Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

Säästöjä ja toiminnan leikkauksia aikuiskoulutusalalla

Tanskan hallituksen vuonna 2010 laatima elvytyspaketti ja vuoden 2011 valtionbudjetin niukat aikuiskoulutusmäärärahat ovat johtaneet VUC-koulutuskeskusten toiminnan ja AMU-työmarkkinakoulutusten vähenemiseen 25 -30 %:lla.

AMU-koulutuksille on mm. määrätty hintakatto riippumatta niiden työllistävyysvaikutuksesta. Lisäksi  korkeakoulututkinnon suorittaneet kurssilaiset joutuvat maksamaan huomattavasti muita korkeamman osallistumismaksun. Tämä vaikuttaa esim. ulkomaalaisiin, jotka haluavat opiskella tanskaa, sekä tietotekniikkaa opiskeleviin ikäihmisiin.

Samaan aikaan tuore tutkimustieto tuo esiin aikuiskoulutuksen hyötyjä. Tutkimuslaitos AKF on tutkinut  täydennyskoulutuksen vaikutusta ammattitutkinnon suorittaneiden ja ammattikouluttamattomien liikkuvuuteen työmarkkinoilla. Tulosten mukaan eri AMU-kursseilla on myönteinen vaikutus, sillä ne edistävät ammattitutkinnon suorittaneiden pysymistä samalla alalla ja parantavat ammattikouluttamattomien alanvaihtomahdollisuuksia. Koulutuksen arviointi-instituutti EVA:n tuoreen raportin mukaan myös yrityksillä on myönteisiä käsityksiä ja kokemuksia AMU-koulutuksesta.

Lue lisää (tanskaksi) linkeistä: 

Uddannelsesforbundet.dk
Vuc.dk
Akf.dk
Eva.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Uusi integraatioaiheinen portaali

Tanskan integraatioministeriö on avannut integraatioaiheisen infoportaalin. Helppokäyttöinen portaali on osa sivustoa www.nyidanmark.dk, ja sinne kerätään systemaattisesti järjestettyä integraatioaiheista tietoa. Portaalissa on mm. julkaisuja, lainsäädäntötietoa ja materiaalia joka liittyy integraatioon, työllisyyteen ja maahanmuuttajien yrittäjyyteen. Aikuisopettajille portaalissa on paljon uutta ja käyttökelpoista tietoa.
Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: immigrants

”Adult Learning. Teachers as Learners”

on Cursiv-nimisen tieteellisen julkaisun kuudennen numeron nimi. Teemanumeron aiheena on aikuisopettajuuden ammatillistuminen ja aikuisopettajien osaamisen kehittäminen.

Linkistä voit ladata teemanumeron sekä Cursiv-lehden aiempia numeroita: www.dpu.dk/omdpu/institutfordidaktik/cursivskriftserie/

Maria Marqurad
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Uusi opetusministeri on aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön osaaja

Suomen uuden hallituksen opetusministerinä toimii Jukka Gustafsson. Uransa aikana hänellä on ollut useita eri tehtäviä, jotka liittyvät aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön. Kentällä hänen nimitykseensä on suhtauduttu myönteisesti.

Jukka Gustafsson (64) on kokenut poliitikko, joka on toiminut sosialidemokraattien kansanedustajana vuodesta 1987. Kansanedustaja-aikanaan hän on ollut sivistysvaliokunnan varapuheenjohtajana. Valiokunnan esitykset loivat pohjan aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön alalla viime vuosina tehtyihin uudistuksiin. Gustafsson on ollut myös aikuiskoulutusneuvoston jäsen ja johtanut eduskunnan sivistys- ja tiedejaostoa. Ennen poliittista uraansa hän toimi Murikan kansanopiston rehtorina.

Lisätietoa: Minedu.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Pelkästään miehille suunnattu opisto aloittaa Helsingissä

Miessakkiopiston toiminta käynnistyy syyskuussa. Ajatuksena on, että miehet aloit-tavat opiskelun useimmiten kaveriporukassa.

