Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Læringsdagene 2010

LESING er årets tema – altså lesekompetanse, leseglede og leselyst. Det har vært naturlig å koble Læringsdagene 2010 til det nasjonale Leseåret. Bibliotekene er utpekt til å ha en sentral rolle i Leseårssatsingen. Bibliotekene er også sterkt og tydelig representert i de årlige Læringsdagene.

Tilskudd til lokale og regionale arrangementer
Det er avsatt kr.270.000 til fordeling på lokale og regionale arrangører. Av disse ble 138 500 delt ut i første søknadsrunde, dermed gjenstår 131 500,- til utdeling nå i andre runde.

Hvem kan søke?
Alle som planlegger lokale og regionale arrangementer kan søke, det være seg studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner, VOFOs regioner eller kommunal voksenopplæring og bibliotek. Et bredt samarbeid mellom flere parter gir vanligvis veldig gode resultater.
Søknad med redegjørelse for arrangører, type arrangement, tid, sted og oversikt over forventede kostnader og tilskudd sendes VOFO, postboks 9339 Grønland, 0135 Oslo eller til marit.moland(at)vofo.no innen 1.september

Les mer her: http://laringsdagene.wordpress.com/

Jakob Sletten
E-post: sletten(at)nade-nff.no

Kommentera

 Välkommen att diskutera artikeln på vår Facebook-sida!