Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

Taloudelliset sanktiot eivät näytä edistävän sosiaaliavustuksien saajien työllistymistä

- uusi tanskalaistutkimus toteaa.

Tanskalaiskunnilla on eri käytäntöjä sanktioiden osalta, mutta ylipäätään sanktioiden käyttö on lisääntymässä. Tanskan kunta-alan tutkimuslaitos AKF:n tutkimuksessa todetaan, että taloudellisen tuen poistaminen sosiaaliavustuksen asiakkailta ei ole tehokas tapa lisätä työllisyyttä. Monet sosiaaliavustuksen varassa elävät löytävät väliaikaisia ratkaisuja itsensä elättämiseen ja palaavat ennen pitkää tukijärjestelmän asiakkaiksi. Raportissa kuvaillaan mm. sanktioihin liittyviä erilaisia käytänteitä ja tulkintoja ja analysoidaan kohderyhmää. Koko ryhmästä 42 % on alle 25-vuotiaita, ja suurin osa on miehiä.

Tanskankielinen raportti on ladattavissa osoitteessa
www.akf.dk/udgivelser/container/2011/udgivelse_1165/

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

E-oppiminen ja sulautuva oppiminen tuovat opiskelun useampien ulottuville

Koulutuksen arviointi-instituutti EVA:n tutkimuksessa kartoitettiin e-oppimisen ja sulautuvan oppimisen (blended learning) levinneisyyttä ja käyttöä aikuisopiskelussa.

Kartoitukseen sisältyivät tanskalaisissa aikuiskoulutuskeskuksissa tarjotut valmentavat ja yleissivistävät opinnot sekä  joukko lyhyitä ammatillisia korkeakoulututkintoja. Tutkimuksessa selvitettiin erityisesti tiettyjen kohderyhmien osalta, millaisia syitä ja mahdollisuuksia on olemassa e-oppimisen ja/tai sulautuvan oppimisen käyttöön, sekä kartoitettiin esteitä niiden käytölle. Joustavien opetusjärjestelyjen ansiosta myös perheelliset ja kokopäivätyötä tekevät sekä kaukana oppilaitoksista asuvat voivat opiskella. E-oppimisen ja sulautuvan oppimisen käytön esteinä mainitaan mm. opiskelijoiden rajallinen tietämys tarjolla olevista mahdollisuuksista ja sekä opiskelijoiden että opettajien puutteellinen osaaminen.

Tanskankielinen raportti on ladattavissa osoitteessa Eva.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Lainaa tutkija – mahdollisuus PK-yrityksille

Hanke ”Oikotie uuteen tietoon” on suunnattu Keski-Jyllannin alueella toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka kaipaavat konkreettista tietoa innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Yritykset voivat hakea mahdollisuutta vierailevaan tutkijaan, jonka kanssa he voivat pohtia kehitysmahdollisuuksia yrityksen tarpeiden pohjalta.

Hankkeen tavoitteena on edistää konkreettisia innovaatioita lisäämällä tiedeinstituutioiden ja yritysten välistä yhteistyötä, ja 75 yritystä on jo ilmoittanut halukkuudestaan osallistua hankkeeseen. Tutkijoiden palkka maksetaan hankevaroista. Hankkeen rahoittajina ovat Keski-Jyllannin aluehallinto ja EU:n aluerahasto. Hankekumppaneina ovat mm. kaikki Tanskan yliopistot ja tutkimus- ja teknologiainstituutioiden verkosto Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter.