Uusi opisto haluaa houkutella miehiä opintojen pariin tarjoamalla kursseja, joissa korostu-vat yhdessä toimiminen ja osallistuminen. Syksyn kurssitarjonnasta löytyy mm. kuorolau-lua, ruoanlaittoa ja vaellus- sekä vuolemiskursseja.

Suomessa noin 70 % vapaan sivistystyön opiskelijoista on naisia, mikä asettaa haasteita myös vastaperustetulle opistolle.

Lisätietoa: www.miessakit.fi/fi/miessakkiopisto

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Iceland

Aikuisten oppimisen kehitysrahasto

Vuonna 2010 Islannissa astui voimaan uusi aikuiskoulutuslaki. Muutoksen yhteydessä työelämässä tapahtuvasta ammattikoulutuksesta säädetty laki kumottiin, ja ammattikoulutusrahasto lakkautettiin. Sen sijaan perustettiin aikuisten oppimisen kehitysrahasto.

Toukokuussa 2011 rahasto julisti ensi kertaa haettavaksi aikuisten oppimiseen liittyville innovaatio- ja kehittämishankkeille tarkoitetut hankeavustukset. Hankerahoitus oli tarkoitettu hankkeille, jotka liittyivät johonkin kolmesta painopistealueesta: oppimateriaalit, aikuisten oppimisen innovaatiohankkeet ja tutkimuksen valmistelu- tai pohjustustyöt. Rahastoon tuli yhteensä 64 hakemusta, ja rahoitusta myönnettiin 18 hakemukselle.

Lisätietoa (islanniksi): www.frae.is/frettir/nr/349/

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Toisen asteen opiskelijoiden valmistumis- ja keskeyttämisluvut

Vuoden 2002 syksyllä 3982 uutta opiskelijaa aloitti toisen asteen opiskelut Islannissa. Neljän vuoden kuluttua 45 % heistä oli suorittanut vähintään kaksivuotisen toisen asteen tutkinnon. Opiskelut aloittaneista noin 29 % oli joko keskeyttänyt tai piti taukoa opiskelusta, ja 26 %:lla opinnot olivat vielä kesken.

Seitsemän vuoden kuluttua, vuonna 2009, valmistuneiden osuus oli noussut 61 %:iin, mutta opinnot keskeyttäneiden osuus oli vieläkin jopa 28 %. On huomion arvoista, että opinnot keskeyttävien osuus vähenee vain yhdellä prosenttiyksiköllä vaikka tarkasteltava ajanjakso pitenee neljästä seitsemään vuoteen. Valmistuneiden osuus kasvoi 45 %:sta 61 %:iin, ja opiskelujaan jatkavien osuus väheni vastaavasti.

Lisää aiheesta (islanniksi): www.hagstofa.is/Pages/95?NewsID=5981

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Mer om: drop-outs

Islannin yliopiston kasvatustieteen laitos juhlii syyskuussa 100-vuotiasta taivaltaan

Laitoksella järjestetään syyskuun aikana runsaasti kiinnostavia tapahtumia ja esityksiä. Ohjelma alkaa 1. syyskuuta Stanfordin yliopiston professorin Dr. Linda Darling-Hammondin pitämällä esityksellä, ja laitoksella nähdään  myös monia muita kansainvälisiä esityksiä. Eurooppalainen tutkijoiden ja koulutusalan johtajien liitto ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management) järjestää konferenssin 22.–24. syyskuuta. Ohjelman päättää 30. syyskuuta järjestettävä kasvatustieteen laitoksen vuotuinen konferenssi. Sen tarkoituksena on luoda koulutuksen ja kasvatustieteen parissa työskenteleville suunnattu foorumi, jossa esitellään Islannin koulutusjärjestelmässä syntyneitä innovatiivisia tutkimus- ja kehityshankkeita.

Lisätietoa: www.hi.is/frettir/menntavisindi_i_september

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norway

Oslolaiskoulujen eliittiluokkia kyseenalaistetaan

Eliittiluokkien perustaminen yläkouluikäisille aiheuttaa keskustelua Oslossa. Kielissä ja lukuaineissa parhaiten menestyville 10 %:lle oppilaista aiotaan antaa lukiotason opetusta. Lukiossa parhaiten menestyvät puolestaan saisivat yliopistotason opetusta.

