Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

Hallitus vaihtoon parlamenttivaalien jälkeen

Tanskassa pidettiin parlamenttivaalit 15. syyskuuta. Vaalitulos viittaa siihen, että hallitus tulee vaihtumaan.

Hallitusneuvotteluja johtaa sosialidemokraattien Helle Thorning-Schmidt.

Lisää vaalituloksesta, valituksi tulleista ym. (tanskaksi):
www.dr.dk/Nyheder/Temaer/2011/Valg/index.htm

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Vapaan sivistystyön opinnot tukevat demokratiaa

Neljä maanlaajuista sivistysliittoa (AOF, NETOP, DOF ja LOF)  on toteuttanut Tanskan kansansivistysalan kattojärjestön tuella tutkimuksen, jossa todettiin että vapaan sivistystyön iltakursseja järjestävät aftenskole-oppilaitokset edesauttavat demokratiaa monin eri tavoin. Osallistujat saavat tietoa mm. demokratiaan kuuluvista oikeuksista ja velvollisuuksista. Demokratiaa käsittelevässä opetuksessa osallistujan tunteet ja henkilökohtainen suhde demokratiaan aktivoituvat. Lisäksi opetus toimii hyvän yhteiskunnan mallina ja opettaa osallistujille demokraattisia toimintamalleja. 

Linkki tutkimukseen: www.lærerportalen.dk/medborgerskab

Tanskankielinen kolumni tutkimuksesta: PDF

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Oppimispeli optimoi rakennusprosessien ongelmanratkaisua

Oppimispeli ’Benspænd’ on kehitetty auttamaan tulevia arkkitehtejä, insinöörejä, rakennusmestareita ja muita ammattilaisia ymmärtämään rakennusprosessien monimutkaisuutta sekä yhteistyön ja hyvän suunnittelun tärkeyttä.

Pelin on kehittänyt Århusin yliopiston koulutuksen ja kasvatustieteen laitos (DPU) ja peliyritys WORKZ yhteistyössä  Copenhagen Business Schoolin rakennusalan johtamisen tutkimuskeskuksen ja rakennusalan ammattilaisten kanssa. Peli on saatavissa vapaasti internetistä ja sen pelaaminen on  ilmaista. Peli on suunnattu kaikille rakennusalaa tunteville ja alasta kiinnostuneille.

Linkki peliin: www.benspaend.dk

Lisätietoa (tanskaksi) DPU:n sivuilla: HTML

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Uusi kotoutumislaki voimaan - Suomeen muuton alkuvaiheen ohjausta parannetaan

Suomessa astui voimaan uusi kotouttamislaki syyskuun alussa. Lakiuudistuksen avulla halutaan erityisesti parantaa kotoutumisen alkuvaiheen ohjausta ja nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä.

Uuden lain mukaan Suomeen muuttavalla on mahdollisuus kotoutumispalveluihin ja -neuvontaan. Oleskeluluvan myöntämisen tai oleskeluoikeuden rekisteröinnin yhteydessä jokaiselle jaetaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, työelämästä sekä kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista.
Uuden kotoutumislain lähtökohtana on vastata maahanmuutossa viime vuosina tapahtuneisiin muutoksiin. Aikaisemmin lain lähtökohtana olivat pakolaisina tai paluumuuttajina Suomeen saapuvat henkilöt, mutta nykyisin Suomeen muutetaan monista eri syistä ja uudessa kotoutumislaissa huomioidaan kaikenikäiset ja -taustaiset muuttajat.

Lähde: Intermin.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Uusin voimin koulutuksen arviointia toteuttamaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt uudet jäsenet Koulutuksen arviointineuvostoon toimikaudelle 1.9.2011–31.12.2013.

Koulutuksen arviointineuvosto on riippumaton koulutuksen arvioinnin asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on arvioida koulutusta ja oppimista esi- ja perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen sekä aikuiskoulutuksen piirissä. Neuvoston toimintaa valmistelee ja päätöksiä toimeenpanee sihteeristö, joka toimii Jyväskylän yliopiston erillisenä laitoksena.
Lisähaasteita uuden Koulutuksen arviointineuvoston toimintaan tuonee hallitusohjelmassa mainittu kansallisten arviointitoimijoiden yhdistyminen Koulutuksen arviointikeskukseksi.

