Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Midgård Kontaktnät - Samarbeide mellom ardeidsplasser og skoler for funksjonshemmede i Norden

Nordplus Voksen projekt

Idéen med Midgård Kontaktnett er at gi funksjonshemmede i arbeidere og/eller elvever mulighet til å arbeide ellere studere på en annen plass eller i ett annet land i Norden. For å kunne utføre dette ble det dannet ett nettverk med kontakter i alle skoler og bedrifter som er interessert i slikt samarbeide.
Alle over 18 år kan søke om at bli utvekslingselev. Ansøkere kan gå i skole, arbeide eller være på søk etter arbeide. Utvekslingen kan vare fra 7 dager til 4 måneder. Deltakere i prosjektet krever visse forberedelser af utvekslingseleven, de får studeimarerial innen de reiser om den plass de har valgt å reise til.
Mitgård kontaktnett formidler informasjon om arbeidsplasser, skoler, foreninger og individer i alle de Nordiske lendene og inviterer til første kontakt mellom elever og mottakere.

www.midgardur.com