Lisää aiheesta (tanskaksi): Serviceplatform.dk ja http://genvejtilnyviden.au.dk/

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Lisäys: Hallituksen vaihdos aiheutti ministeriömuutoksia aikuiskoulutusalalla

Viime uutiskirjeessä jäi erehdyksessä mainitsematta, että Tanskan entinen integraatioministeriö on lakkautettu ja sen tehtävät siirretty muille ministeriöille. Aikuiskoulutusalalla tämä tarkoittaa mm. että kielikeskus, joka on vastuussa aikuisille maahanmuuttajille suunnatusta tanskan opetuksesta, siirrettiin lapsi- ja opetusasiain ministeriön alaisuuteen (aiempi opetusministeriö).
Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: integration

Finland

Sosiaalinen media tärkeä yhteisöllisyyden luoja kunnissa

Kunnat käyttävät sosiaalista mediaa erityisesti yhteisöllisyyden luomisen ja markkinoinnin välineenä. Jopa 67 % Kuntaliiton kyselyyn vastanneista kunnista arvioi sosiaalisen median olevan joko erittäin tai melko tärkeä yhteisöllisyyden kannalta. Sosiaalista mediaa markkinointivälineenä pitää erittäin tai melko tärkeänä jopa 73 % kyselyyn vastanneista kunnista. Eniten sosiaalista mediaa työssään hyödyntää kuntien nuorisotoimi.

Kyselyyn vastanneiden kuntien mukaan kuntaorganisaatioista eniten sosiaalista mediaa hyödyntää nuorisotoimi (73 %) ja kirjastot (67 %) sekä keskushallinto (37 %), koulut (32 %) ja matkailutoimi (30 %).
 - Kunnat käyttävät sosiaalisen median välineinä sekä oman kunnan tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja että tunnettuja palveluja kuten esimerkiksi Facebookia, YouTubea ja Twitteriä, kertoo Kuntaliiton verkkoviestintäpäällikkö Pi Krogell-Magni.
Sosiaalisen median käyttöä kaikissa Suomen kunnissa kysyttiin syyskuussa ensimmäistä kertaa. Kuntaliiton kyselyn vastausprosentti oli 40.

Lisää aiheesta: Kunnat.net

E-post: Pirkko.Sartoneva@vsy.fi

Ammattikorkeakoulujen uudistaminen vauhtiin

Muutoksilla vahvistetaan ammattikorkeakoulujen edellytyksiä vastata nykyistä itsenäisemmin ja joustavammin työelämän, muun yhteiskunnan ja alueiden muuttuviin tarpeisiin. Uudistuksen on määrä astua voimaan vuoden 2014 alusta.

Uudistuksen yhteydessä ammattikorkeakoulujen rahoitus uudistetaan. Vastuu perusrahoituksesta siirretään kokonaan valtiolle ja ammattikorkeakouluista tehdään itsenäisiä oikeushenkilöitä.
Suomessa on 25 ammattikorkeakoulua, joissa 118 000 opiskelijaa suorittaa AMK-tutkintoa ja 6500 ylempää AMK-tutkintoa. Valtion tulo- ja menoarviossa vuodelle 2011 ammattikorkeakoulujen menot ovat 897 miljoonaa euroa. Summasta 409 miljoonaa otetaan valtion varoista, loppu rahoitus on kuntien vastuulla.

Aiheesta lisää: Minedu.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Iceland

ISLEX – nykyaikainen islantilais-skandinaavinen sanakirja

Islantilais-skandinaavinen verkkosanakirja ISLEX julkaistiin 16. marraskuuta 2011, islannin kielen päivänä, Reykjavikissa Pohjolan talossa.

ISLEX on yhteispohjoismainen yhteistyöhanke, johon osallistuu neljä instituutiota Skandinaviasta ja Islannista: islantilainen Árni Magnússon -instituutti, Göteborgin yliopiston ruotsin kielen laitos, Bergenin yliopiston kielitieteen, kirjallisuuden ja estetiikan laitos sekä Kööpenhaminassa toimiva kieli- ja kirjallisuusseura  Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Islantilainen toimitus vastaa lähdekielestä ja ISLEX-tietokannan suunnittelusta ja kehittämisestä.

Lisää aiheesta (norjaksi): Uib.no

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Yli 70 tuhatta islantilaista osallistui koulutukseen vuonna 2010

Islannin tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 noin 70 200 islantilaista eli 31,4 % väestöstä otti osaa koulutukseen joko jossakin oppilaitoksessa tai muussa koulutusmuodossa.
Vuodesta 2003 lähtien alati kasvava joukko 16–74-vuotiaita on osallistunut johonkin koulutusmuotoon. Naisista suurempi osa kuin miehistä opiskelee: 35,1 % tähän ikäryhmään kuuluvista naisista osallistui johonkin koulutukseen (mukaan lukien jossain oppilaitoksessa kirjoilla olevat), miehistä 27,8 %. Suurin osa kursseilla, oppilaitoksissa tai muissa opiskelumuodoissa opiskelevista on naisia. Pelkän peruskoulutuksen suorittaneiden, täydennyskoulutukseen osallistuvien osalta sukupuolijakauma on melko tasainen, mutta huomattavasti suurempi osuus naisista kuin miehistä on suorittanut jonkin toisen asteen tutkinnon.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norway

Vuoden aikuisopiskelija suorittaa vankilassa jo kolmatta ammattitutkintoa

Rolf Sagstad suorittaa kolmatta kisällin tutkintoaan Bergenin vankilassa, ja häntä odottaa vakituinen työpaikka kun hän vapautuu ensi vuonna.
Kymmeneksi vuodeksi vankilaan tuomittu Sagstad valittiin viime viikolla vuoden aikuisoppijaksi eli ”sankariopiskelijaksi” (læringshelt). Norjan aikuiskoulutusliitto Voksenopplæringsforbundet myöntää vuosittain sankariopiskelijan nimellä kulkevan tunnustuksen henkilölle, joka erilaisista esteistä huolimatta on muuttanut elämäntilannettaan opiskelemalla aikuisiällä.
 
Lue lisää (norjaksi): Vox.no
Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Norja saa uuden sivistysliiton

7. marraskuuta oli historiallinen päivä. Sivistysliitto Populus ja Bygdefolkets Studieforbund (Maaseudun sivistysliitto) päätettiin lakkauttaa, ja ensi vuoden alusta niistä muodostetaan upouusi sivistysliitto Studieforbundet næring og samfunn (Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan sivistysliitto). Perustamiskokouksessa oli runsas osanotto, ja siellä päätettiin uuden sivistysliiton nimi, säännöt, strategia ja budjetti. Väliaikaisen hallituksen johtoon valittiin Steinar Klev.

Lisää aiheesta (norjaksi): Vofo.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Osa-aikatyötä vähennetään osaamistasoa parantamalla

Norjan opetus- ja tutkimusministeriön alainen elinikäisen oppimisen virasto Vox tukee 11:ta kokeiluhanketta, joiden tavoitteena on vähentää ei-toivottua osa-aikatyötä työntekijöiden osaamistasoa parantamalla.

Hanketta hallinnoivat Norjan työvoima- ja hyvinvointivirasto Nav ja Vox. Vox jakaa varat hankkeille, joilla työntekijöiden osaamista kehitetään. Nav puolestaan hallinnoi varoja, joita käytetään työnjaon ja työolojen uudelleen järjestelyn työpaikoilla. Jakamatta jääneet varat tulevat luultavasti haettaviksi vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla. Hakuajan loppuun 15.8. mennessä Navin ja Voxin rahoitusta haki yli 160 yritystä ja organisaatiota. 

Lisää aiheesta (norjaksi): Vox.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sweden

Uusi selvitys kansansivistystyön saamasta valtion tuesta

Ruotsin hallitus on asettanut työryhmän tekemään selvityksen kansansivistystyön saamasta valtion tuesta. Selvitys voidaan nähdä osana hallituksen pyrkimystä varmistaa kansansivistystoiminnan korkea laatu jatkossakin.

