Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Inkluderende praksis i specialundervisning for voksne i Norden

Nordplus Voksen projekt

Forskningsprojektet undersøger hvordan specialundervisning for voksne medvirker til at fremme rummelighed og inklusion for mennesker med særlige behov. Formålet er at inspirere lærerne i specialundervisning for voksne til at finde nye veje til at fremme større accept og inklusion af de voksne med særlige behov.

Forløb og finansiering
Projektet løber fra juni 2006 til august 2007. Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd og medfinansieret af de fire samarbejdende universiteter.

Forskere
Dora Bjarnason, Islands Pædagogiske Universitet
Anne Thorbjørnsen, Øveby Kompetansesenter, Norge
Lisbeth Ohlsson, Høgskolan Kristiansstad, Sverige
Charlotte Ringsmose (projektleder) og Leif Buch-Hansen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

Kontaktuppgifter: Charlotte Ringsmose, cr@dpu.dk

www.dpu.dk/nordisk-inklusion