Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Kristen tro mitt i mångfalden - Hur samarbeta med andra kulturer och religioner

Nordplus Voksen projekt

Mångkulturella omgivningen och internationalisenringen har givit nya utmaningar åt nordiska folkkyrkor, olika kulturer och religioner möter varandra i Norden och kyrkorna måste samarbeta med andra religioner. Kyrkorna har därför ett stort behov att utbilda sina arbetare.

Projektet har fått stöd från Norplus Vuxen 2004 och jobbar med temat ”Kristen tro mitt i mångfalden”. Ett av målen är att bearbeta material för en nordisk regionteologisk publikation vars syfte är att uppmärksamma religionens betydelse mellan kulturer. Ett mål är också hjälpa vuxenarbetare och vuxenutbildare att möta representanter för andra religioner med respekt. Partner är kyrkornas utbildningscenter i FI, NO och DK, en svensk studiecirkel och en finsk folkhögskola som har ansvar för organisering av konferensen.

Projektet utmynnade i en Nordisk religionsteologisk konferens 23-24.9.2004. Konferensen ”Kristen tro mitt i mångfalden” var en spännande orientering i den terräng som kyrkan bör finna en väg igenom. Religionsteologi betydde här kyrkans teologiska reflektion över sin hållning till andra religioner. Konferensen skapade en tydligare bild av de nordiska folkkyrkornas hållning till icke-kristna religioner. Den bidrog också med synvinklar på hur den kristna människan kan möta representanter för andra religioner med respekt. Mer info och material kan fås av sinikka.metsatahti@evl.fi

Kontaktuppgifter: sinikka.metsatahti@evl.fi

www.norden.org/pub/kultur/kultur/sk/TN2005582.pdf