Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Kultur i vården

Ett utvecklingsprojekt inom Nordplus Vuxen för den nordiska äldreomsorgen

Två parallella pilotprojekt har startats i Trelleborg och Vasa i januari 2008. De ska resultera i nya modeller för hur man i vuxenutbildningen kan använda kultur i vardagen i äldreomsorgen och därigenom uppnå en ökad livskvalitet och ett ökat välbefinnande hos de äldre. Den förväntas också ge personalen mer förståelse för kulturens roll i ett värvetenskapligt perspektiv. Ett annat syfte är att skapa möjligheter så att personalen får en bättre arbetssituation genom kontinuerliga inslag av kultur.

Tidsperiod: Projektet har beviljats Nordplus Vuxen medel i 2006 och 2007; projektet pågår även i 2008.

Huvudansvarig: Svenska yrkesinstitutet

Kontaktuppgifter: Barbro Nedermo (lektor, projektansvarig)
Tel. +358 6 324 2340/+358 50 407 0057, barbro.nedermo@syi.fi
Alf-Martin Haagensen (t.f. internationell koordinator)
Tel. +358 6 324 2407/ +358 50 502 5551, alf-martin.haagensen@syi.fi

Mer information (pdf)