Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

ArenaNord - En arena for unge og eldre i dialog

Nordplus Voksen projekt

ArenaNord er et nordisk samarbeidsprosjekt som tar sikte på å utvikle arenaer for dialog mellom unge og eldre mennesker, slik at kontakten på tvers av generasjonene styrkes. Dagens samfunn er etter vår mening preget av gjennomgående aldersdelte arenaer, hvilket innebærer at kjennskapen til og forståelsen mellom generasjonene er lav. Dermed begrenses forståelsen for samfunnets ulike aspekter og vi står også i fare for å miste fellesmenneskelige verdier.

Vi ønsker derfor å etablere studiegrupper i de nordiske land, bestående av yngre og eldre, med nordiske temaer som overbygning. Slik vil også de nordiske kontaktflater styrkes, ved et fokus på de fellesnordiske røtter så som design, natur, historie, musikk, litteratur m.m.

Vi er i ferd med å utvikle en egen informasjonsbrosjyre, lansere en egen nettside, og etablere grupper for oppstart høsten 2005. Vi vil i første omgang fokusere på seniorene, forstått som mennesker over 50, med interesse for Norden som tema og yngre mennesker som sentrale samarbeidspartnere og ”medstudenter”. Senere vil også juniorgrupper etableres, i tilknytning til seniorgruppene. Juniorene er her forstått som aldersgruppen 15-25 år.

Vi ønsker å starte opp følgende typer aktiviteter, alle med et nordisk preg:
? Aktiviteter som er avhengige av flere forskjellige aldersgrupper for å fungere optimalt, ved kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Et eksempel kan være teateroppsetninger med behov for ulike typer rollebesetninger og ferdigheter.
? Aktiviteter som tradisjonelt sett er mest attraktive for en av de to målgrupper, men hvor den andre gruppe kan bringes inn som ”gjest” i for dem kanskje nye og ukjente sammenhenger. Et eksempel kan være seniorers opplevelser av ”rock and roll” og denne musikkformens funksjon som grunnleggende inspirasjon for nyere musikk.
? Aktiviteter som av ulike årsaker gjennomføres for de to grupper hver for seg, men hvor senior- og juniorgruppen møtes mot slutten i en felles aktivitet eller uttrykk. Et eksempel kan være separate fotokurs, hvor de to gruppene møtes i en felles utstilling med det samme eller relaterte temaer.

Prosjektet startet opp i 2004, og planlegges sluttført i 2006. ArenaNord er delvis finansiert ved utviklingsmidler fra programmet Nordplus Voksen, under Nordisk Ministerråd.

Huvudansvarig: Elisabeth Haugseth, prosjektleder, Aftenskolen Høyres Studieforbund

Kontaktuppgifter: elisabeth.haugseth@aftenskolen.no
med en prosjektgruppe bestående av deltakere fra alle involverte forbund /organisasjoner. ArenaNord er altså et samarbeidsprosjekt mellom studieforbundene Aftenskolen Høyres Studieforbund (Norge), Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF, Danmark), Medborgarskolan (Sverige) og Paasikivi-Opisto (Finland). Disse fire organisasjonene er medlemmer i den nordiske sammenslutningen NKS – Nordisk Konservativ Studienämnd, som er ansvarlig for prosjektet.