Lähde: www.edev.fi/portal/uusi_neuvosto

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Norway

Norjan kielen kokeen läpäisseiden maahanmuuttajien osuus nousi

Norjan kielen kirjallisen kokeen kesällä suorittaneista aikuisista maahanmuuttajista kuusi kymmenestä suoritti kokeen hyväksytysti. Kolmessa neljäsosassa lääneistä saatiin parempia tuloksia kuin viime vuonna.

Tulokset olivat viimevuotisia paremmat sekä 2. että 3. kokeessa: viime vuonna nämä kokeet läpäisi 53 % ja 57 % kokelaista.  Luvut on kerännyt kansallinen osaamispolitiikan virasto Vox.

Lisää aiheesta (norjaksi): Vox.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Yli 400 norjalaisyritystä saa varoja henkilöstön kouluttamiseen

415 yritystä saa tänä vuonna 81 miljoonaa kruunua perustaitojen (luku-, kirjoitus-, lasku- ja tietotekniikkataidot) opettamiseen työntekijöille. Tämä on toistaiseksi suurin summa, jonka Norjan hallituksen Työelämän perustaidot (BKA) -ohjelmasta on jaettu.

Myös hakijoita oli tänä vuonna enemmän kuin koskaan: 700 yritystä haki yhteensä 200:aa miljoonaa kruunua.

Lisätietoa (norjaksi): Vox.no

www.vox.no/bka
 
www.vox.no/presserom_bka

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sweden

Syksyn budjettiesityksessä suuria koulutuspanostuksia

Hallitus tukee nuorten työllistymistä

Hallitus parantaa nuorten työllistymismahdollisuuksia mm. alentamalla ravintoloiden ALV-prosenttia. Työvoimapolitiikan alueella esitetään panostuksia, joiden avulla perusasteen tai toisen asteen kesken jättäneet nuoret saataisiin suorittamaan loppuun opintonsa. Myös nuorten työtakuujärjestelmän laatua ja toimintamuotoja halutaan parantaa.

Lisäksi esitetään olemassa olevan koulutusjärjestelmän puitteissa tapahtuvia uusia panostuksia aikuisten ammatilliseen toisen asteen koulutukseen ja ammattikorkeakoulujärjestelmään. Kaiken kaikkiaan koulutuksen uudistamiseen on tulevassa budjettiesityksessä varattu noin 7,5 miljardia kruunua.

Lisää aiheesta (ruotsiksi) Ruotsin hallituksen verkkosivuilla: HTML 

Budjettiesityksessä panostetaan koulutukseen

Budjettiesitykseen sisältyy erilaisia suuria koulutuspanostuksia. Matematiikan opetusta parannetaan opettajien täydennyskoulutuksen avulla, hyville opettajille kaavaillaan uratikkaita, humanististen ja yhteiskunnallisten aineiden opetusta parannetaan korkeakouluissa ja aloituspaikkoja lisätään lääkärin, hammaslääkärin, sairaanhoitajan ja diplomi-insinöörin (civilingenjör) koulutusohjelmiin.

Opettajien täydennyskoulutusohjelma Lärarlyftet II käynnistetään. Laillistetut opettajat, joilta puuttuu pätevyys jossain heidän opettamassaan aineessa (tai tietyllä luokka-asteella), tarjotaan pätevöittävää koulutusta. Budjettiesityksessä on varattu erityisiä varoja ammattiopettajien ja epäpätevien opettajien täydennyskoulutukseen.

Lisää aiheesta Ruotsin hallituksen verkkosivuilla: HTML

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Kolme virastoa muuttuu kahdeksi

Hallitus on päättänyt korkeakoulutuksesta vastaaviin virastoihin kohdistuvasta selvityksestä. Selvitys koskee korkeakouluvirastoa (Högskoleverket), korkeakoulujen palveluvirastoa (Verket för högskoleservice) ja kansainvälistä ohjelmatoimistoa (Internationella programkontoret). Tarkoituksena on saada aikaan esitys uudenlaiseksi hallintorakenteeksi.

Nykyiselle kolmelle virastolle kuuluvat toiminnot tulevat olennaisilta osiltaan säilymään myös uudelleenjärjestelyjen jälkeen – mutta uusissa puitteissa. Ohjeistus perustuu näkemykseen, jonka mukaan valvonta on erotettava selkeästi edistämisestä.

Lisätietoa (ruotsiksi):  Hsv.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Färsaarten yliopistoon uusi rehtori

Färsaarten yliopiston rehtori vaihtuu 1. syyskuuta. Uusi rehtori Sigurð í Jákupsstovu, Ph.D, painottaa että on tärkeää, että kaikki Färsaarilla asuvat nuoret tuntevat yliopiston opintotarjonnan.

