Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Special undervisningens betydning for kompensering og livskvalitet

Nordplus Voksen

” Cost Benefit - midler til undervisning af voksne handicappede kontra deres livskvalitet”

Dette nordiske prosjektet er et samarbeid mellom fire utdanningsinstitusjoner i Danmark og Norge.

Projektet sætter sig som mål at udarbejde et redskab til at vurdere effekten af indsatsen på specialundervisningsområdet. Det vil påvise at undervisningen for voksne med specielle behov resulterer i øget livskvalitet. I dette udviklingsprojekt anvendes der både humanistiske tilgange til at afklare livskvalitetsbegrebet, casestudier og fokusinterview for at indsamle data for at kunne operationalisere de relevante livskvalitetsindikatorer.

Tidsperiod: 2007

Huvudansvarig: Knud-Erik Gissel

Kontaktuppgifter: Munkholm kursus og projektcenter, Vongevej 5, 7300 Jelling, Danmark

Projektbeskrivning (pdf)