Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Lær der du er

Nordplus Neighbour programme

Studieringen - et multikulturelt læringsverktøy

Prosjektets mål var å utvikle den tradisjonelle studieringen til en multikulturell møteplass og læringsarena.
Det ble etablert multikulturelle studieringer i fire land: Island, Danmark, Litauen og Norge.
I alle land hadde studieringene deltakere av forskjellig etnisitet og forskjellig kulturbakgrunn
Erfaringene ble oppsummert i en håndbok
Studieringene skulle spesielt fokusere på Innhold:
• Kulturelle utfordringer
• Lederrollen i en studiering
• Likhet og likeverd i kunnskap
• Studieringen som lærings- og involveringsmetode
• Motivering til deltakelse og læring
Modellen ble utviklet med et læringstema som utgangspunkt og ”case”. Hvert land valgte sitt tema
Håndboken er oversatt til de deltakende lands språk. Den legges ut på nettet hos de deltakende organisasjoner, pluss og kan skrives ut som hefte. Den er også oversatt til engelsk og sendes til aktuelle engelskspråklige brukere.
Du finner håndboken her på norsk, engelsk og dansk.

Tidsperiod: 2004-2005

Huvudansvarig: Ellen Stavlund

Kontaktuppgifter: ellen.stavlund(ät)vofo.no