Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Orientering om ”Det nye Abrahamsenteret” i Gaza

Nordisk Folkehøgskoleråds projekt

Dette er et lite notat om arbeidet for å få reist en palestinsk folkehøgskole i Gaza, litt om den historiske bakgrunnen, litt om hvem som har arbeidet med dette til nå, og litt om framtidsperspektiver og håp.

Läs mer