Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

Tanskaan uusi opetusministeri

Aikaisempi opetusministeri Tina Nedergaard erosi tehtävästään 8. maaliskuuta, ja hänen tilalleen virkaan astui Troels Lund Poulsen. Poulsen on siirtyy opetusministeriksi veroministerin tehtävästä ja on aiemmin toiminut myös ympäristöministerinä.

Lisätietoa Tanskan opetusministeriön sivuilta: www.uvm.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Opetusministeriön rakenne uudistuu

Tanskan opetusministeriön organisaatiouudistus astui voimaan 1. maaliskuuta. Sen myötä tehtäviä, jotka oli aiemmin hajautettu eri osastoille, hoidetaan jatkossa keskitetysti.

Elinikäisen oppimisen osasto on lakkautettu. Sen tehtävät siirtyvät osittain yleissivistävän koulutuksen osastolle, osittain ammattikoulutuksen osastolle. Lakkautetun osaston aiempi johtaja johtaja Kirsten Overgaard Bach edusti Tanskaa aikuisten oppimisen pohjoismaisen yhteistyön ohjausryhmässä.

Lisätietoa: Uvm.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Rajut muutokset välttämättömiä

- Tanskan kansansivistysneuvoston kannanotto

Tanskan kansansivistysneuvoston alainen työryhmä on julkaissut kirjoituksen, jonka on tarkoitus on toimia pohjana vapaan sivistystyön tulevaisuudesta käytävälle keskustelulle. Yhtäältä ajan henki ei tue vapaata sivistystyötä, mutta toisaalta nähtävissä on myös vastakkaisia suuntauksia, joiden valossa se ehkä edelleen onkin ajankohtainen asia. Kirjoituksen tavoitteena on saada aikaan keskustelua, josta saadaan eväitä neuvoston tulevaisuusstrategian laatimistyöhön, sekä luoda keskustelua jäsenjärjestöissä. Tekstissä käsitellään kysymyksiä, jotka voivat olla tärkeitä myös muiden Pohjoismaiden kansansivistäjille.

Linkki (tanskankieliseen) kirjoitukseen: Dfs.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Sukupolvi Z – millaisia ovat nykynuoret?

People Groupin tekemässä etnografisessa tutkimuksessa analysoidaan 1990-luvulla syntyneen sukupolven ominaisuuksia kahdeksan nuoren haastattelun kautta. Tutkimuksessa kuvaillaan myös aiempia, vuosina 1960–1990 syntyneiden X- ja Y-sukupolvia.

Analyyseissa sukupolvia tarkastellaan niitä muovanneiden mahdollisuuksien ja historiallisten olosuhteiden valossa. Analyysin mukaan sukupolvi Z on lähipiirisuuntautunut ja arvostaa läheisiä suhteita perheeseen ja ystäviin. Z-nuorten näkemyksen mukaan on täynnä mahdollisuuksia ja matkalla kohti parempaa tulevaisuutta. Uuden sukupolven nuorten suurin haaste on, että onnistuminen on 100-prosenttisesti heidän omalla vastuullaan. Analyysit voivat olla hyödyksi henkilöille, joiden kohderyhmiin kuuluu sekä nuoria että aikuisia.

Lisätietoa aiheesta (tanskaksi) osoitteessa:
http://issuu.com/insidepeople/docs/insidepeoplegenerationz

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: culture

Finland

Opettajien kelpoisuus kohentunut entisestään

Suomalaisten opettajien korkea koulutustaso on hyvien oppimistulosten tae. Perusopetuksen opettajien muodollinen kelpoisuus opettamassaan aineessa on korkea ja lievästi parantunutkin vuodesta 2008.

Yli 95 prosenttia perusopetuksen lehtoreista ja luokanopettajista oli kevätlukukaudella 2010 muodollisesti kelpoisia hoitamassaan tehtävässä. Perusopetuksen erityisluokanopettajista ja erityisopettajista 76 prosenttia oli muodollisesti kelpoisia. Kaikista perusopetuksen opettajista muodollisesti kelpoisia oli 88,9 prosenttia.

Myös lukiokoulutuksen opettajien kelpoisuusaste on korkea. Lukion kaikista opettajista 93 prosenttia oli muodollisesti kelpoisia hoitamassaan tehtävässä. Ammatillisessa koulutuksessa vastaava luku oli 72,6 ja vapaassa sivistystyössä 74,4.

Tiedot käyvät ilmi Opetushallituksen julkaisusta Opettajat Suomessa 2010. Julkaisu sisältää tietoa myös opettajien ikäjakaumasta ja sukupuolesta, osallistumisesta jatkokoulutukseen, ammattiopettajien työelämäjaksoista ja opetusryhmien koosta.

Lue lisää: www.oph.fi/julkaisut/2011/opettajat_suomessa_2010

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Sivistyksen vaalikone

Verkkolehti Sivistys on avannut vaalikoneen, joka paljastaa, mitä kansanedustajaehdokkaat ajattelevat sivistyksestä ja kulttuurista.

”Vaalikone valottaa puolueiden kulttuuripoliittista profiilia enemmän kuin vaalikeskustelussa yleensä kuullaan. Haastamme samalla äänestäjät pohtimaan sivistystyön mahdollisuuksia ja kulttuuripolitiikan suuntaa”, päätoimittaja Pekka Sallila sanoo.

Palvelu toimii osoitteessa www.sivistys.net/vaalikone

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Iceland

Koulutusrahasto perustetaan

Aikuisten oppimisesta 1.10.2010 säädetyn lain 10 artiklan mukaisesti Työelämän koulutuskeskus on saanut tehtäväksi hallinnoida koulutusrahastoa. Rahaston tehtävänä on edistää sopivien koulutusmuotojen luomista henkilöille, joilla on matala koulutustaso, ja luoda sellaiset edellytykset että he voivat hyödyntää niitä.

Koulutuskeskus jakaa Islannin parlamentin osoittamia määrärahoja pääosin kolmeen tarkoitukseen:
1) Koulutuksen järjestäjille opetuksen ja kurssien järjestämisestä koituviin kuluihin
2) Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen ja opinto- sekä uraohjaukseen
3) Tukea aikuiskoulutukseen liittyviin innovaatioihin ja kehityshankkeisiin

Koulutusrahaston varojen hallinnoinnista vastaa rahaston johtokunta, joka myös julistaa koulutus- ja kurssimäärärahat haettavaksi.

Lisätietoa:
old.nordvux.net/page/812/nordiskarbetsgruppforkompetensutveckling.htm

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Aikuisopiskelijoiden määrä kasvussa

Opiskelijoiden kokonaismäärä kääntyi syksyllä 2010 laskuun ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1997, jolloin Islannin tilastokeskus alkoi kerätä opiskelijatilastoja.

Syksyllä 2010 toisen asteen ja korkea-asteen oppilaitoksissa oli kirjoilla yhteensä 47 240 opiskelijaa. Opiskelijoiden kokonaismäärä laski edellisvuodesta 3,1 %. Laskusuuntaus keskittyi yksinomaan toisen asteen oppilaitoksiin; niissä opiskelijoita oli 7,9 % edellisvuotista vähemmän. Sen sijaan korkeakoulutuksen opiskelijamäärä nousi 4,3 %:lla (lähde: Islannin tilastokeskus). Työelämän koulutuskeskuksen tilastojen mukaan keskuksen järjestämien kurssien osallistujamäärä nousi syksyllä 25 %. Lisäksi keskuksen opinto- ja uraohjaajat tekivät 20 % enemmän haastatteluja yhteistyökumppanien luona.

Lisätietoa (englanniksi): www.statice.is/Pages/444?NewsID=5405

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norway

Vankeinhuollon työntekijöille täydennyskoulutusta

Norjassa panostetaan täydennyskoulutukseen. Nyt vankiloiden henkilöstölle järjestetään kurssi kriminaalihuollon koulutuskeskuksessa.

Kolmipäiväisen kurssin tulee käymään yhteensä 2000 vankeinhoidon työntekijää, ja koko koulutusohjelma saadaan päätökseen vuoden 2015 aikana.

Lisätietoa (norjaksi): www.aktuell.no/NFF-magasinet/article5532994.ece

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

HIPPO – räätälöityjä opintoja norjalaisille vangeille

HIPPO on lyhenne sanoista «How Individual Learning Pathways are Possible for Offenders».

Hankkeen tarkoituksena on edistää vapautuvien vankien sopeutumista yhteiskuntaan ja työelämään tarjoamalla heille yksilöllisesti räätälöityjä opintoja vankeusaikana. Hankkeessa tutkitaan myös hyviä käytäntöjä, joilla voidaan edistää opettajien, ohjaajien, vankiloiden henkilökunnan ja johdon sekä ulkopuolisten organisaatioiden välistä yhteistyötä.

Lisätietoa (norjaksi ) Voxin sivuilla.

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Uusia norjan kielen kokeita ja uudistettuja opetussuunnitelmia

Aikuisille maahanmuuttajille kehitetään parhaillaan uusia norjan kielen ja yhteiskuntaopin loppukokeita.
Kielikokeet mittaavat norjan kielen taitoja. Yhteiskuntaopin koe taas suoritetaan kielellä, jota osallistuja osaa hyvin. Valmisteilla on myös uudet, kattavammat opetussuunnitelmat.
 
Lisää aiheesta (norjaksi): Vox.no
Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Voivatko kansanopistot vähentää toisen asteen koulupudokkaita?

Tällä hetkellä norjalaisista toisen asteen opiskelijoista noin kolmasosa keskeyttää opinnot. Nyt useat kansanopistot ovat valmiina tarjoamaan viranomaisille apua tilanteen parantamiseksi.

Drammenissa sijaitsevan Danvikin kansanopiston rehtori Tore Seierstad lupaa järjestää toimintaa, joka auttaa opiskelijoita suorittamaan toisen asteen koulutuksen loppuun asti.

Lisätietoa (norjaksi): Dagenmagazinet.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Ammattioppilaitos Vean osa-aikakoulutus hyvin suosittu

Vean puutarhurikoulutukseen hakijamäärä on jo nyt ylittänyt opiskelupaikkojen määrän.

Koulutus alkaa syksyllä 2011. Puutarhurikoulutusta tarjotaan monissa oppilaitoksissa, mutta aikuisille suunnattua osa-aikakoulutusta ei juuri ole tarjolla. Ehkä nimenomaan opiskelumuoto houkuttelee aikuisia hakijoita. Koulutus kestää kaksi vuotta ja se suoritetaan lähiopetuksena.

Lisätietoa (norjaksi): Bygg.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Uusi GIV-hanke edistää toisen asteen opintojen suorittamista

Kolmivuotisen GIV-hankkeen tavoitteena on luoda pitkäaikaista yhteistyötä valtion, läänien ja kuntien välillä toisen asteen opiskelijoiden opiskeluedellytysten parantamiseksi ja keskeytysten vähentämiseksi.

Yhteistyön päätavoitteet ovat:
• Saada aikaan yhteiset tavoitteet toisen asteen opintojen toteuttamisen kehittämiseksi – sekä yhteinen tieto- ja tilastoperusta, jonka avulla tavoitteiden toteutumista seurataan
• Luoda kuntien ja läänien välille systemaattista yhteistyötä niiden oppilaiden seurannassa, joilla on heikko koulumenestys ja huonot edellytykset suoriutua toisen asteen opinnot
• Parantaa läänien ja työ- ja hyvinvointihallinnon yhteistyötä koulutuksesta ja työelämästä syrjäytyneiden nuorten tilanteen seurannassa ja kehittää läänien seurantatoimintaa.        

Lisätietoa (norjaksi) Norjan hallituksen verkkosivuilla.

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Lisää rahoitusta koulutukseen

415 yritystä tulee tänä vuonna saamaan yhteensä 81 miljoonaa kruunua luku-, kirjoitus-, lasku- ja tietotekniikkakurssien järjestämiseen työntekijöille.

Rahoitus tulee Norjan hallituksen käynnistämästä työelämän perustaito-ohjelmasta. Tänä vuonna rahoitusta myönnettiin enemmän kuin koskaan aiemmin.
700 yritystä haki yhteensä 200 miljoonan kruunun edestä rahoitusta.

Lisätietoa (norjaksi) Voxin sivuilta.

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no
Mer om: basic skills

Sweden

Lisää maahanmuuttajia ammattikorkeakoulutukseen

Ulkomailla syntyneet ovat aliedustettuina Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmään kuuluvissa koulutuksissa. Maahanmuuttajia ei ole rohkaistu hakeutumaan työelämälähtöisiin ammattikoulutuksiin. Kuitenkin jopa 80 % ammattikorkeakoulutuksen suorittaneista työllistyy tai perustaa yrityksen.

Ammattikorkeakouluvirastolle on nyt annettu tehtäväksi toteuttaa tiedotuskampanjoita, joilla pyritään levittämään tietoa ammattikorkeakoulutuksista ja lisäämään maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osuutta.

Lue lisää (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/14065/a/161977

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

200 uutta lehtoria kouluihin ja päiväkoteihin

Lehtorien määrä ruotsalaisissa kouluissa on laskenut rajusti viime vuosikymmeninä. Vuonna 1989 kouluissa toimi yhteensä runsaat 1700 lehtoria, mutta vuonna 2008 määrä oli laskenut vajaaseen 200:aan. Ruotsissa lehtorin virka edellyttää lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa.

– Ruotsalaisten koulujen tasoa on nostettava, ja hyvin koulutetut opettajat ovat tärkeä osa kehitystyötä. Lehtorin titteli antaa opettajalle mahdollisuuden myös edetä opettajan ammatissa. Nykyisin uralla eteneminen merkitsee usein siirtymää opetustyöstä byrokraatiksi. Taitavan opettajan täytyy voida luoda uraa luopumatta opettajan työstä, sanoo opetusministeri Jan Björklund. Hallitus on myöntänyt 251 miljoonaa kruunua tutkijakouluihin, joissa noin 200 opettajaa ja lastentarhanopettajaa voi kouluttautua lehtoreiksi.

Uuden rahoituksen turvin opettajat voivat suorittaa lisensiaatintutkinnon niissä aineissa, joissa heillä on opetusoikeus, tai näiden aineiden ainedidaktiikassa. Lastentarhanopettajat voivat suorittaa lisensiaatintutkinnon lasten oppimisesta ja kehityksestä, erityisesti kielellisestä ja matemaattisesta kehityksestä.

Lue lisää (ruotsiksi):
www.regeringen.se/sb/d/14065/a/162007

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Nuorten työllistämiseen haetaan ideoita ulkomailta

EU:n alueella yli viidesosa nuorista on työtä vailla – Ruotsissa työttömänä on jopa joka neljäs. Joissakin maissa nuorten työllistäminen on kuitenkin onnistunut huomattavasti paremmin. Ruotsin kuntaliiton SKL:n tuoreessa raportissa käsitellään näiden maiden kokemuksia ja pohditaan, mitä Ruotsi voisi oppia niistä. Muun muassa Tanskassa, Itävallassa ja Alankomaissa on Ruotsia pienempi nuorisotyöttömyys. Mahdollisuuksien sukupolvi -nimisessä raportissa näitä maita verrataan Ruotsiin.

– Pienemmän nuorisotyöttömyyden maissa on saatu hyviä tuloksia muun muassa panostamalla koulutukseen ja erityisiin oppisopimuskoulutuksiin, luomalla selkeitä paikallisia työnhakujärjestelmiä ja tarttumalla ripeästi nuorten työttömien ongelmiin, sanoo Per-Arne Andersson, joka johtaa SKL:n koulutus- ja työmarkkinaosastoa.

Lisätietoa (ruotsiksi) SKL:n sivuilla.

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Esitys julkisen koulutusjärjestelmän yhdistämisestä tutkintojen viitekehykseen

Ruotsin ammattikorkeakouluviraston asiantuntijaryhmä on laatinut esityksen, joka käsittelee Ruotsin julkisen koulutusjärjestelmän yhdistämisestä eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen.

Esitys Ruotsin kansalliseksi tutkintojen viitekehykseksi seuraa muotoilultaan paljolti eurooppalaista viitekehystä. Se sisältää kahdeksan tasoa ja noudattaa mahdollisimman pitkälti eurooppalaisen viitekehyksen kuvauksia. Aiheesta käydyssä kansallisen tason keskustelussa on pohdittu, miten julkisen koulutuksen suhde muihin koulutusjärjestelmiin määrittyy EQF:n kautta. Tärkeä näkökohta ruotsalaisen viitekehyksen rakentamisessa on, millainen rooli non- ja informaalisen oppimisen kautta hankitulle osaamiselle annetaan.

Esitys on lausuntokierroksella ja se esitetään mahdollisten muutosten jälkeen hallitukselle 7. kesäkuuta 2011.

Lue lisää (ruotsiksi): Yhmyndigheten.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Åland

Toisen asteen koulutus uudistuu

Ahvenanmaalla on meneillään toisen asteen koulutusuudistus.

Aiempi, useista pienistä oppilaitoksista koostunut organisaatio on korvattu toisen asteen koulutuksesta vastaavalla virastolla, jonka alaisena toimivat ammatillinen toisen asteen oppilaitos ja Ahvenanmaan lyseo. Virasto tulee vastaamaan myös ammattisuuntautuneesta ja yleisestä aikuiskoulutuksesta, mutta aikuiskoulutusorganisaatio ei ole vielä valmis. Uuden viraston hallintojohtajaksi valittiin hiljattain Gyrid Högman, joka on entinen Ahvenanmaan lyseon rehtori.

Mer information: www.gymnasium.ax

E-post: Vivve.Lindberg(ät)living.ax

Mikael Johansson johtaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamishanketta

Mikael Johansson toimii tällä hetkellä hankejohtajana vuonna 2008 alkaneessa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamishankkeessa, jonka on tarkoitus päättyä vuoden 2011 aikana.

Meneillään on kaksi osahanketta. Ammattitaidon tunnustamiseen liittyvää hanketta aiotaan kehittää Ahvenanmaan toisen asteen ammattioppilaitoksen ja työelämän yhteistyönä, jonka käytännön toteutusta pohditaan parhaillaan. Toinen hanke liittyy osaamisen hyväksilukuun korkeakouluun haettaessa ja korkeakouluopinnoissa. Nykyinen hankejohtaja siirtyy pian toisiin tehtäviin, joten hankejohtajan paikka avautuu lähitulevaisuudessa.

Lisätietoa hankkeesta (ruotsiksi): www.regeringen.ax/validering

E-post: Vivve.Lindberg(ät)living.ax

NVL

Pohjoismainen seminaari osana maailmankonferenssia

A World Worth Living in – ICAE VIII World Assembly Malmössa 14. –17. kesäkuuta 2011

Kesäkuussa 2011 maailmanlaajuinen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön järjestö International Council for Adult Education (ICAE) järjestää maailmankonferenssin Ruotsissa. Konferenssissa pohditaan aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön roolia maailmassa, ja siihen odotetaan noin 800:aa osanottajaa.

Maailmankonferenssin yhteydessä järjestetään erilaisia tapaamisia. Ruotsin kansansivistysneuvosto järjestää kansallisen vapaan sivistystyön konferenssin, ja eurooppalainen organisaatio EAEA kutsuu jäseniään eurooppalaiseen kokoontumiseen ja yleiskokoukseen. Pohjoismaisen ministerineuvoston alainen aikuisten oppimisen pohjoismaisen yhteistyön neuvonantajaryhmä (SVL) sekä aikuisten oppimisen verkosto (NVL) järjestävät pohjoismaisen seminaarin. Seminaarin aiheet ovat yhteydessä maailmankonferenssin teemoihin; seminaarissa tarkastellaan Confintea VI-tuloksia pohjoismaisen osaamisalueen näkökulmasta. Pohjoismaiseen seminaariin ilmoittaudutaan maailmankonferenssiin ilmoittautumisen yhteydessä. Kutsu ja ohjelma löytyvät NVL:n Kalenteri-sivuilta, jossa on myös linkki konferenssisivuille.

Lisätietoa maailmankonferenssista, kutsu ja ilmoittautumislomake: WWW

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

Distans-webinaareja ja symposiumeja

Vuodeksi 2011 NVL:n temaattinen verkosto Distans on suunnitellut viiden webinaarin sarjan. Webinaareja järjestetään kerran kuussa tammikuusta toukokuuhun aina kuukauden 18. päivänä kello 13 Skandinavian aikaa. Huhti- ja toukokuun webinaarit järjestetään yhteistyössä Nordinfo-ryhmän kanssa, ja niiden aiheena on sosiaaliset mediat. Huhtikuun webinaarin otsikkona on "How to make social media social?" Toukokuun webinaarissa pohdittavana on kysymys "How to make a strategy to survive in social media?"
 
Lisätietoa aiheesta (norjaksi): WWW
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Merkitse kalenteriisi!

8. - 9. syyskuuta NVL:n osaamishanke järjestää väliseminaarin Skoonessa.
Seminaarin osanottajat saavat kuulla esimerkkejä hyvistä käytännöistä kaikista pohjoismaista ja antaa panoksensa hankkeeseen.

Linkki hankkeen työryhmän sivulle: WWW

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

RSS
old.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 29.3.2011

NVL:n aloitussivulle

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande