Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska

Description of Teachers´ Competence in initial and functional literacy for adults with non-Nordic mother tongues (Publ. 2013)
Hva må en profesjonell lærer i grunnleggende literacitet kunne?

Det nordiske alfaråd kan nå legge fram en beskrivelse av den kompetansen som vi mener er nødvendig for en profesjonell lærer. Prosessen har vært omfattende, det har vært faglige diskusjoner mellom medlemmene i alfarådet, vi har innhentet råd fra eksterne forskere, og sist og ikke minst har lærere som har deltatt på den nordiske alfabetiseringskonferansen 2012 gitt verdifulle innspill. Disse innspillene er bearbeidet og tatt inn i teksten. De faglig ansvarlige for utformingen av teksten har vært: Qarin Franker, FD universitetslektor i svensk som andraspråk i Göteborg sammen med Lilly Christensen, lærer i dansk som andetsprog, VoksenUddannelsescenter Frederiksberg.

Uppgiftslämnare: Helga.Arnesen(ät)vox.no

Länk till publikation / Link to publication