Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

ProjektNVL: koordinatorer ansvarar för en kontinuerlig dialog med miljöer genom uppföljning av nätverk och projekt, och samarbete med representanter för Nordplus Voksen. Informationsarbetet innebär spridning av erfarenheter från nordiskt samarbete och förmedling av projektresultat. NVL:s hemsidor har information om 103 projekt för tillfället, 75 av dessa är Nordplus Voksen projekt och 5 Nordplus Nabo projekt. Projektinformationen är organiserat enligt tematiska rubriker.

NVL keeps in touch with projects and organisations within the field of adult learning in the Nordic countries. Our task is to follow-up and spread the project results as well as cooperate with the project programme Nordplus Voksen. Currently the NVL website contains information about 103 projects, out of them 75 are within the Nordplus Voksen programme and 5 Nordplus Neighbour. The project presentations are organised thematically.

New Nordplus Framework Programme for Nordic and Baltic cooperation in education opened in 2008.


Grønt lys for neste generasjon Nordplus

Nordplus 2012-2016 ble endelig vedtatt av MR-U på deres møte den 2. november 2011, og de baltiske landene har gitt sin tilslutning til programmet.

På MR-U møtet ble det lagt til en tilføyelse i programdokumentet om programkomitéens viktige rolle i den strategiske utviklingen av programmet.
Nordplus 2012-16 program
 
På Nordisk råds sesjon den 3. november ble Ministerrådsforslaget om Nordplus lagt frem av den norske høyere utdanning- og forskningsministeren Tora Aasland.
Se videointervju med den norske ministeren om blant annet Nordplus: HTML
 
Når det gjelder Nordplus programkomité, så forventes det at navnene til denne er klar i slutten av november.


Mer om: projektNordplus Framework Programme
Här kan du söka medel för nordiska samarbetsprojekt:
www.nordplusonline.org

Nordplus Vuxen -mötesplatser
Nordplus Vuxen administratörorganisationerna inviterar till mötesplats-seminarier om nordiskt samarbete och projekt-utveckling. Mer info på:
Mötesplats-sidan

Frågor om Nordplus Vuxen?
Du kan också kontakta NVL:s nationella koordina-
torer. Dem hittar du på
Kontakta oss -sidan