Historiallisesti kansansivistys on toiminut eri ryhmille välineenä parantaa omaa yhteiskunnallista asemaansa tai muiden asemaa. Kansansivistyksen ja vapaan sivistystyön saama valtion tuki on kehittynyt ja muuttunut aikojen saatossa. Siksi Ruotsin hallitus katsoo, että kansansivistyksen ja sen toimintamuotojen saamien tukien tarkoituksenmukaisuutta on nyt tarpeen tarkastella. Selvityksen on määrä valmistua viimeistään lokakuun 2012 loppuun mennessä.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): Regeringen.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Toisen asteen oppisopimuskoulutus – painopisteenä laatu!

Ruotsin kansallisen oppisopimuskomitean päätehtävänä on ollut seurata ja arvioida meneillään olevaa toisen asteen oppisopimuskokeilua sekä kerätä siitä kokemuksia lähinnä työelämän näkökulmasta. Kokeilu on ollut monella tapaa onnistunut.

Kokeilu on herättänyt paljon enemmän kiinnostusta opiskelijoiden, koulutuksen järjestäjien ja työpaikkojen keskuudessa kuin aiemmat yritykset perustaa oppisopimustyyppistä koulutusta. Oppisopimuskoulutuksessa on huomattavasti potentiaalia, mutta etenkin laadun osalta varmistettavaa ja kehitettävää on vielä paljon.
Komitea ehdottaa, että painopiste siirretään määrästä – eli koulutusvolyymeistä – toisen asteen ammattikoulutuksen sisäiseen työhön ja laatuun. Elinvoimaisen oppisopimuskoulutuksen kehittämiseksi toimintaa on kuitenkin syytä laajentaa uusille alueille.

Lue lisää (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/14057/a/179965

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Koulutuksen järjestäjien laatutyö Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmässä

Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmästä vastaava virasto on tutkinut, kuinka koulutuksen järjestäjät pyrkivät täyttämään tämän koulutusmuodon laatuvaatimukset.

Raportissa kuvaillaan eri työtapoja ja konkreettisia esimerkkejä siitä, miten koulutuksen järjestäjät tällä hetkellä työskentelevät asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Ammattikorkeakoulujärjestelmään kuuluvat koulutusohjelmat eroavat muista ruotsalaisista koulutusmuodoista siinä, että sääntöihin perustuva säätely on suhteellisen vähäistä. Ammattikorkeakoulutuksen laadun varmistaminen ei perustu yksityiskohtaisesti määriteltyyn, samankaltaisuutta korostavaan näkemykseen, vaan se on luotava dynaamisessa prosessissa, jossa ammattikorkeakoulujärjestelmän eri toimijat, valtio, koulutuksen järjestäjä, työelämä ja opiskelijat yhdessä määrittelevät mistä hyvä laatu koostuu kunkin yksittäisen koulutuksen kohdalla.

Raportissa käsitellään kolmea laadun kannalta tärkeiksi katsottua ominaisuutta.
Johtajuus: selkeä vastuunjako edistää tehokasta, tuloksellista toimintaa.
Dokumentaatio: Ensimmäinen askel kaikessa laadunvarmistustyössä on kirjata suunnitellut laadunedistämistoimet.
Osallisuus: On tärkeää hyödyntää kaikkien koulutuksen intressiryhmien tietotaitoa ja kokemusta myös koulutuksen loppumisen jälkeen.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): Yhmyndigheten.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

iNova suunnittelee tiedepuiston perustamista

iNOVA-yhdistys perustettiin 31. lokakuuta 2011, ja sen tarkoituksena on perustaa tiedepuisto Torshavniin. Nimi iNOVA viittaa uutta luovaan ajatteluun ja innovatiivisuuteen. Aloitteen hankkeeseen on tehnyt yritys P/F Fiskaaling, jonka toimialana on kalankasvatus ja alan kehitys- ja tutkimustyö.

Liike-elämä on osoittanut suurta kiinnostusta hanketta kohtaan, ja useat yritykset ovat investoineet iNOVA:an. Tavoitteena on luoda puitteet elinkeinoelämän tarpeisiin suuntautuneelle tutkimukselle ja tiivistää julkisten laitosten, kuten yliopistojen, ja yritysten välistä yhteistyötä.