Lisätietoa: Vg.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Verkko-opintoja norjalaisvankiloissa

Norjan hallitus on ilmaissut haluavansa vankiloihin lisää etä- ja verkko-opintomahdollisuuksia, jotta useammat vangit voisivat suorittaa korkeakoulututkinnon. Useita aiheeseen liittyviä hankkeita on käynnistetty.

Lisätietoa (norjaksi): Issuu.com

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Koulutus vihan ja ennakkoluulojen vastapainona

Tutkimus- ja korkeakouluministeri Tora Aasland puhui Lillehammerin korkeakoulun uusien opiskelijoiden ilmoittautumistilaisuudessa. Hän aloitti puheensa lainaamalla kruununprinssi Haakonin puhetta, jonka tämä piti Oslon Rådhusplassenilla 25.7. Utøyan verilöylyn jälkeen.

"Rakkaat nuoret. Te olette meidän parannuskeinomme, meidän rohkeutemme ja meidän toivomme. Te muovaatte tulevaisuuden Norjan ja päätätte, millainen siitä tulee. (...) Meillä on edessämme valinta. Emme voi tehdä tapahtunutta tekemättömäksi. Mutta voimme valita, miten se vaikuttaa meihin yhteisönä ja yksilöinä. ”

Koko puhe (norjaksi): Hil.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sweden

Uusia toimenpiteitä integraation parantamiseksi

Ulkomailla syntyneiden työllisyysaste on matalampi kuin Ruotsissa syntyneiden. Lisäksi eri maahanmuuttajaryhmien työllisyystilanne on erilainen – pakolaisten ja heidän omaistensa joukossa on esimerkiksi enemmän työttömiä kuin muissa ulkomailla syntyneissä.

Nämä tiedot käyvät ilmi julkistalouden asiantuntijaryhmä ESO:n raportista Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration (Maahanmuuttajien työllisyystilanne – ESO-raportti työmarkkinaintegraatiosta). Raportissa analysoidaan maahanmuuttajien  työmarkkina-aseman parantamiseen liittyvää osaaamista ja poliittisia toimia. Raportin kirjoittajien pääasiallinen johtopäätös on että tämänhetkinen integraatiopolitiikka pohjautuu tuoreeseen tutkimukseen, arvioihin ja kansainvälisiin kokemuksiin. Silti parannettavaa on paljon. Raportissa ehdotetaan useita konkreettisia toimenpiteitä integraation edistämiseksi. Yksi suositus on, että tulisi luoda selkeä, helposti saatavilla oleva ja tehokas järjestelmä kokemuksen ja osaamisen arviointiin ja täydennyskoulutustarpeen selvittämiseen. Tällä hetkellä aiemmin hankitun osaamisen arviointi ja täydentävän osaamisen tarpeen selvittäminen on jaettu monien eri tahojen vastuulle. Ulkomailla syntyneiden voi olla vaikeaa, joskus jopa mahdotonta löytää oikea taho, eikä järjestelmä toimi tehokkaasti sittenkään kun he sen löytävät.

Lue (ruotsinkielinen) lehdistötiedote: PDF 
Lue raportti: PDF
Linkki ESO:n nettisivuille: HTML

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se
Mer om: immigrants

Erityinen näkökulma korkeakoulutukseen?

Annelie Andersén, fil.dr., on väitellyt tohtoriksi. Hänen väitöskirjansa ”Ett särskilt perspektiv på högre studier? Folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet” (Erityinen näkökulma korkeakoulutukseen? Kansanopisto-opiskelijoiden korkeakoulua ja yliopistoa koskevat sosiaaliset representaatiot”) käsittelee siirtymää kansanopistosta korkeakouluun.

