefjord, Norge

Den stygge andungen : Nyhet

Det högsta elevantalet någonsin i sfi – 65 000 : Nyhet

Ei-länsimaisten työntekijöiden vaikeampi palata sairauslomalta takaisin : Nyhet

En stor gemensam arbetsmarknad : Nyhet

Erilaisuus on rikkaus – uusia esimerkkejä : Nyhet

Esitys yhteiskuntatietouden opetuksesta uusille maahanmuuttajille : Nyhet

Et felles nordisk arbeidsmarked, teori eller praksis? : Nyhet

Etnisen yrittäjyyden edistämiskeskus perustettu : Nyhet

Fá ekki störf við hæfi : Nyhet

Får ikke jobb i samsvar med utdanningen : Nyhet

Færni innflytjenda ekki nýtt sem skyldi : Nyhet

Færni sem innflytjendur búa yfir þegar þeir koma til Danmerkur er vannýtt á vinnumarkaðinum : Nyhet

Færniþróun fyrir sfi-kennara. : Nyhet

Förbättrad svenskundervisning för invandrare : Nyhet

Fördubbling av förberedande lärokurser före grundläggande utbildning för invandrare : Nyhet

Förslag om samhällsorientering för nyanlända : Nyhet

Fem lokomotiver til en bedre integration : Nyhet

Fjölbreytni kostur í samkeppni : Nyhet

Fjölga þarf námsmönnum af erlendu bergi brotnu í starfsmenntaháskólunum : Nyhet

Fjölmenning styrkt : Nyhet

Fler utlandsfödda till yrkeshögskolan : Nyhet

Flere innvandrere består norskprøven : Nyhet

Folkhögskolor resurs för nyanlända i ny satsning 2014-2017 : Nyhet

Från utanförskap till deltagande : Nyhet

Fréttasendingar fyrir fullorðna innflytjendur : Nyhet

Frivillighet også et gode for innvandrere : Nyhet

Frivillighet også et gode for innvandrere : Nyhet

Frokostmøte om innvandrernes utdanning : Nyhet

Frumvarp til fjárlaga: aukin framlög til menntunar og vinnumarkaðsmála : Nyhet

Fullorðinsfræðsla á grunnskólastigi á vegum sveitarfélaganna – könnun á hagtölum og framkvæmd sveitarfélaganna : Nyhet

Fullorðinsfræðslunni hrósað : Nyhet

Höfuðborgarsvæðið veðjar á innflytjendur : Nyhet

Hallå Norden : Nyhet

Hallitus kannustaa maahanmuuttajien ruotsinopiskelua rahabonuksella : Nyhet

Handarbetets virtuella vitrin : Nyhet

Heresh Hassani : Nyhet

Huvudstadsregionen storsatsar på invandrarna : Nyhet

Ibn Rushd – om islam och svenskhet : Nyhet

Indvandreres kompetencer bruges ikke tilstrækkeligt : Nyhet

Indvandreres medbragte kvalifikationer bruges for lidt på det danske arbejdsmarked : Nyhet

Innflytjendum sem standast prófin fjölgar : Nyhet

Innflytjendur á Álandi : Nyhet

Innflytjendur hafa jákvæð viðhorf til náms : Nyhet

Innflytjendur skyldugir til að taka próf : Nyhet

Integration på Åland : Nyhet

Integrationsdags med Integration.ax : Nyhet

Integrationsfrågorna till arbets- och näringsministeriet : Nyhet

Invandrarna har en positiv inställning till studier : Nyhet

Islannin opetusministeriö julisti haettavaksi rahoitusta islanninopetukseen keväällä 2013 : Nyhet

Islantia maahanmuuttajille -hankkeen kokous : Nyhet

Kansanopistot voimavarana vastatulleiden kotouttamisessa - uusi panostus 2014 - 2017 : Nyhet

Kehuja aikuiskoulutukselle : Nyhet

Kennarar fá aðstoð við kennslu minnihlutahópa í starfsnámi : Nyhet

Kennsla í sænsku fyrir útlendinga ekki í forgangi hjá sveitarfélögunum : Nyhet

Kennsla í sænsku fyrir innflytjendur á að vera einstaklingsmiðuð : Nyhet

Kieli on avain kotoutumiseen : Nyhet

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå – en studie av nationell statistik och kommunal praktik : Nyhet

Kompetensutveckling för sfi-lärare : Nyhet

Konferenssi oppimisesta ja kulttuurienvälisistä kohtaamisista : Nyhet

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien täydennyskoulutukseen lisärahaa : Nyhet

Kulturell mångfald får stöd : Nyhet

Kulturen er med i rygsækken : Nyhet

Kuntien järjestämä perusasteen aikuiskoulutus: katsaus kansallisiin tilastoihin ja kuntien käytänteisiin : Nyhet

Kvinder hjælper kvinder : Nyhet

Kynningarfundur um íslenskukennslu fyrir útlendinga : Nyhet

Lámarksfærni í upplýsingatækni meðal innflytjenda : Nyhet

Lärande och interkulturella möten : Nyhet

Lärande och interkulturella möten - Nordisk konferens för forskare och praktiker : Kalender

(2011-03-24 till 2011-03-25)

Plats: Eskilstuna, Sverige

Lärande och interkulturella möten - Nordisk konferens för forskare och praktiker : Kalender

(2011-03-24 till 2011-03-25)

Plats: Eskilstuna, Sverige

Lærere får hjælp til at undervise minoritetsunge på erhvervsuddannelserne : Nyhet

Lög um aðlögun eiga að ná yfir alla innflytjendur : Nyhet

Lýðskólar nýttir til þess að taka á móti nýaðfluttum 2014-2017 : Nyhet

Lagen om främjande av integration skall röra alla invandrare : Nyhet

Lisää maahanmuuttajia ammattikorkeakoulutukseen : Nyhet

Lisäkoulutusta ruotsi vieraana kielenä -opettajille : Nyhet

Málþing um aðlögun innflytjenda með menntun : Nyhet

Málþing um stöðu og reynslu innflytjenda : Nyhet

Málefni innflytjenda flytjast yfir í atvinnu- og iðnaðarráðuneytið : Nyhet

Många olika sorters aktiviteter i Sverige : Nyhet

Mångkulturellt, internationellt och kunnigt Norden : Nyhet

Möjligt att läsa sfi på folkhögskola : Nyhet

Maahanmuuttajat eivät saa koulutustaan vastaavaa työtä : Nyhet

Maahanmuuttajayrittäjille tukea : Nyhet

Maahanmuuttajien kehityssäätiö jakoi apurahoja : Nyhet

Maahanmuuttajien kotouttamisasiat työ- ja elinkeinoministeriölle : Nyhet

Maahanmuuttajien kotoutumislaki koskemaan kaikkia maahanmuuttajia : Nyhet

Maahanmuuttajien kotoutumista pohdittu Ahvenanmaalla : Nyhet

Maahanmuuttajien mukanaan tuomia tutkintoja hyödynnetään liian vähän Tanskan työmarkkinoilla : Nyhet

Maahanmuuttajien norjan kielen opinnoissa koordinointitarvetta : Nyhet

Maahanmuuttajien opiskeluasenteet myönteisiä : Nyhet

Maahanmuuttajien ruotsinopetuksessa osallistujaennätys – 65 000 opiskelijaa : Nyhet

Maahanmuuttajien ruotsinopetus ei etusijalla kunnissa : Nyhet

Maahanmuuttajien ruotsinopetusta kansanopistoihin : Nyhet

Maahanmuuttajien ruotsinopetusta yksilöllistettävä : Nyhet

Maahanmuuttajien suomen ja ruotsin kielen opetukseen uusi sähköinen palvelu : Nyhet

Maahanmuuttajilla usein heikot IT-taidot : Nyhet

Maahanmuuttajille tarkoitetun perusopetukseen valmistavan opetuksen oppimäärä kaksinkertaistuu : Nyhet

Maahanmuutto 2020 -hanke kannustaa keskustelemaan tulevaisuudesta : Nyhet

Mangfold som konkurransefordel : Nyhet

Menntamálaráðuneytið úthlutar 82 m.kr. til námskeiða í íslensku fyrir útlendinga : Nyhet

Mesti nemendafjöldi nokkru sinni í sænskunámi fyrir innflytjendur - 65.000 nemendur : Nyhet

