Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Vuxnas lärande i Norden

- en översiktHär presenteras översikter av vuxenutbildningssystemen i de olika nordiska länderna. Välj land från länkarna till vänster.

Yrkesutbildning för vuxna i de nordiska länderna

Av Nils Friberg, utbildningsansvarig/rektor, Kristianstads kommun och Asta Modig, svensk koordinator, NVL. Utgiven 2010
Rapporten speglar vilka möjligheter det finns för den vuxne att få yrkesutbildning i de olika nordiska länderna. Främst beskrivs
de olika utbildningsformerna utförligt, uppdelade på den gymnasiala nivån (upper-secondary) och den eftergymnasiala nivån (post upper-secondary).

Rapport (pdf)Færøske studenter, foto: Erik Christensen, Porkeri /norden.org
Færøske studenter, foto: Erik Christensen, Porkeri /norden.org

Studier i flexibla former

Vilka möjligheter har vuxna i Norden att genomföra studier i flexibla former?
Här finns en samling länkar där möjligheterna beskrivs.

Länkarna är sorterade landsvis.

(uppdaterat 22.12.2010)