Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Felles Informationsmateriell

Nordplus Voksen prosjekt

Prosjektets målsetting: Å forbedre kvaliteten på informasjon både mot kursdeltakere og sentrale aktører for gjennomføring av mestringskurs for funksjonshemmede og kronisk syke. For å sikre kvalitet på informasjonsmateriellet som benyttes, vil dette innebære utvikling av fellesmaler av ulike informasjonskilder og kanaler.

Prosjektets arbeidsform/metode:

Det er behov for en gjennomgang og drøfting/ samordning av materialet. Dette skal skje gjennom arbeidsseminar med sentrale aktører fra samarbeidspartnerne, der basis for innhold og layout avgjøres.

Prosjektets status:

Det er planlagt arbeidsseminar mellom de deltakende parter i oktober/ november.

Skal det lages materiell, ev. hva slags:

Utvikle fellesmal for guidehåndbok.

Fellesmaler/ konsept til brosjyremateriell .

Websider som er universelt tilrettelagt.
Partnere
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke - LHL, Norge
Landstinget Blekinge, Primärvårdsförvaltningen, Sverige
Mental Helse Norge, Norge
Norges Blindeforbund, Norge
Sundhedsstyrelsen, Enhed for Planlægning, Danmark

Tidsperiod: 2006

Huvudansvarig: Jørn Rossland

Kontaktuppgifter: Telefon: + 47 2316 1980, Faks: + 47 2316 1989
fs@funkis.no, www.funkis.no

Uppgiftslämnare: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no