Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

Tanskalainen tutkintojen viitekehys nyt netissä

Tanskalainen tutkintojen viitekehys elinikäisen oppimisen edistämiseksi on kattava, systemaattinen ja koulutustasoittain jaoteltu katsaus, johon on koottu Tanskan koulutusjärjestelmässä suoritettavat, virallisesti hyväksytyt tutkinnot. Viitekehykseen sisältyy eri koulutustasot peruskoulusta yliopistoon ja aikuiskoulutuksen.

Viitekehys sisältää kahdeksan tasoa. Kukin tutkinto on sijoitettu jollekin tasolle sen antamien oppimistulosten, eli tietojen, taitojen ja pätevyyden mukaan. Tasot viittaavat Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasoihin. Elinikäisen oppimisen viitekehys tukee koulutusjärjestelmän läpinäkyvyyttä ja edistää liikkuvuutta ja elinikäistä oppimista.

Lisätietoa Tanskan viitekehyksestä (tanskaksi): www.iu.dk/dokumentation/kvalifikationsrammer

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Nonformaali opetus jäi viitekehyksen ulkopuolelle

Vapaa sivistystyö ja muu nonformaali opetus ei sisälly Tanskan tutkintojen viitekehykseen. Tanska eroaa tässä suhteessa muista pohjoismaista, todetaan raportissa ”A survey on the EQF/NQF work in the Nordic and Baltic countries with special focus on non-formal learning”.

Raportti julkistettiin konferenssissa, joka pidettiin Brysselissä marraskuussa 2010. Konferenssissa ilmeni, että on olemassa erilaisia käsityksiä siitä, onko nonformaalille koulutukselle eduksi tulla sisällytetyksi kansalliseen ja eurooppalaiseen viitekehykseen. Esitellessään raportin Flemming Gjedde ilmaisi mielipiteenään, että nonformaali oppiminen on sisällytettävä viitekehyksiin, koska ne ”perustuvat oppimistuloksiin eivätkä opetussuunnitelmiin ja opinto-ohjelmiin”.

Lisätietoa (tanskaksi): Dfs.dk
Lue raportti: PDF 

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Kokeiluja ja kehitystä ammattikoulutuksessa

Ammattikoulutussektorin kokeilu- ja kehitystoimintaa esteltiin Tanskan opetusministeriön yhdeksännessä kokeilu- ja kehityskonferenssissa, joka järjestetiin 7. – 8. helmikuuta 2011 Kööpenhaminassa.

Konferenssin  osanottajat esittelivät ja vaihtoivat kokemuksia ammattikoulutusalalla tehdyistä kokeiluista ja kehitystyöstä. Alustusten, workshopien ja oppilaitosvierailujen kautta osallistujat saivat kuulla innostavia kokemuksia mm. urheilusta, innovaatioista, opintojen keskeyttämisen estämishankkeista sekä ammattikoulutksen panoksesta Tanskan talouskasvun turvaamiseen.

Alustuksia, kokeilu- ja kehityshankkeiden kuvauksia, tutkimuksia ja artikkeleita tästä ja aiemmista konferensseista on luettavissa Tanskan opetusministeriön sivuilta uvm.dk.

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Suomi tarvitsee kansallisen kielistrategian

Opetusministeri Henna Virkkunen ehdottaa, että seuraavan hallitusohjelman yhteydessä päätetään kansallisen kielistrategian laadinnasta.

– Kansallisella kielistrategialla vahvistettaisiin kansalliskielten, saamelaisen alkuperäiskansan ja muiden perustuslaissa mainittujen ryhmien – eli romanien ja viittomakielisten – sekä muiden Suomen kieliryhmien tosiasiallista asemaa, Virkkunen sanoi keskiviikkona Jyväskylän yliopiston Kieli keskellä kaikkea -seminaarissa.
Kielistrategiassa pitäisi Virkkusen mukaan myös asettaa tavoitteet ja esittää toimenpiteet vieraiden kielten opiskelun lisäämiseksi.
– Vieraiden kielten opiskelu peruskoulussa on suorastaan romahtanut 2000-luvun aikana. Tarvitsemme myös jatkossa monipuolisesti kielten osaajia. Peruskoulussa tehtävät kieliratkaisut heijastuvat edelleen lukioon, korkea-asteelle ja työelämään. Kielistrategiassa oleellista onkin tarkastella kielten opetuksen kehittämistä kokonaisuutena.
Vuonna 2009 Suomen väestöstä oli suomenkielisiä 90,7 %, ruotsinkielisiä 5,4 % ja saamenkielisiä 0,03 %. Noin 4 %:lla väestöstä oli jokin muu äidinkieli.

