Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Nordisk konferens för vuxenutbildning

(2007-09-13 till 2007-09-15)

För Dig som vill utveckla lärandet - lyssna till intressanta föreläsare – knyta kontakter med vuxenutbildare i hela Norden. Konferensen vänder sig till dig som är skolledare eller pedagog inom allmän vuxenutbildning, språkundervisning för invandrare eller specialutbildning för vuxna (Särvux i Sverige).

English: For those who are interested in developing adult learning - listening to rewarding contributions and lectures - making contacts with people in the Nordic countries.

The conference is especially for those who work as educators or leaders in the field of adult education. E.g in language teaching for immigrants,in special education for mentally retarded or in basic adult education.

Plats: Kristianstad

Sista datum för anmälan: 30 juli 2007 (med nedsatt avgift). Även senare kan anmälan mottas - med reservation för rumsbrist). English: 30th of July 2007 (reduced fee). Its is possible to register later also.

Arrangör: Rvux, IKVO, VUC, Karis kurscenter, Leikin och NVL

Kontaktuppgifter: Lisbet Gustavsson, Kristianstad, 044-13 67 55, lisbeth.gustavsson@utb.kristianstad.se

Uppgiftslämnare: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se

Anmälan, webb