Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Nytt fra alfabetiseringsfeltet i Norge?

Seniorrådgiver i Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) og koordinator for Alfarådet Helga Arnesen uttaler at det er viktig å satse på alfabetisering for å oppnå likeverdig deltakelse i samfunnet. Morsmålsstøttet undervisning er en forutsetning for å få til en bedre lese- og skrivekompetanse, derfor vil Vox nå utprøve metoder for morsmålsstøttet alfabetiseringsundervisning. 

Les mer på Vox.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Kommentera

 Välkommen att diskutera artikeln på vår Facebook-sida!