Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:
Norden

Kartläggning av Alfabetiseringsundervisning i Norden (KAN)

Tusentals deltagare i Norden med ursprung i många olika länder deltar i en utbildning som ska ge dem grundläggande baskunskaper för ett aktivt deltagande i utbildning, arbets- och samhällsliv. För att få större kunskap både om organisation av utbildningen och om utbildningsvillkoren för denna grupp vuxna bildades ett nordiskt nätverk, Alfarådet, som med medel från Nordplus Voksen under 2006 – 2007 har genomfört en kartläggning av alfabetiseringsundervisningen i Norden.
Syftet var att få djupare kunskap om utbildningssituationen för den grupp av invandrare som är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning. Jämförelser av data som rört utbildningen i de olika länderna synliggör organisationen, omfattningen och ansvarstagandet i de olika länderna, men visar även hur politiska beslut påverkar utbildningarnas villkor.
Det övergripande målet med rapporten är att resultatet, dvs kunskaper om analfabeters och lågutbildades utbildningssituation, kan påverka och på sikt bidra till att skapa en gemensam erfarenhets- och kunskapsbas för ett angeläget utbildnings- och demokratiområde i Norden.
Rapport finns att läsa på: old.nordvux.net/page/406/alfabetiseringinorden.htm
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se

Kommentera

 Välkommen att diskutera artikeln på vår Facebook-sida!