Lisätietoa (fäärin kielellä): PDF

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Etäopintoina suoritettava lastentarhanopettajan tutkinto kiinnostaa aikuisia naisia

Marraskuun alussa Färsaarten yliopistossa suoritti loppukokeen joukko lastentarhanopettajan tutkintoon tähtääviä opiskelijoita.

Nämä opiskelijat ovat kirjoilla tanskalaisessa Hillerødin ammatillisessa korkeakoulussa, mutta he suorittavat opinnot pääosin etäopiskeluna internetin kautta. Suurin osa tämän koulutusohjelman valitsevista on 25–55-vuotiaita naisia. He ovat kotoisin eri puolilta Färsaaria – joukossa on sekä syrjäseudulla että taajamissa asuvia opiskelijoita – ja valtaosalla heistä on paljon käytännön työkokemusta.  He näkevät etäopiskelun tervetulleena mahdollisuutena kartuttaa osaamistaan ja hankkia muodollinen pätevyys asuinpaikasta riippumatta.

Lisätietoa (fäärin kielellä): Setur.fo

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Grönland

Kokit inspiroituvat slowfood-festivaaleilla

Kaksi grönlantilaista kokkia osallistuu Ranskassa järjestettävään vuosittaisille slowfood-festivaaleille, jotka tänä vuonna pidetään 18–20. marraskuuta. Tapahtuma tarjoaa kokeille inspiraatiota grönlantilaisissa kaupoissa myytävien elintarvikkeiden jalostamiseen.
Nuoret kokit, 24-vuotias Inunnguaq Hegelund ja 22-vuotias Aage Lennert Olsen, pitävät tärkeänä sitä, että valmisruokia kehiteltäessä käytetään Skandinaviasta ja muualta ulkomailta tuodun lihan sijasta grönlantilaisia raaka-aineita.
Linkki Grönlannin radioyhtiö KNR:n aiheesta tekemään uutiseen: Knr.gl
Birgit Gedionsen
E-post: birgit(ät)suliplus.gl

Pyyntiretkiin liittyviä perinteitä käsiteltiin kansanopistossa

Grönlannin eteläosassa sijaitseva kansanopisto ”Sulisartut Højskoliat” järjesti tilaisuuden, jossa nuoremmille sukupolville välitettiin tietoa ulkosaaristoon suuntautuneiden pyyntiretkien perinteistä.

Vanhemmat grönlantilaiset kertoivat perinteisistä tavoista esivalmistella, jalostaa ja säilöä säilömiskelpoista saalista talven varalle, ja tapahtumaan osallistuneilla oli mahdollisuus jakaa omaa tietämystään aiheesta.
Opiston rehtorin Kaj Lyberthin järjestämän tilaisuuden tarkoituksena oli  pitää yllä tietoa pyyntiin liittyvistä perinteistä ja luoda pohjaa aiheen myöhempään käsittelyyn kansanopistossa.

Linkki  Grönlannin radion uutislähetyksessä  27. lokakuuta  esitettyyn videoklippiin (kesto 05:26):
www.knr.gl/da/tv/qanorooq-27102011

Birgit Gedionsen
E-post: birgit(ät)suliplus.gl

NMR

Neljä Nordplus Aikuiskoulutus -artikkelia

Jos suunnittelet osallistumista Nordplus Aikuiskoulutus -yhteistyöhön, saat tietoa ja innoitusta näistä artikkeleista, joissa kuvaillaan neljää Nordplus Aikuiskoulutus -hanketta.

