Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Grundläggande engelskutbildning för arbetstagare med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Nordplus Vuxen -projekt

Projektets målsättning

Att hitta bra metoder för att lära vuxna arbetstagare med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi engelska.
Projektets arbetsmetoder

Vi har utgått från deltagarnas egna behov och förkunskaper. Eftersom samtliga inblandade partners arbetar med folkbildning/folkeopplysning har det varit självklart för oss att deltagarna själva deltagit aktivt i upplägg och genomförande.

Resultat, produkter

Vi har producerat en handbok som beskriver våra erfarenheter från projektet. Den finns på svenska men ska eventuellt översättas också till norska.

Tidsperiod: 2008-2010

Huvudansvarig: ABF i Sverige

Kontaktuppgifter: Anne.Stringberg@abf.se

Uppgiftslämnare: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Mer information (pdf)