Mismunur auðgar – nýtt dæmasafn : Nyhet

Monikulttuurinen, kansainvälinen ja osaava Pohjola : Nyhet

Monikulttuurisuuden tukemiseen 650 000 euroa : Nyhet

Monikulttuurisuus kilpailuetuna : Nyhet

Morgunverðarfundir um menntun innflytjenda : Nyhet

Nám og fjölmenningarlegir fundir : Nyhet

Námstilboð fyrir innflytjendur í Þelamörk : Nyhet

Ný gátt um aðlögun : Nyhet

Ný lög um starfsmenntaskóla öðluðust gildi í byrjun árs 2010 : Nyhet

Ný markmið og próf innan sfi : Nyhet

Ný námsbraut á til meistaraprófs : Nyhet

Ný norskupróf og endurskoðaðar námsskrár : Nyhet

Ný stefna Dana varðandi heiðurstengdan ágreining : Nyhet

Ný vefgátt fyrir nám í finnsku og sænsku fyrir innflytjendur : Nyhet

Nýjar aðgerðir til þess að auðvelda aðlögun : Nyhet

Nýjar reglur um útelndinga og aðlögun : Nyhet

Nýlega útgefið efni frá Skólamálastofnuninni : Nyhet

NAILL – New Approaches for Immigrant Language Learning : Projekt

New Approaches in Education for Adult Migrants : Information

Grundtvig Award 2006 project

New Approaches in Education for Adult Migrants : Information

Grundtvig Award 2006 project

Norðurlandaþjóðirnar fjölmenningarlegar, alþjóðlegar og fjölfróðar : Nyhet

Nordic Network for empowerment of immigrant women with low educational background / working experience : Information

Published 2011

Nordic Network for empowerment of immigrant women with low educational background / working experience : Projekt

Nordisk Alfabetiseringskonference : Kalender

(2010-09-22 till 2010-09-24)

Plats: Konventum Lo - skolens konferencecenter i Helsingør

Nordisk Forum – innovasjonsarena innen mangfold i arbeidslivet : Kalender

(2009-11-05 till 2009-11-05)

Plats: HSH, Henrik Ibsens gate 90, Oslo, Norge

Nordisk konferens för vuxenutbildning : Kalender

(2007-09-13 till 2007-09-15)

Plats: Kristianstad

Noreg vantar starfsfólk : Nyhet

Norge trenger arbeidskraft : Nyhet

Norja tarvitsee lisää työvoimaa : Nyhet

Norjan kielen kokeen läpäisseiden maahanmuuttajien osuus nousi : Nyhet

Ny digital tjänst i finska och svenska för invandrare : Nyhet

Ny grøde i folkeoplysningen : Nyhet

Ny masters utdanning : Nyhet

Ny national strategi for æresrelaterede konflikter : Nyhet

Ny vidensportal om integration : Nyhet

Nya åtgärder för bättre integration : Nyhet

Nya mål och prov inom sfi : Nyhet

Nya publikationer från Skolverket : Nyhet

Nya steg och nytänkande behövs : Nyhet

Nye norskprøver og reviderte læreplaner : Nyhet

Nye regler på udlændinge- og integrationsområdet : Nyhet

Nyhetssendinger for voksne innvandrere : Nyhet

Obligatoriske prøver for innvandrere : Nyhet

Olikheter berikar – ny exempelsamling : Nyhet

Opetusministeriö myöntää 82 miljoonaa Islannin kruunua maahanmuuttajien islanninopetukseen : Nyhet

Pääkaupunkiseutu panostaa maahanmuuttajiin lisärahoituksella : Nyhet

Pakollisia kokeita maahanmuuttajille : Nyhet

Parempaa ruotsinopetusta maahanmuuttajille : Nyhet

Projektet Migration 2020 utmanar till diskussioner om framtiden : Nyhet

Ríkisstjórnin er hliðholl bónus vegna sfi – sænskukennslu fyrir útlendinga : Nyhet

