Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

”Voksne funksjonshemmedes læring, skandinavisk innsats i takt eller utakt?"

Nordplus Voksen projekt

Et skandinavisk samarbeid mellom Forstandersamrådet i Danmark og Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksen-opplæring i Norge og svenske Riksforeningen Sårvux-pedagogeraa Prosjektet har et innovativt perspektiv.

Målet er å kunne bidra til et kvalitativt bedre tilbud til voksne funksjonshemmede i Skandinavia gjennom en kartlegging av organisatoriske og pedagogiske likheter og ulikheter i spesialundervisningen i Sverige, Danmark og Norge. Dagens skandinaviske spesialundervisningstilbud til voksne funksjonshemmede skal analyseres opp mot brukernes behov, slik at mulige veivalg for endringer og videre utvikling kan skisseres.

Prosjektet står på tre bein; praksis, teori og innovasjon. Praksisfeltet er representert ved rektor på Gjøvik Kommunale opplæringssenter og leder av IKVO, Jan Tambs-Lyche som er prosjektkoordinator og juridisk ansvarlig. Universitets- og forskermiljøet er representert ved instituttstyrer og professor Kjell Skogen ved Institutt for Spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskaplige fakultet ved Universitetet i Oslo som er faglig veileder og prosjektdeltager. Det innovative perspektivet, så vel som utdanningsfeltet, er representert ved høgskolelektor i pedagogikk og forsker Anne Thorbjørnsen. Hun er faglig hovedansvarlig for prosjektet.

Tidsperiod: 2004-2005

Huvudansvarig: Anne Thorbjørnsen

Kontaktuppgifter: athorb2@online.no

Voksne funksjonshemmedes læring