Lue lisää osoitteessa Minedu.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Yliopistojen lahjoituskampanjat onnistuivat

Julkisoikeudelliset yliopistot ovat keränneet valtion vastinrahaan oikeuttavia lahjoituksia vuoden 2010 loppuun mennessä 70 miljoonaa euroa. Valtion vastinrahoitusta tarvitaan yhteensä 175 miljoonaa euroa.

Valtio vastaa jatkossakin yliopistojen toiminnan perusrahoituksesta, mutta lahjoitukset yhdessä valtion vastinrahoituksen kanssa kasvattavat yliopistojen omaa pääomaa, joka lisää niiden taloudellista autonomiaa ja liikkumavapautta.
Uuden yliopistolain mukaisesti valtion vastinrahoituksen määrä on 2,5 kertaa se määrä, jonka yliopistot ovat hankkineet yksityisinä rahalahjoituksina.

www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2011/02/vastinrahoitus.html

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Iceland

Matkailualan koulutuksen teemapäivä oli suosittu

Noin 130 henkilöä osallistui matkailualan koulutuksen teemapäivään, jonka elinkeinoelämän keskusliitto Reiseliv järjesti 18. helmikuuta.

Liiton johtaja Árni Gunnarsonin avattua tilaisuuden kuultiin kaksi alustusta koulutuksen merkityksestä matkailualalle. Sitten seurasi asiaa alan koulutustarjonnasta Islannissa sekä esitelmä koulutusmuodosta, joka on suunnattu matkailualalla toimiville, joilla ei ole alan koulutusta. Teemapäivän lopuksi opetusministeri Katrín Júliusdóttir jakoi jokavuotisen palkinnon, joka myönnetään työntekijöiden koulutuksen hyvin hoitaneelle yritykselle. Tänä vuonna tunnustuksen sai FLYBUS.

Lisätietoa (islanniksi): Saf.is

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkristin(ät)internet.is

Uusi hyvinvointiministeriö

Islantiin perustettiin hyvinvointiministeriö 1. tammikuuta 2011.

Parlamentin 9. syyskuuta 2010 hyväksymän lakimuutoksen nojalla terveysministeriö ja sosiaaliministeriö yhdistettiin hyvinvointiministeriöksi. Ministeriön toimialaan kuuluvat hyvinvointi, perheasiat, terveys- ja peruspalvelut, asunto- ja  työmarkkina-asiat sekä tasa-arvo- ja maahanmuuttoasiat. Työelämän koulutuskeskus on solminut työvoimaviraston kanssa sopimuksen työnhakijoiden opinto- ja uraohjauksesta. 

Lisätietoa (englanniksi): http://eng.velferdarraduneyti.is

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkristin(ät)internet.is

Islannin yliopisto täyttää sata vuotta

Islannin yliopisto perustettiin sata vuotta sitten 15.6.2011 maan parlamenttirakennuksessa Austurvöllurissa.

Juhlavuoden verkkosivustolla esitellään mm.  tärkeitä virstanpylväitä yliopiston historiasta. Kukin yliopiston viidestä tiedekunnasta on vuorollaan parrasvaloissa kuukauden ajan ja järjestää monipuolista ohjelmaa. Juhlavuoden tapahtumista kerrotaan verkkosivuilla. 

Lisätietoa (englanniksi): www.hi.is/en/centennial_anniversary

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkristin(ät)internet.is

Norway

E-oppimista, mutta mihin hintaan?

Öljynporauslauttojen työntekijöiden käytännön työturvallisuusopetusta aiotaan korvata verkko-opetuksella.

Seadrillin pääluottamusmies Arild Berntsen kyseenalaistaa joidenkin e-kurssien laadun ja pelkää, että lauttatyöntekijöiden turvallisuusosaaminen heikkenee. Onko verkko-oppimiseen siirtyminen pelkkä säästötoimi vai voidaanko sillä todella korvata lähiopetus? Seadrillin pääluottamusmies on keskustellut aiheesta ammattiliiton kanssa, ja liitto vie asian eteenpäin viranomaisten pohdittavaksi.