Tuloksista käy ilmi, että kansanopistojen koko historian ajan kansanopistojen edustajat ovat tuoneet esiin kahdenlaista eri perusnäkemystä kansanopistoista. Nämä ovat käsitys kansanopistoiden erityisyydestä sekä käsitys kansanopistosta instituutiona, joka sopeutuu ympäröivään yhteiskuntaan ja sen vaatimuksiin.
Nämä ajatukset selittävät, miksi kansanopisto-opiskelijoilla on erilaisia sosiaalisia identiteettejä ja representaatioita. Perusnäkemys, joka korostaa kansanopistojen omaa ominaislaatua, johtaa representaatioihin kansanopistosta vaihtoehtona muille koulutusmuodoille, jolloin korkeakoulu ja yliopisto nähdään jonakin mikä eroaa kansanopistosta. Toinen perusnäkemys, jonka mukaan kansanopisto on jatkuvasti sopetutuva instituutio, taas saa aikaan representaatioita, joissa kansanopisto nähdään toisena mahdollisuutena ja korkeakoulu tavoitteena.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): HTML

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Åland

Ahvenanmaalle uusi viranomainen

Ahvenanmaalle on perustettu uusi toisen asteen koulutuksesta vastaava viranomainen, Ålands gymnasium. Viraston hallintopäällikkö astui tehtäväänsä jo maaliskuussa. Kevään aikana viraston eri toiminta-alueiden johtotehtäviin on etsitty sopivat henkilöt.

Uudella virastolla on kolme pääasiallista vastuualuetta, joista yksi on aikuiskoulutus. Muut kaksi liittyvät toisen asteen koulutukseen: ylioppilastutkinnot (joista vastaa Ålands lyceum) ja ammattikoulutus (josta vastaa Ålands yrkesgymnasium).  Aikuiskoulutus- ja tiedotusosaston koulutusjohtaja on Viveca Häggblom. Aikuiskoulutuspuolen ensimmäinen tavoite on toiminnan organisointi ja järjestely. Tämä tarkoittaa esim. olemassa olevien toimintamuotojen koordinointia (ohjaus, integraatio ja olemassa olevat kurssit ja ohjelmat) sekä tiettyjen osa-alueiden, kuten laatutyön, kehittämistä yhteistyössä Ålands gymnasiumin kanssa.  

Seuraa kehitystä (ruotsiksi) sivustolla www.gymnasium.ax
Yhteystiedot: viveca.haggblom(ät)gymnasium.ax

E-post: Vivve.Lindberg(ät)living.ax

Ahvenanmaalainen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamishanke sai uuden hankejohtajan

Peter Strandvik on nimitetty Euroopan sosiaalirahaston ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen rahoittaman hankkeen uudeksi hankejohtajaksi. Hän on saanut tehtäväksi saattaa loppuun vuonna 2008 alkaneen hankkeen.

Alun perin hanke oli tarkoitus lopettaa vuonna 2010, mutta sen kestoa on pidennetty vuoden 2012 loppuun. Peter on taustaltaan kaupan ja hallinnon opinto-ohjelman opettaja ja opinto-ohjaaja ja on 1990-luvulta asti ollut eri tavoin mukana aikuiskoulutuksessa. Hän on ollut mukana myös etäopetuksen kehittämisessä sekä FlexLearn-hankkeen johtoryhmässä.

Yhteystiedot: peter.strandvik(ät)handels.ax

Europe

Development of innovative methods of training the trainers

Vuosina 2011–2012 toteutettavan, monenvälisen Grundtvig-hankkeen otsikko on “Development of Innovative methods of training the trainers”. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi aikuisopettajien täydennyskoulutusmetodi.

Tarkoituksena on, että aikuisopettajat oppivat luomaan osallistujien kriittistä ajattelua ja luovuutta kehittäviä opetusmoduuleja, jotka perustuvat taiteen havainnointiin ja työstämiseen.  Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kaikissa osallistujamaissa (Tanska, Kreikka, Romania ja Ruotsi) toteutettiin tutkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää, missä määrin aikuisopettajat ja osallistujat arvelevat taiteen havainnoinnin ja siitä keskustelemisen edistävän oppimista. Lisäksi kartoitettiin englanninkielistä kirjallisuutta aiheesta “creativity and art as educational tools in adult education”. Näiden tutkimusten tulokset on esitetty yhteenvetoraportissa.

