Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:
Norden

Kartoitus vähän koulutettujen aikuisten luki- ja tietotekniikkaopetuksesta

Tutkimusraportti kartoittaa lukivaikeuksien esiintymistä Pohjoismaiden aikuisväestössä erityisesti vähän koulutettujen keskuudessa.
Raportti antaa yleiskuvan kohderyhmälle suunnatusta opintotarjonnasta sekä esittelee ja arvioi yksityiskohtaisemmin joitakin pohjoismaisia esimerkkejä luku- ja kirjoituskursseista. 
Raportissa ehdotetaan myös erilaisia hankkeita, joiden avulla voitaisiin muun muassa tutkia räätälöityjen luku- ja kirjoituskurssien vaikutuksia. 
Raportti  sähköisessä muodossa:
www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2007:549
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
Mer om: literacy

Kommentera

 Välkommen att diskutera artikeln på vår Facebook-sida!