Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Nordisk kartlegging av utdanningsbakgrunn, rett til opplæring og motivasjon hos innsatte i nordiske fengsel

Nordplus Voksen -projekt

NordPlus Voksen (Nordisk Ministerråd) har bevilget 500 000 DKK til en nordisk kartlegging av utdanningsbakgrunn, rett til opplæring, kartlegging av lærevansker og motivasjon for utdanning hos innsatte i nordiske fengsler.

Tidsperiod: 2006-2008

Huvudansvarig: Fylkesmannen i Hordaland administrerer og leder prosjektet

Kontaktuppgifter: Torfinn.Langelid@fmho.no

Länk till mer information