Raportteja ja lisätietoa hankkeesta on saattavilla verkkosivustolla www.artit.eu

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: innovation

NVL

Kansainvälinen konferenssi aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta

5.–7.3.2012 NVL järjestää yhteistyössä useiden pohjoismaisten ja eurooppalaisten organisaatioiden kanssa kansainvälisen konferenssin aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta ja tunnistamisesta (AHOT).

Konferenssin otsikko on “To implement a high quality validation process – a challenge!” ja sen tavoitteena on mm. esitellä ajankohtaista AHOT-tutkimusta ja hyviä/hyödyllisiä esimerkkejä Pohjoismaista ja muualta Euroopasta Konferenssin esiintyjiä ovat mm. Mrs Martina Ni Cheallaigh EU-komission koulutuksen ja kulttuurin osastolta, Maria Francisca Simoes, National Agency for Qualification (ANQ), Portugal, Parick Werquin, economist, Higher Education Institution, Ranska, ja Per Andersson Linköpingin yliopistosta.
Paikka: Oslo, Norja

Lisää aiheesta: HTML 
Ohjelma: PDF 
Ilmoittautumislomake: HTML

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Millaista tietoa aikuiset saavat kestävästä kehityksestä?

Aika: 7. lokakuuta 2011, Kööpenhamina.

Tervetuloa NVL:n järjestämään pohjoismaiseen seminaariin!
Aika: 7. lokakuuta klo 10.00–16.00
Paikka: Grundtvigsk Forum, Vartov, Farvergade 27, 1463 København
Seminaari on ilmainen. Ilmoittautuminen 15. syyskuuta mennessä sähköpostitse: ellen.stavlund(ät)vofo.no

Miksi kannattaa osallistua? Koska osallistumalla voit vaikuttaa.

Lisätietoa (norjaksi): HTML

E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Välineet ovat olemassa, käyttäkää niitä!

Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Aikuisten oppimisen pohjoismaisen yhteistyön neuvonantajaryhmä SVL halusivat tutkia, millaisia mahdollisuuksia aikuisilla on saada tietoa ja osaamista, jonka avulla he voivat vaikuttaa kestävään kehitykseen. Millaisia ilmasto- ja ympäristöaiheisia oppimismahdollisuuksia aikuisille on tarjolla Pohjoismaissa?

Norjan aikuisten oppimisen kattojärjestö VOFO sai tehtäväksi kartoittaa tilannetta vuosien 2010 ja 2011 aikana. YK-prosessin mukaisesti VOFO päätti käyttää kestävää kehitystä yläkäsitteenä, jonka kautta ilmasto- ja ympäristöhaasteita tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. 
Raportissa luodaan lyhyt yleissilmäys kaikkien viiden Pohjoismaan aikuiskoulutuskenttään, kestävän kehityksen strategioihin ja tämänhetkisiin koulutuksen järjestäjiin ja koulutustarjontaan. Tutkimus ja osaaminen ovat kestävän kehityksen puolesta kestävän työn peruselementtejä. Näitä alueita on vahvistettava ja kehitettävä, kuten myös politiikka- ja strategia-asiakirjoissa todetaan, ja tiedon on oltava houkuttelevaa ja helposti saatavilla. Yhtä lailla on tärkeää, että yhteiskunta ja sen jäsenet motivoituvat muuttamaan asenteitaan ja käyttäytymistään ja että viranomaiset kiinnittävät yhtä paljon huomiota pieniin askeliin kuin suuriin, näyttäviin toimenpiteisiin.
Raportti osoittaa, että välineet ovat olemassa, niitä on vain ryhdyttävä käyttämään.
Raportin toteutti VOFO yhdessä NVL:n kestävän kehityksen työryhmän kanssa SVL:n toimeksiannosta.

Linkki (norjankieliseen) raporttiin: HTML

E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

RSS
old.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 5.9.2011

NVL:n aloitussivulle

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande