Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Rom for dannelse - Rum för bildning

Nordplus Voksen prosjekt

Prosjektidé er å samle erfaringer på nordisk plan fra nasjonale prosjekter (igangværende og nye) med folkeopplysningssamarbeid som profil og med utgangspunkt i nasjonale prosjekter utvikle en egen profil, bl.a. ved felles nordiske produkter som idékatalog og erfaringskonferanse.
Planlagt innhold i prosjektet:
* Utveksle ideer og erfaringer om samvirke mellom bibliotek, studieforbund og andre voksenopplæringsorganer for å styrke voksnes basisferdigheter
* På dette grunnlag utvikle og utprøve modeller for samarbeid, og identifisere suksessfaktorer for gode samarbeidsmodeller
* Utforme en nordisk modell for uvikling av voksnes basisferdigheter, basert på samarbeid mellom bibliotek og organisasjoner i voksenopplæringen
* Produsere en fellesnordisk idékatalog og holde en avsluttende erfaringskonferanse vinteren 2012

Hovedmålgrupper i prosjektet er
* voksne som savner basisferdigheter (digital kompetanse, hverdagsmatematikk, lesing og skriving, muntlig kommunikasjon) for eksempel grupper eldre, funksjonshemmede, kortutdannede, innvandrere og etniske minoriter
* medarbeidere innen bibliotek og folkbilding, voksnes læring

Prosjektet vil bidra til samarbeid og nettverk mellom institusjoner som arbeider innen voksnes læring.

Tidsperiod: 2010-2012

Huvudansvarig: Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

Kontaktuppgifter: Sturla Bjerkaker, generalsekretær, Sturla.Bjerkaker(ät)vofo.no