Lisätietoa (norjaksi): Industrienergi.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Ensimmäinen aikuisten oppimisen maisteri NTNU:sta

Sidsel Wikenistä tuli tammikuun lopussa ensimmäinen aikuisten oppimisen maisteri, joka on valmistunut Norjan teknillis-luonnontieteellisen yliopiston NTNU:n aikuisten oppimisen ja neuvontatieteen laitokselta.

Wiken kirjoitti opinnäytetyönsä kehittyvistä opettajista ja oppilaitoksista. Opinnäytetyssä pohditaan, kuinka oppiminen ja kehittyminen voidaan oppilaitoksissa vakiinnuttaa luonnolliseksi osaksi opettajien arkea. Opinnäytetyö pohjautuu fenomenologiseen tutkimukseen neljän opettajan työstä trondheimilaisessa nuorisoasteen oppilaitoksessa.

Lisätietoa (norjaksi): Universitetsavisa.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Opiskelijoiden erityistarpeet otetaan hyvin huomioon Oslon korkeakoulussa

Oslon korkeakoulussa on onnistuttu järjestämään hyvät opiskeluedellytykset monille opiskelijoille, joilla on erityistarpeita.

Opiskelijoita on valmistunut yliopistosta kuulo- tai näkövammasta, sosiaalisista peloista tai keskittymisvaikeuksista huolimatta. Haasteellisia tilanteita voivat olla esim. suulliset esitykset ja tentin arvosteleminen, kun todistetusti toimintarajoitteinen opiskelija suorittaa tentin vaihtoehtoisella tavalla. Erityisjärjestelyjen onnistuminen edellyttää oppilaitokselta sopeutumista ja joustavuutta.    

Lue lisää (norjaksi) osoitteessa Hio.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Tietokonepeli tuleville opettajille

Nordlandin yliopisto on lanseerannut tietokonepelin, jossa harjoitellaan oppitunnin pitämistä.

Virtuell Klasseledelse -peli antaa opettajaksi opiskeleville mahdollisuuden harjoitella oppilaiden kohtaamista ennen opetusharjoittelun alkamista. Hankkeen tarkoituksena oli pehmentää siirtymistä opettajankoulutuksesta luokkahuoneeseen ja kehittää tulevien opettajien osaamista.

Lisätietoa (norjaksi) osoitteessa Norgesuniversitetet.no 

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sweden

Sosiaaliset mediat voivat ratkaista integraatio-ongelmia

Södertörnin korkeakoulussa toteutettava EU-rahoitteinen tutkimushanke osoittaa, että sosiaaliset mediat voisivat lisätä maahanmuuttajien osallistumista ruotsalaiseen yhteiskuntaan.

Viranomaiset ovat yrittäneet monella tavoin saada maahanmuuttajataustaisia ihmisiä tuntemaan itsensä osaksi ruotsalaista yhteiskuntaa. EU:n rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Immigrant Inclusion by eParticipation” tutkitaan, missä määrin sosiaaliset mediat voisivat luoda osallisuutta ja millainen tekniikka soveltuu tähän tarkoitukseen Ensimmäiset tulokset osoittavat, että sosiaaliset mediat voivat edistää maahanmuuttajien kotoutumista.

Lisätietoa (ruotsiksi) sivustolta Mynewsdesk.com

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Ammattiruotsin avulla työelämään

Henkilöt, joiden ruotsintaidot ovat vielä puutteelliset, saavat mahdollisuuden opiskella ammattiruotsia ammattikorkeakouluopintojen yhteydessä. Hallitus on päättänyt, että ammattikorkeakouluviraston tulee valtionapuja jakaessaan ottaa huomioon myös se, voidaanko koulutusohjelmaan yhdistää ammattiruotsin opinnot.

Keneltäkään ei tule evätä ammattikoulutusta vain siksi, ettei hän vielä osaa ruotsia täydellisesti. Työhaluisten aikuisten ei pidä juuttua teoreettisiin kielikursseihin, sanoo opetusasioiden varaministeri Nyamko Sabuni.

Lisätietoa (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/14066/a/161050

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

”Tieto ja kasvu”

Färsaarten tutkimuspoliittinen toimikunta hyväksyi 28.1.2011 tutkimuspoliittisen linjausasiakirjan, jonka otsikkona on ”Tieto ja kasvu”.