Tällä hetkellä noin kaksi kolmasosaa toisen asteen tutkinnon suorittaneista färsaarelaisnuorista lähtee ulkomaille opiskelemaan. Siksi Färsaarten yliopisto ja sen opintotarjonta aiotaan brändätä. Uusi rehtori toteuttaa myös, että opinto-ohjelmia on muokattava jatkuvasti yhteiskunnan tarpeiden mukaan. Opintojen on oltava entistä joustavampia, uusia opinto-ohjelmia on kehitettävä ja yhteistyötä työelämän kanssa on tiivistettävä, jotta hakijat kokisivat opintotarjonnan houkuttelevaksi ja hyödylliseksi.

Lisää aiheesta (fäärin kielellä): www.setur.fo

Elisabeth Holm
E-post: ElisabethH(ät)setur.fo

Grönland

Odensessa grönlantilaiset saavat räätälöityä tanskan opetusta

Tanskan Odensessa sijaitsevassa Grönlanti-talossa (Det Grønlandske Hus) tarjotaan grönlantilaisille yhteistyössä paikallisen osaamiskeskuksen kanssa ilmaista yksilöllistettyä tanskan opetusta. Opetuksen lähtökohtana on parantaa Odensessa asuvien ja opiskelevien grönlantilaisten tanskan kielen taitoa.

Tanskaan perustetut Grönlanti-talot ovat osa Grönlannin koulutusjärjestelmää. Taloja on  Aalborgissa, Aarhusissa, Odensessa ja Kööpenhaminassa. Ne toimivat grönlantilaisten kohtaamispaikkana ja opinto-ohjauspisteinä.

Lisää aiheesta (tanskan kielellä) lehdessä:
http://sermitsiaq.ag/node/107903

Birgit Gedionsen
E-post: birgit(ät)suliplus.gl

Opintomessulaiva purjehti pitkin Grönlannin rannikkoa

5.–10 syyskuuta laivalla annettiin Pohjois-Jyllannin opintotarjontaan liittyvää nevontaa ja ohjausta. Laiva pysähtyi Aasiaatissa, Sisimiutissa, Maniitsoqissa og Nuukissa. Pohjois-Jyllannissa tarjolla olevista opiskelumahdollisuuksista kertoi grönlantiltaisille joukko opettajia, opinto-ohjaajia sekä entisiä ja nykyisiä opiskelijoita.

Laivahankkeen järjesti Aalborgissa sijaitseva Grönlanti-talo, ja sen tarkoituksena oli antaa tietoa parhaista opiskelumahdollisuuksista. Monet grönlantilaiset muuttavat Tanskaan opiskelemaan, sillä Grönlannissa ei ole tarjolla riittävästi opiskelupaikkoja.

Lisää aiheesta (grönlannin kielellä) uutislähetyksessä: Dr.dk

Birgit Gedionsen
E-post: birgit(ät)suliplus.gl

NVL

Käyttäjien ääni – pohjoismaisen opinto- ja uraohjaushankkeen tuloksia

Pohjoismaisen aikuisten opinto- ja uraohjausta tutkineen hankkeen tulokset on nyt julkistettu raportissa Voice of users: Promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries.

Ajatus julkisten palveluiden käyttäjien osallistumisesta aktiivisesti palveluiden organisointiin on noussut enemmän esiin viime vuosien aikana myös ohjauspalveluiden osalta. Ajatus perustuu demokraattiseen näkemykseen, jonka mukaan käyttäjillä tulee olla oikeus ottaa kantaa palveluihin ja mahdollisuuksia vaikuttaa niiden tuottamistapaan. Käyttäjien aktiivisen osallistumisen arvellaan parantavan ohjauspalveluiden laatua. Tämän tutkimushankkeen tavoitteena oli mm. tutkia, missä määrin käyttäjät osallistuvat aktiivisesti ohjauspalveluiden kehittämiseen Pohjoismaissa. Toinen tavoite oli tutkia, miten ohjaus vaikuttaa käyttäjiin, eli millaista hyötyä ja millaisia tuloksia ohjaus tuotti käyttäjille. Tutkimusta koordinoi Islannin yliopisto, ja sen rahoitti Pohjoismaiden ministerineuvosto.

Tutkimushankkeen tuloksista tietoa (englanniksi): HTML

Andrea G. Dofradóttir
E-post: andread(ät)hi.is

Pohjoismainen aikuisopettaja

Kartoitus pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista ja aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksista. Julkaistu 2011

Muodollista kelpoisuutta koskevassa vertailussa on pohjoismaisen vertailtavuuden nimissä otettu vapaasta sivisystyöstä mukaan kansanopistot ja opintokeskukset. Suomessa aikuispedagogisista osaamisvaatimuksista haastateltiin selvitystä varten kansalaisopistojen, aikuislukioiden ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten edustajia.
Sekä tanskan- että suomenkielinen raportti löytyvät myös Pohjoismaisen aikuisoppimisen verkoston NVL:n sivustolta: HTML 

Selvityksestä on uutisoinut verkkolehti Sivistys 20.9.2011: HTML

E-post: Leena.Saloheimo(ät)vsy.fi

Miten etäopiskelun avulla voidaan kehittää syrjäisiä alueita?

Pohjoismainen etäopintoverkosto Distans järjesti aiheesta symposiumin Torshavnissa Pohjolan talossa 21. syyskuuta.

Noin 70 eri oppilaitosten ja yritysten työntekijää osallistui Distans-verkoston järjestämään symposiumiin, jossa pohdittiin etäopetuksen ja tietotekniikan käyttöä syrjäisten alueiden oppimis-, koulutus- ja kehittämismahdollisuuksien näkökulmasta. Symposiumissa kuultiin mielenkiintoisia ja innostavia esityksiä joustavasta koulutuksesta ja etäopiskelukokemuksia muilta pohjoismaisilta reuna-alueilta. Päähuomion kohteena olivat kuitenkin Färsaarilla saadut kokemukset ja saarilla tarjolla olevat etäopiskelumahdollisuudet. Färsaarelaisten tahojen esityksissä esiteltiin kokemuksia erilaisista eri tasoilla toteutetuista hankkeista joita kannattaa hyödyntää yhteistyössä ja kehittää edelleen. Kambsdalurin kauppaoppilaitos on useiden vuosien ajan tarjonnut perustutkintotason ammattiopintoja etäopintoina. Opiskelijoina on Färsaarten reuna-alueiden asukkaiden lisäksi eri puolilla maailmaa asuvia ihmisiä, jotka ovat kotoisin Färsaarilta.  Färsaarten yliopiston tarjoama alemman korkeakoulutason Software Engineering -tutkinto on rakennettu siten, että osa moduuleista suoritetaan etäopintoina yhteistyössä ruotsalaisen Mittuniversitetet-yliopiston kanssa. Torshavnin kauppaoppilaitos tarjoaa esimerkiksi osia liiketalouden HD-tutkinnosta yhteistyössä Århusin yliopiston kanssa. Neljäs ja viimeinen esimerkki liittyi siihen, miten luoda motivaatiota öljyteollisuudessa käytettävissä oppimissimulaatioissa. Tästä aiheesta esityksen piti Färsaarilta lähtöisin oleva kansainvälinen yritys Simprentis, joka järjestää kursseja koko maailmassa.

Lisätietoa symposiumin esityksistä NVL:n Distans-verkoston kotisivulla:
http://distans.wetpaint.com/

Elisabeth Holm
E-post: ElisabethH(ät)setur.fo

Seminaari koulutuksesta ja oppimisesta tienä yhteiskunnallisiin muutoksiin

NVL:n osaamishanke 2009 -2012 järjesti 8.-9. syyskuuta seminaarin Ruotsin Lundissa. Seminaarissa esiteltiin pohjoismaisten tutkijoiden analysoimia hyviä esimerkkejä siitä, kuinka oppimista/koulutusta on käytetty apuna työmarkkinoiden tai yhteiskunnan muutoksiin reagoitaessa.

Seminaariin ilmoittautuneet saivat etukäteen alustavan raportin, jossa oli analyysit esimerkeistä ja teoriataustaa. Seminaarissa oli yli 40 osallistujaa, jotka osallistuivat innokkaasti ryhmätyöhön ja kuuntelivat tutkijoiden esityksiä analyyseista. Seminaarin jälkeen kaikille esimerkkitapauksissa esiintyneille tahoille on lähetetty raportti ja niillä on mahdollisuus kommentoida analyysia tai omaa esimerkkiään 1. lokakuuta asti.

Lisää aiheesta: HTML

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

RSS
old.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 27.9.2011

NVL:n aloitussivulle

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande