Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

Koulutus kehittyy

Tanskan opetusministeriön ja alueiden etujärjestön (Danske Regioner) yhteisessä julkaisussa kuvaillaan 22 aikuispedagogiikan alan kehityshanketta. Hankkeet liettyvät 10 painopistealueeseen, joihin kuuluvat mm. joustavien opetusmuotojen kehittäminen ja levittäminen, opintojen keskeyttämisen ehkäiseminen, lahjakkuuden kehittäminen ja joustava siirtyminen koulutusohjelmasta toiseen.

Lisää aiheesta (tanskaksi) ministeriön sivuilta: Uvm.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Uusi johtaja Unescon elinikäisen oppimisen instituuttiin

Arne Carlsen, joka tällä hetkellä toimii kansainvälisten asioiden johtajana Aarhuusin yliopistoon kuuluvassa DPU:ssa, siirtyy 1. kesäkuuta johtamaan Hampurissa sijaitsevaa Unescon elinikäisen oppimisen instituuttia.

Kesäkuun 1. päivänä Tanskan kasvatustieteellisen yliopiston (DPU) kansainvälisten asioiden johtaja Arne Carlsen aloittaa työt Unescon elinikäisen oppimisen instituutissa Hampurissa. Instituutti on kansainvälinen tutkimuksen ja koulutuksen laitos, jolla on 35 työntekijää. Laitos palvelee YK:n 193:a jäsenmaata toimien tiiviissä yhteistyössä Unescon Pariisissa sijaitsevan päämajan kanssa.

Lisätietoa (tanskaksi): Dpu.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Korkea-asteen hakijamäärä kasvussa

Toisen asteen jälkeisen koulutuksen hakijamäärä on tänä vuonna kasvanut, ja aiempaa suurempi osa hakijoista on miehiä. Erityisen suosittuja ovat opettajan, lastentarhanopettajan ja sairaanhoitajan ammattiin johtavat koulutukset, mutta myös mm. talouden ja tietotekniikan lyhyet korkea-asteen koulutukset ovat lisänneet suosiotaan.

Lisää aiheesta (tanskaksi): Uvm.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

"Uutta tietoa pk-yrityksille – näin se tehdään paremmin"

Tiedeministeriön kokoama asiantuntijaryhmä esittää uudessa raportissaan ehdotuksia siitä, miten pienet ja keskisuuret yritykset voisivat hyödyntää uutta tutkimustietoa entistä paremmin.

Raportissa ehdotetaan mm. strategioita ja toimintasuunnitelmia, joiden avulla voidaan edistää tieteen toimijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä tiedon jakamisen alalla ja tehostaa tiedon jakamista sekä tiedonhaun ja uuden tiedon hyväksikäytön oppimista ammattikoulutuksessa.

Raportti: PDF

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Monikulttuurisuuden tukemiseen 650 000 euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi 650 000 euroa valtionavustuksina monikulttuurisuuden tukemiseen, rasismin vastaiseen työhön sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen taiteen ja kulttuurin avulla. Suurimpia avustusten saajia olivat Suomessa asuvien venäjänkielisten yhdistykset ja monikulttuurista taidetoimintaa järjestävä Kassandra ry.

Keskeisiä avustusten saajia olivat kieli- ja kulttuurivähemmistöjen, kuten maahanmuuttajien ja romanien yhdistykset. Vähemmistöryhmien lisäksi määrärahasta myönnettiin tukea suomalaisten kansalaisjärjestöjen rasismin vastaiselle ja suvaitsevaisuutta edistävälle toiminnalle.
Saamenkieliseen kulttuuritoimintaan ja saamelaisjärjestöjen toimintaan osoitetaan opetusministeriöstä vuosittain erillinen määräraha, jonka jakamisesta päättää saamelaiskäräjät.

Aiheesta lisää: Minedu.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Työryhmä esittää lisäystä sosiaali- ja terveysalan ja vähennystä kulttuurialan koulutukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on tehnyt ehdotuksen eri alojen koulutustarjonnan tavoitteiksi vuodelle 2016. Koulutusta lisättäisiin sosiaali- ja terveysalalla ja vähennettäisiin erityisesti kulttuurialalla. Vaikutukset näkyvät työmarkkinoilla 2020-luvulla. Tavoitteena on ollut tasapaino eri alojen välillä tilanteessa, jossa työmarkkinoille tulevien määrä on aiempaa pienempi.

- Koulutustarjonta on mitoitettava niin, että nuoret myös työllistyvät opintojen jälkeen. Määrän lisäksi on parannettava laatua: työelämäyhteyksiä on syytä tiivistää kaikilla koulutuksen asteilla. Tämän varmistamiseksi opintojen jälkeinen työllistyminen aiotaan ottaa yhdeksi indikaattoriksi mukaan korkeakoulujen rahoitusmalliin, opetusministeri Henna Virkkunen sanoo.
Tuleva hallitus ottaa kantaa koulutustarjonnan tavoitteisiin päättäessään koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta joulukuussa.

Aiheesta lisää: Minedu.fi 

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Iceland

Uudet opetussuunnitelmat

Islannin koulutus- ja kulttuuriministeri Katrín Jakobsdóttir allekirjoitti 16.5. päiväkodin, peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten uudet opetussuunnitelmat.

Opetussuunnitelmat heijastavat uutta koulutusstrategiaa, jossa päätavoitteena on edistää niitä tietoja, taitoja ja asenteita jotka tukevat yksilön kehitystä kriittiseksi, aktiiviseksi ja vaikuttavaksi tasa-arvoisen, demokraattisen yhteiskunnan jäseneksi. Koulutusstrategian ydin koostuu kuudesta osa-alueesta: lukutaito, kestävyys, demokratia, tasa-arvo, terveys ja hyvinvoiti sekä luovuus. Uudet opetussuunnitelmat ovat nähtävillä ministeriön verkkosivuilla ja ne julkaistaan paperimuodossa syksyyn 2011 mennessä. Opetussuunnitelmat astuvat voimaan ensi lukuvuonna ja ne otetaan käyttöön seuraavien kolmen vuoden aikana.

Opetussuunnitelmat (islanniksi): www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Koulu avaa ovensa!

”Koulu avaa ovensa!” oli 12. toukokuuta Reykjavikissa pidettyjen koulutusmessujen otsikko. Messuille osallistui 5000 ihmistä. Esitteilä oli uusia toisen asteen opiskelumahdollisuuksia, korkeakouluopintoihin valmentavia opintoja, korkeakouluja, yliopistoja ja aikuiskoulutusta.
Työvoimaviraston ja eri oppilaitosten opinto- ja ammatinvalintaohjaajia oli paikalla auttamassa messuvieraita löytämään parhaan tien korkeampaan koulutustasoon, parempaan osaamiseen ja uusiin työmahdollisuuksiin.  Messuilla pidettiin esitys toisen asteen opintoihin liittyvästä kampanjasta, jonkaa tarkoituksena on esim. helpottaa pääsyä korkeakoulutukseen pidemmän opiskelutauon jälkeen. Syksyllä 2011 islantilaisista toisen asteen oppilaitoksista saavat opiskelupaikan kaikki hakukriteerit täyttävät alle 25-vuotiaat hakijat. Lisäksi opiskelijoiksi otetaan kaikki vanhemmat hakijat, jotka ovat osallistuneet aiemmin hankitun osaamisen arviointiin keväällä 2011.  Kampanjasta kertovia esityksiä tullaan pitämään myös Sudurnesissa ja Akureyrissa.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norway

Sivistysliittojen toiminnassa kasvua

Vuonna 2010 sivistysliittojen kursseilla oli puoli miljoonaa osanottajaa. Kymmenen vuotta jatkunut laskusuunta kääntyi nousuun: vuonna 2010 järjestettiin 40 234 kurssia, eli 12 % enemmän kuin vuonna 2009. Kursseilla oli yhteensä 504 236 osallistujaa, eli 9 % edellisvuotta enemmän. Lopullinen oppituntimäärä oli 1 310 534, eli 3,35 % enemmän kuin edellisvuonna.

Lisää aiheesta (norjaksi):  http://vofo.no/nb/content/hipp-hurra-vekst

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Norja panostaa opettajien jatkokoulutukseen

Vox myöntää stipendejä opettajille, jotka haluavat erikoistua aikuisten perustaito-opetukseen. Koulutus toteutetaan yhteistyönä, johon osallistuvat Vox, Stavangerin yliopisto ja Vestfoldin korkeakoulu. Koulutus kestää kaksi lukuvuotta ja sisältää sekä lähiopetusta että verkko-opetusta. Koulutus on avoinna kaikille norjalaisille opettajille asuinpaikasta riippumatta.

Lisätietoa (norjaksi): www.vox.no/no/Aktuelt/Satser-pa-videreutdanning/

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Yhä useampi hakee korkeakoulupaikkaa osaamisen perusteella

6 600 henkilöä haki korkeakoulupaikkaa aiemmin hankitun osaamisen perusteella vuonna 2009. Määrä nousi melkein 2000:lla vuoteen 2007 verrattuna. Tämä osoittaa, että mahdollisuus hakeutua korkeakouluun aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen perusteella on entistä paremmin ihmisten tiedossa.
Tilastot ovat peräisin Vox-peilistä, joka on vuotuinen maanlaajuinen raportti aikuisten osallistumisesta koulutukseen.

