Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Å leve et friskere liv - Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede

Nordplus Voksen projekt

Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) ble under et besøk ved Stanford University sommeren 2005 oppfordret til å arbeide for en fellesnordisk plattform for utbredelse og organisering av programmet Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede. FS tok denne oppfordringen, og søkte høsten 2005 NordPlus Voksen om midler til å undersøke mulighetene for etablering av et nettverk mellom de nordiske land.
Formålet var å skape et forum for erfaringsutveksling mellom organisasjoner som tilbyr programmet i de tre land samt å undersøke grunnlaget for et nordisk samarbeid for programmet. Fokusområder skulle være organisasjon og kvalitetssikring av programmet.

Tidsperiod: 2005-2006

Huvudansvarig: Funksjonshemmedes Studieforbund (FS)

Kontaktuppgifter: jorn.rosland(ät)funkis.no

www.funkis.no/friskis/Default.aspx

Ett friskere liv (pdf)