Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Lese- og skriveferdigheter for nordisk arbeidsliv – LENA

Nordplus Voksen projekt

Målet med prosjektet var å samle viten om hvordan man motiverer virksomheter til å satse på utvikling av basiskompetanse for sine ansatte, spesielt lese- og skriveopplæring. Vi ønsket å gi råd til kurstilbydere om hvordan man bør gå fram overfor virksomhetene både i en motivasjonsfase og i selve kursfasen. Dernest har vi forsøkt å samle viten om hvordan virksomhetene kan motivere sine ansatte til å delta i tiltak som blir satt i verk.
Til sluttkonferansen i prosjektet inviterte vi representanter for relevante miljøer i de andre nordiske landene og selvstyreområdene. Hensikten var å legge grunnlaget for et bredere nordisk nettverk med tanke på samarbeid på dette området.
Partnerne i prosjektet kom fra Danmark og Norge.

Tidsperiod: 2006-2007

Kontaktuppgifter: Jan Sørlie, jan.sorlie@vox.no

www.statvoks.no/lena/

Mer om: literacy