Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Felles Læremidler

Nordplus Voksen projekt

Prosjektets målsetting:

Revidering av lærebok og veiledermanual står for tur i 2006 i Danmark, Sverige og Norge. Partnerne finner det hensiktsmessig å gjøre denne revideringen felles. Kursledere og masterinstruktører med brukerkompetanse skal delta i denne prosessen og gjennom dette bidra til å forbedre materiellet som benyttes av våre samarbeidspartnerne.

Prosjektets arbeidsform/metode

Dette skal skje gjennom arbeidsseminar med sentrale aktører fra samarbeidspartnerne og skape nettverk mellom oversetterne av den reviderte grunnboka i de tre land.

Prosjektets status:

Det er planlagt arbeidsseminar mellom de deltakende parter i oktober/ november. Nettverk mellom oversetterne skjer innledningsvis via e-post.

Skal det lages materiell, ev. hva slags

Revidert utgave av grunnbok på amerikansk foreligger. Alle tre land er i oversettelsesfasen. En samordning av felles forståelse av grunnbegreper vil skje i prosjektet.

Revidering og utvikling av felles veiledermanual for materinstruktører vil foreligge i løpet av 2006.

Partnere
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke - LHL, Norge
Norges Blindeforbund, Norge
Mental Helse Norge, Norge
Sundhedsstyrelsen, Enhed for Planlægning, Danmark
Landstinget Blekinge, Primärvårdsförvaltningen, Sverige

Tidsperiod: 2006

Huvudansvarig: Jørn Rossland

Kontaktuppgifter: Telefon: + 47 2316 1980, Faks: + 47 2316 1989
fs(ät)funkis.no, www.funkis.no

Uppgiftslämnare: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no