Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

”Alfabetisering i förändring” - Nordisk alfabetiseringskonferens

(2008-04-09 till 2008-04-11)
Se bifogade dokument för mer information.

Plats: Nordiska folkhögskolan, Kungälv, Sverige

Sista datum för anmälan: 6 mars 2008

Arrangör: Nationellt centrum för SFI och Svenska som andraspråk (Nc) & Institutet för svenska som andraspråk (Isa)

Kontaktuppgifter: ingrid.skeppstedt@usos.su.se eller hilda.bergmar@usos.su.se