Regeringen inför försök med sfi-bonus : Nyhet

SAFIR námskeið á vefnum : Nyhet

SAFIR on uusi verkkopohjainen kurssimalli : Nyhet

SAFIR webbaserad kursmodell : Nyhet

Samfélags miðlar gætu leyst vandamál innflytjenda í Svíþjóð : Nyhet

Samfélagsfræðsla fyrir nýkomna innflytjendur : Nyhet

Samhällsorientering för nyanlända invandrare : Nyhet

Samhandling på dagsorden for norskopplæringen : Nyhet

Samvinna á dagskrá við norskukennslu : Nyhet

Satsning på invandrarakademiker : Nyhet

Seminaari koulutuksesta kotouttamisen välineenä : Nyhet

Seminaari maahanmuuttajien asemasta ja kokemuksista Islannissa : Nyhet

Seminar om innvandrers stilling og erfaringer på Island : Nyhet

Seminar om integrasjon med utdanning : Nyhet

Sfi lågt prioriterat i kommunerna : Nyhet

Sjálfboðaliðastörf eru einnig góður kostur fyrir innflytjendur : Nyhet

Skryt til voksenopplæringen : Nyhet

Smalt utbud för invandrare : Nyhet

Sociala kontakter viktiga för språkinlärning : Nyhet

Sociala medier kan vara en lösning på integrationsproblem : Nyhet

Sopeutettua maahanmuuttajakoulutusta Telemarkissa : Nyhet

Sosiaaliset mediat voivat ratkaista integraatio-ongelmia : Nyhet

Språket er nøkkelen til god integrering : Nyhet

Stegen ut i arbetet : Nyhet

Streetkulturer bobler med ideer og bevægelse : Nyhet

Styðjið frumkvöðla af erlendu bergi brotna : Nyhet

Styrk etniske iværksættere : Nyhet

Styrkjum úthlutað úr þróunarsjóði innflytjendamála : Nyhet

Svenskundervisning för invandrare bör formas efter individen : Nyhet

Tækifæri til þess að læra sænsku fyrir innflytjendur í lýðskólum : Nyhet

Tillögur um samfélagsfræðslu fyrir nýaðflutta : Nyhet

Tillaga um tvöföldun námskeiða til undirbúnings fyrir grunnnám innflytjenda : Nyhet

Tungumálið er lykillinn að góðri aðlögun : Nyhet

Udlændinge bliver ikke født i lufthavnen : Nyhet

Um velferðarráðuneytið : Nyhet

Undervisning i islandsk for indvandrere : Nyhet

Undervisning i islandsk for indvandrere : Nyhet

Ur utanförskapet skapas eget lärande : Nyhet

Utdanningsdepartementet bevilger 82 m ISK til undervisning i islandsk for utlendinger : Nyhet

Utdanningsdepartementet utlyser bevilgning til kurser i islandsk voren 2013 : Nyhet

Utdanningstilbud tilpasset innvandrere i Telemark : Nyhet

Utdeling av stipendier fra Innvandrernes utviklingsfond : Nyhet

Utländska interner i infoskugga : Nyhet

Uudet tavoitteet ja kokeet ruotsi maahanmuuttajille -opetukseen : Nyhet

Uudistuksia ulkomaalaisia ja kotouttamista koskevaan lainsäädäntöön : Nyhet

Uusi ammattikorkeakoululaki astui voimaan vuoden alussa : Nyhet

Uusi hyvinvointiministeriö : Nyhet

Uusi integraatioaiheinen portaali : Nyhet

Uusi kansallinen strategia kunniakonfliktien estämiseksi : Nyhet

Uusi kotoutumislaki voimaan - Suomeen muuton alkuvaiheen ohjausta parannetaan : Nyhet

Uusi maisteriohjelma : Nyhet

Uusi tutkimus: maahanmuuttajien osaamista ei hyödynnetä tarpeeksi : Nyhet

Språkval för nyckelord
Choose language for keywords

DK | FI | IS | NO | SE | ENG


Nyckelord alfabetiskt
Keywords in alphabetical order

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V W Alla

Sökning på nyckelord
Till vänster visas de objekt som är relaterade till ditt valda nyckelord.
Du kan byta nyckelordens språk eller söka nya nyckelord via länkarna ovan.

Keyword search
Objects related to the keyword you searched for are shown to the left.
You can change the language of the keywords or search new keywords through the links above.