Asiakirjalla pyritään saamaan lisää huomiota tutkimukselle, kehitykselle ja innovoinnille. Lähtökohtana on, että tieto ja kasvu kulkevat käsi kädessä yhteiskunnan kehittyessä. Asiakirjan linjaukset kattavat ajanjakson 2011–2015, ja toimikunta alkoi niiden työstämisen vuonna 2008. Toimikunnan tehtäväksi annettiin muotoilla Färsaarille ensi kertaa saarten historiassa tutkimuspoliittinen linja, johon sisältyy yhteinen visio, prioriteetit, rahoitus ja puitteet.

Lisätietoa tutkimuspolitiikasta ja ladattava asiakirja (englanniksi) osoitteessa Gransking.fo

Elisabeth Holm
E-post: eh(ät)ask.fo

Europe

Grundtvig Award

Each year, the European Association for the Education of Adults celebrates innovation and excellence in adult education. The Grundtvig Award highlights project results that produce new ideas, new partnerships, new methodologies and a new understanding how we can work in adult learning.

In 2011, EAEA is looking for projects that tackle Learning Experiences through Volunteering. Projects can but need not be supported by the European Commission. The project must clearly demonstrate the teaching and/or learning and/or material of the volunteering or for the volunteers. It must have evidence of outcomes, such as a report, DVD, or any form of verification.
Entries must be received until Monday, 4 April 2011.

For more information about EAEA and the Award, please visit
www.eaea.org/news.php?k=17811&aid=17811

E-post: Antra.Carslen(ät)vox.no

NMR

Liikkuvuus, kielet ja Nordplus-konferenssi

24.05.2011, klo 09:00 - 16:00, Paastorni, Helsinki

Konferenssissa Pohjoismaiden välisestä liikkuvuudesta ja pohjoismaisista kielistä esitellään myös Nordplus-ohjelmaperheen tuoretta arviointia sekä suunnitelmia sen tulevasta toimikaudesta. Mitä mahdollisuuksia Pohjoismaat ja pohjoismaiset kielet tarjoavat koululaisille, opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille? Esimerkkejä pohjoismaisesta yhteistyöstä koulujen ja muiden oppilaitosten arjessa.

E-post: Larry.Karkkainen(ät)kansanopistot.fi

NVL

A World Worth Living in – ICAE VIII World Assembly

Pohjoismainen seminaari järjestetään osana kansansivistyksen maailmankonferenssia kesäkuussa 2011.

Kesäkuussa 2011 kansainvälinen aikuiskasvatusjärjestö International Council for Adult Education (ICAE) järjestää maailmankonferenssin Ruotsissa. Konferenssissa pohditaan aikuiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön roolia maailmassa, ja siihen odotetaan noin 800:aa osallistujaa.
Maailmankonferenssin yhteydessä järjestetään erilaisia tapaamisia: Ruotsin kansansivistysneuvosto järjestää kansallisen konferenssin, eurooppalainen EAEA kutsuu jäseniään eurooppalaiseen tapaamiseen sekä yleiskokoukseen ja Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen aikuisten oppimisen pohjoismaisen yhteistyön neuvonantajaryhmä SVL ja Pohjoismainen aikuisten oppimisen verkosto NVL järjestävät pohjoismaisen seminaarin. 
Pohjoismainen seminaari järjestetään tiistaina 14. kesäkuuta klo 16.30–18.00 ja torstaina 16. kesäkuuta klo 14.00-15.30. SVL:n puheenjohtajamaa Suomen edustaja avaa seminaarin. Ensimmäisen seminaarirupeaman aikana käsitellään Confintea-tuloksia Pohjolasta osaamisalueena, kun taas toisessa pohditaan maailmankonferenssin teemoja ja tulevia pohjoismaisia toimia.

Pohjoismaisen seminaarin ohjelma linkitetään konferenssisivuille ja julkaistaan NVL:n kalenterisivulla
Pohjoismaisen konferenssin osallistujat voivat osallistua maailmankonferenssin ohjelmaan.
Lisätietoa maailmankonferenssista (englanniksi): WWW 
Seminaarikutsu pdf-muodossa: PDF   
Ilmoittautumislomake: WWW

Yhteistyö aikuisten lukiopetuksen kehittämisessä

SVL ja NVL järjestävät yhdessä Grönlannin itsehallintoviranomaisten kanssa pohjoismaisen konferenssin aikuisten luku- ja kirjoitusvaikeuksista Nuukissa 22.–23. maaliskuuta.

