Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Læringsambassadører - Eksperter på læring

Nasjonalt prosjekt (norsk) finansiert av Vox og VOFO.

Prosjektet bygger på ideen som er utviklet i NVLs nordiske nettverk om de lærendes rolle i kunnskapssamfunnet. Deltakere er lærende som har lyst til å formidle sin erfaring til andre og dermed motivere for læring. De har gjerne mottatt en pris for sin innsats og resultatene de har oppnådd.
Målet med prosjektet er at lærende skal motivere til læring og ikke minst bidra med sin ekspertise på læring på konferanser seminarer og møter der myndigheter, tilretteleggere og tilbydere er tilstede. Hensikten er å bidra til å gjøre læring for voksne best mulig tilpasset, fleksibel og effektiv.
VOFO vil med prosjektet Fra Læringshelt til læringsambassadør bidra til å synliggjøre personer som har tatt utdanning til tross for å ha opplevd læringshindringer. Ønsket er at de kan vise hvilke muligheter som ligger i læring. Læringsheltene har sine unike erfaringer. I dette prosjektet vil de lære å bli trygge på seg selv og å formidle budskapet sitt slik at andre kan oppleve at det er mulig å lære – ”også for meg”. De skal rett og slett bli læringsambassadører.
Læringsambassadørene kan inviteres til konferanser, skoler, NAV, /Arbeidsformidling og sosialtjenester) kort sagt der noen ønsker og kan ha nytte av deres budskap om hvilke utfordringer de har møtt og hvordan de kom videre.
Prosjektet går over ett år og avsluttes i juni 2008.
Deltakerne har gitt gode tilbakemeldinger på opplegget og mener de har fått kunnskap som har gitt dem trygghet til å forberede og bygge opp et budskap tilpasset forskjellige målgrupper.
De representerer utfordringer som lese- og skrivevansker, dysleksi, innvandrere, innvandrerkvinner, rusavhengighet. De har allerede fått oppdrag i nordisk sammenheng som Nordisk Ministerråds konferanse i Finland, i internasjonal sammenheng i konferansen om Like muligheter i Riga, og ikke minst i nasjonal sammenheng som for eksempel under de nasjonale læringsdagene. Prosjektet har invitert til samtaler med NAV, Kommunal voksenopplæring, og Fylkets utdanningsavdeling. Prosjektet vekker interesse, ikke minst fordi disse lærende har en annen og nærere referanse til utfordringen enn beslutningstagere, akademikere og arrangører har.
Erfaringene fra det metodiske opplegget ønsker vi å utvikle slik at vi kan få et nettverk av læringsambassadører med ulik erfaring, som er trygge på sin kompetanse og som ønsker å formidle sine erfaringer.

Kontaktuppgifter: Prosjektleder er Berit Mykland, bm@vofo.no, tel. +47 2313 5114

Uppgiftslämnare: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no