Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

IKT-politikk

eNorge

IKT-politikk / eNorge
Spesielt via Fornyings og Administrasjonsdepartementet og Kunnskapsdepartementet satser regjeringen bredt på utviklingen av IKT-kompetanse i Norge. Regjeringen har tre målområder for IT-politikken, formulert i planen eNorge 2009:
• Enkeltmennesket i det digitale Norge
• Innovasjon og vekst i norsk næringsliv
• En samordnet og brukertilpasset offentlig sektor

IKT-politikk / eNorge (pdf)