Konferenssi on suunnattu sekä koulutusalan ammattilaisille että muille, jotka ovat kiinnostuneet aikuisten osaamisen kehittämisestä. Konferenssissa esitellään uusista aikuisten lukiopetusmetodeista saatuja tuloksia, uutta tutkimusta ja kokemuksia kansalaisten omasta toiminnasta motivaation ja opintohankkeiden edistämiseksi.  Halukkaat pääsevät vierailemaan yliopistolla ja muissa oppilaitoksissa ja tutustumaan Nuukin kaupunkiin.

Lisätietoa (tanskaksi) NVL:n kalenterisivuilla.

Birgit Gedionsen
E-post: birgit(ät)suliplus.gl

Konferenssi oppimisesta ja kulttuurienvälisistä kohtaamisista

24.–25. maaliskuuta 2011 Eskilstunassa, Ruotsi

Konferenssin järjestämiseen osallistuvat Pohjoismaiden ministerineuvoston IVEU-hanke, jota koordinoi Tanskan kansallinen osaamisen kehittämiskeskus, Mälardalenin korkeakoulun ”Jämbredd”-hanke sekä Tanskan ja Ruotsin NVL. Konferenssin tarkoituksena on saada aikaan tutkijoiden ja koulutusalalla toimivien välisiä kohtaamisia, joiden toivotaan johtavan yhteiseen tiedon tuottamiseen. Verkkosivuilla on nyt tietoa konferenssin osallistujista, pääesiintyjistä ja eri seminaareista sekä osallistumislomake. Paikkoja on vielä jäljellä!

Lisätietoa (ruotsiksi): Nordvux.net

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Tarvitaanko aikuispedagogiikkaa?

NVL ja Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö järjestävät pohjoismaisen seminaarin Biskops-Arnön kansanopistossa 5. toukokuuta 2011 klo 9.00-17.30. Merkitse päivä kalenteriisi jo nyt!

Seminaari on suunnattu pohjoismaisille aikuiskasvatuksen ammattilaisille, jotka työskentelevät vapaassa sivistystyössä, yksityisissä oppilaitoksissa tai julkisella aikuiskoulutussektorilla. Seminaarissa pohditaan, tarvitaanko erityistä aikuispedagogista osaamista ja millaista sen tulisi olla.

Lisätietoa (ruotsiksi) NVL:n kalenterisivulla 

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

NVL:n vuosikertomus vuodelta 2010 ilmestynyt

NVL:n vuosikertomuksen esipuheessa Jan Ellertsen, NVL:n norjalaisen isäntäorganisaation Voxin johtaja, toteaa: ”Kvantitatiivisten tavoitteiden osalta on nähtävissä ilahduttavaa lisäystä vuodesta 2009 vuoteen 2010. Lisääntynyt osallistuminen johtuu pääosin verkostojen toiminnasta.”

Vuosikertomuksessa selostetaan NVL:n laajaa pohjoismaista toimintaa. Lisäksi kansalliset koordinaattorit kertovat kunkin maan ja itsehallintoalueen toiminnasta. Vuosikertomuksen liitteenä on selkeä yleiskatsaus, jossa luetellaan NVL:n verkostot ja yhteistyökumppanit. Vuosikertomuksesta käy ilmi, että NVL on saavuttanut toimintasuunnitelmassa määritellyt tavoitteet.Näin verkosto ”luo perustan hyvin valmistelluille kannanotoille pohjoismaista aikuisten oppimista koskevaan politiikkaan”, toteaa johtaja Jan Ellertsen.

Lisätietoa NVL:n verkkosivuilla (ruotsiksi)

E-post: Albert.Einarsson(ät)vox.no

Norden

Aikuisten matematiikan oppiminen tutkimustiedon valossa

Pohjoismainen seminaari Tukholmassa 7.–8. huhtikuuta 2011.

Seminaari on suunnattu pohjoismaisille matematiikanopettajille, tutkijoille, oppilaitosten johdolle ja muille aikuiskoulutuksesta kiinnostuneille.

www.cormea.org

Hans Melén
E-post: hans.melen(ät)stockholm.se

RSS
old.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 1.3.2011

NVL:n aloitussivulle

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande