Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Nye læreplaner

Islands utdannings- og kulturminister, Katrín Jakobsdóttir undertegnet den 16. mai nye læreplaner for førskole, grunnskole og videregående skole.

De gir uttrykk for ny utdanningsstrategi med hovedsatsing på å fostre målbevisst de kunnskaper, kompetanse, og attityder som støtter enkeltpersonenes mulighet for å bli kritiske, aktive og potente deltakere i et likestilt demokratisk samfunn. Kjernen i utdanningsstrategien er flettet av seks grunnkomponenter: leseferdighet, holdbarhet, demokrati, likestilling, sunnhet og velferd og kreativitet. De nye læreplanene er tilgjengelige på departementets hjemmeside og de blir utgitt til høsten 2011. Læreplanene trær i kraft fra og med neste skoleår og de blir innført i løpet av de neste tre årene. 

Læreplaner på islandsk: www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Kommentera

 Välkommen att diskutera artikeln på vår Facebook-sida!