Lisää aiheesta (norjaksi): PDF

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sweden

Iso panostus naisten työympäristöön

Työympäristövirasto on saanut 20,5 miljoonaa kruunua käytettäväksi erityistoimiin, joilla pyritään estämään naisten syrjäytyminen työelämästä työympäristöön liittyvien ongelmien vuoksi. Toimenpiteillä pyritään lisäämään tietoa naisten työympäristöstä ja löytämään parempia tapoja rasitusvammariskien havaitsemiseksi valvonnan avulla.

Tiedämme, että suurempi joukko naisia kuin miehiä joutuu jäämään pois työelämästä terveyssyistä. Ennen pitkään tämä johtaa siihen, että naiset saavat pienempää eläkettä ja heidän toimeentulonsa vaikeutuu, työmarkkinaministeri Hillevi Engström sanoo. Tasa-arvoministeri Nyamko Sabuni toteaa, että naiset häviävät taloudellisesti, koska eivät pysty tekemään niin paljon töitä kuin haluaisivat. Naisvaltaisten alojen työympäristöjen muuttaminen terveellisemmäksi on tärkeää työmarkkinoiden tasa-arvoistamiseksi.

Lisätietoa (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/14063/a/168291

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

As valid as it can be?: The assessment of prior learning in higher education

Tova Stenlund väittelee tohtoriksi Uumajan yliopistossa 1. kesäkuuta. Hän on tutkinut neljässä eri osatutkimuksessa sitä, miten aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista käytetään korkeakoulutuksessa. Stenlund on muun muassa tutkinut empiirisesti ruotsalaista aiemmin hankitun osaamisen arviointimenettelyä. Menettelyä käytetään mm. ammatillisessa opettajankoulutuksessa opiskelijavalinnoissa ja hyväksiluvussa.

Väitöskirjan ruotsinkielisessä tiivistelmässä todetaan: Väitöskirjan yleinen johtopäätös on, että aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa korkeakoulutuksessa näyttäisi olevan puutteita ja ettei menettely ole niin validi kuin sen pitäisi olla. On tärkeää huomioida, kuinka tärkeää laatu validiuden suhteen on tämäntyyppisissä arvioinneissa. Aiheesta tarvitaan jatkotutkimusta, ja arvioinnilla on potentiaalia saavuttaa korkeampi validiuden taso mikäli menettelyä parannetaan.

Lisätietoa (ruotsiksi): Umu.diva-portal.org

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Nuoret kansansivistäjät pohtivat tulevaisuutta

Ruotsin kansansivistysliiton tuoreessa julkaisussa todetaan: Sivistysliittojen nuorilla työntekijöillä ei yleensä ole asiaa hallitusten kokouksiin. He ovat kuitenkin kansansivistysaatteen tulevat kantajat, sen vaalijat ja kehittäjät.

Kirjoitus sisältää kymmenen nuoren kansansivistäjän ajatuksia ja ideoita. Mukana on yksi kirjoittaja jokaisesta sivistysliitosta. 

Lisää aiheesta (ruotsiksi): www.studieforbunden.se/Pages/unga_folkbildare.html

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Henkilökohtainen oppimisprofiili fäärin kielellä

NOVA - ”Nordic Tools for Learning Validation” on verkkotyökalu, jonka avulla kaikki kiinnostuneet voivat saada fäärinkielisen kuvauksen henkilökohtaisesta oppimisprosessistaan ja nonformaalista osaamisestaan.

Torshavnilainen kunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos on yhdessä pohjoismaisten yhteistyökumppaneiden kanssa kehittänyt uusia työkaluja ja metodeja, joiden avulla voidaan arvioida vapaassa sivistystyössä ja yhdistystoiminnassa tapahtuvan non- ja informaalin oppimisen antia. Metodit perustuvat laajempaan näkemykseen oppimisesta, johon sisältyvät sekä sivistys, tieto että osaaminen.”Nordic Tools for Learning Validation” on Nordplus Aikuiskoulutus  -kehityshanke. Sen kesto on 2009 –2011 ja se saa tukea Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordplus-ohjelmalta.

Lisätietoa hankkeesta (fääriksi): www.kvoldskulin.fo ja (tanskaksi): www.interfolk.dk/nova

Elisabeth Holm
E-post: eh(ät)ask.fo

Grönland

Konferenssi aikuisten lukivaikeuksista poiki paljon aloitteita Grönlannissa

Nuukissa pidettiin maaliskuussa pohjoismainen konferenssi aikuisten luku- ja kirjoitusvaikeuksista. Konferenssin jälkeen aihe on ollut erityishuomion kohteena koko Grönlannissa.
Sisimiutissa on perustettu työryhmä, joka kehittää paikallisia toimia ihmisille joilla on lukivaikeuksia. Samanlainen työryhmä toimii myös Ilulissatissa. 
Qaqortoqissa sijaitseva kansanopisto Sulisartut Højskoliat on hakenut rahoitusta yhden opettajan kouluttautumiseen lukiopettajaksi.
Maniitsoqissa lukivaikeuksiin oli kiinnitetty erityishuomiota jo ennen konferenssia, kun sinne perustettiin 14–18-vuotiaille suunnattu sisäoppilaitos.  
Konferenssissa perustettiin yhdistys, jonka päämääränä on edistää lukivaikeuksista kärsivien mahdollisuuksia Grönlannissa.
Konferenssin viralliset suositukset on esitetty koulutuksesta ja työmarkkina-asioista vastaaville Grönlannin hallituksen ministereille Palle Christiansenille ja Ove Karl Berthelsenille. Suositukset saivat hyvän vastaanoton, ja niiden toteuttamiseksi tehtävä työ jatkuu.
Birgit Gedionsen
E-post: birgit(ät)suliplus.gl

Viranomaiset kouluttavat mentoreita nuorisotyöttömille

Nuukissa asuvien nuorisotyöttömien tilannetta helpottamaan viranomaiset ovat yhteistyössä yritysten kanssa kouluttaneet heitä varten 47 mentoria. Mentorien tehtävänä on auttaa nuoria työttömiä valmistautumaan opiskeluun sekä tukea heitä opiskeluissa, hyvinvointiviraston kotisivuilla kerrotaan.
– Kunta on järjestänyt mentoreille kursseja ja verkostoja. Olemme myös nimenneet mentorikoordinaattoriksi Pernille Bengtsonin, joka on mentorien yhteyshenkilö hyvinvointivirastossa, Aaja Chemnitz Larsen kertoo.
Harjoittelupaikkojen  löytäminen nuorille työttömille ja mentorien koulutuksen järjestäminen on tuottanut virastolle runsaasti töitä. Hanke ei olisi onnistunut ilman kaikkia yrityksiä, jotka ovat vapaaehtoisesti tarjonneet henkilökuntaansa avuksi.
Mentorien kouluttaminen yrityksissä voidaan nähdä ”kaksinkertaisena ”aikuiskoulutustoimintana: mentorien tuoreesta osaamisesta hyötyvät sekä nuoret työttömät että ne nuoret, joilla jo on harjoittelupaikka.
Birgit Gedionsen
E-post: birgit(ät)suliplus.gl

NVL

Demografisen kehityksen haasteet ja mahdollisuudet

Miten voimme säilyttää pohjoismaisen hyvinvointimallin, kun demografinen kehitys lisää yhteiskunnan resursseihin kohdistuvaa painetta?
Norden-yhdistysten liitto nostaa yhteistyössä NVL:n kanssa esiin kolme aluetta, joihin on tulevaisuudessa panostettava voimakkaasti. Nämä alueet ovat ikääntyneiden osaamisen kehittäminen, nuoret ja syrjäytyminen sekä inkluusio ja maahanmuuttokysymykset.
Ideavihkosessa ”Demografiske udfordringer – Gode eksampler” (Demografiset haasteet – hyviä esimerkkejä) esitellään innostavia esimerkkejä pohjoismaisten yhdistys-, aikuiskoulutus- ja kansansivistystoimijoiden hankkeista. Otamme mielellämme vastaan myös lukijoiden esimerkkejä uusista ratkaisuista, joiden avulla Pohjoismaissa voidaan saada aikaan pitkän aikavälin kestävyyttä!
E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

Pohjoismainen osaamishanke

NVL järjestää osaamishankkeen puoliväliseminaarin 8. - 9. syyskuuta Ruotsin Lundissa.
Osallistujat saavat ennen konferenssia luonnoksen raportista, jossa pohditaan kaikista Pohjoismaista saatujen esimerkkien pohjalta, miten koulutus voi vastata yhteiskunnan ja työelämän muutoksiin. Seminaarissa tutkijaryhmä esittelee saamansa tulokset ja käy vuoropuhelua osallistujien kanssa, jotka näin pääsevät omalta osaltaan vaikuttamaan tuloksiin.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

RSS
old.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 26.5.2011

NVL:n aloitussivulle

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande