Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:
Norway

Lese og skriveferdigheter for nordisk arbeidsliv

LENA – Lese og skriveferdigheter for nordisk arbeidsliv – er et lite prosjekt finansiert over Nordplus voksen. Hensikten med prosjektet er å samle erfaringer som kan være nyttige for tilbydere av kurs i lesing og skriving i bedrifter. Det er med andre ord den vanskelige kommunikasjonen mellom skole og næringsliv som har fokus i prosjektet.
På grunnlag av erfaringene har prosjektgruppen, som bare har danske og norske representanter, forsøkt å sette opp noen anbefalinger og frarådninger. Prosjektets hjemmeside er nå lansert: www.statvoks.no/lena/
Prosjektet avsluttes med en konferanse på Vox 27. – 28. september, og vi håper å vinne fram med en søknad om fortsettelse av arbeidet i en bredere nordisk sammenheng. Vox har koordinert prosjektet og kontaktpersoner er Kari H. A. Letrud – kari.letrud(ät)vox.no og Jan Sørlie – jan.sorlie(ät)vox.no
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: literacy

Kommentera

 Välkommen att diskutera artikeln på vår Facebook-sida!