Yksien raamien mies

Christoph Schepersin unelmana on saada kaikki kolmannen sektorin kielikouluttajat yhteistyöhön kautta Euroopan.
— Minulle eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF), on todellinen kielikoulutuksen innovaatio. Pohjoismaissa sitä kuitenkin käytetään yhä aivan liian vähän kielitaidon dokumentoimiseen.
Schepers onkin osallistunut Nordplus Aikuiskoulutus -hankkeeseen, jossa  kolmen viime vuoden aikana on kehitetty mm. erittäin kattava, verkkopohjainen ja itseohjautuva testi, joka kattaa eurooppalaisen viitekehyksen kuvaamat osaamisalueet. Kumppaneina ovat avoimet yliopistot Norjasta ja Ruotsista.
Meneillään on jatkohanke. Nyt kollegat kehittävät, testaavat, arvioivat ja käyttävät työkaluja, jolla kielitaitoa on mahdollista dokumentoida.

— Yritämme sitoa tasotestin, kurssin sisällön, kurssikuvauksen ja dokumentoinnin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, Schepers sanoo.

Artikkelit on kirjoittanut Clara Henriksdotter ja ne on julkaistu vuonna 2011. Ne on myös suomennettu.
Linkki artikkeleihin: HTML

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

NVL

Pohjoismainen innovaatiokonferenssi 2012

4. –5 kesäkuuta Oslossa.

Konferenssin tarkoituksena on toimia kohtauspaikkana kaikille elinikäisen oppimisen toimijoille ja edistää päättäjien, aikuisten oppimisen alalla toimivien organisaatioiden ja työelämätahojen välistä vuoropuhelua.

Konferenssissa keskustellaan innovaatioista ja luovuudesta pohjoismaisen hyvinvointimallin valossa ja elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Esityksissä kuullaan aiheeseen liittyvää ajankohtaista tietoa ja best practice -esimerkkejä ja käsitellään mm. seuraavia aiheita:
• Uutta luova ajattelu järjestelmissä ja rakenteissa
• Innovointi oppimisprosesseissa
• Rajoja ylittävät ja uudet kumppanuudet
• Uudet oppimisympäristöt ja -muodot
• Innovatiivisen osaamisen kehittäminen – missä ja miten?

Pohjoismaiden ministerineuvoston tuottama assiakirja”Kreativitet og innovation, Udfordringer og muligheter for voksen- og efteruddannelser i Norden” (Luovuus ja innovaatiot – pohjoismaisen aikuis- ja täydennyskoulutuksen haasteet ja mahdollisuudet) toimii keskustelujen innoittajana.

Merkitse päivämäärä kalenteriisi jo nyt. Tuoreimmat konferenssiin liittyvät uutiset saat NVL:n Kalenteri-sivulta.

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no
Mer om: innovation

Norden

Rom for dannelse (Tilaa sivistykselle)

Pohjoismainen konferenssi kirjastojen ja aikuiskoulutuksen välisestä yhteistyöstä. 12.–13. tammikuuta 2012 Farris Bad –hotelli, Larvik, Norja

Rom for dannelse – Rum för bildning (Tilaa sivistykselle) on hanke, joka on saanut rahoitusta Nordplus Horisontal -ohjelmasta. Hankkeeseen osallistuu kumppaneita Tanskasta, Ruotsista ja Norjasta. Tarkoituksena on vaihtaa ideoita ja kokemuksia ja tarkastella kirjastojen ja aikuisten oppimisen välisen yhteistyön eri malleja
Hankkeen tavoitteena on edistää aikuisten oppimimsen toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä aikuisten perustaito-osaamisen alalla tehtävää yhteistyötä, vahvistaa sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistavia ympäristöjä koulutusalalla sekä lisätä aikuiskoulutusinstituutioiden välistä yhteistoimintaa.
Hanke pyrkii vahvistamaan pohjoismaista vapaata sivistystyötä useilla sektoreilla, jotta pääasiallinen tavoite – tasavertainen oikeus ja pääsy tietoon ja osaamiseen – toteutuisi. Vapaan sivistystyön resurssien yhdistäminen on tärkeää. Se tukeemyös kirjastojen, opintokeskusten ja muiden toimijoiden arvopohjaa, joka perustuu aikuisten oikeuteen hankkia tietoa ja osaamista omista lähtökohdistaan.

Lisätietoa (norjaksi): Vofo.no

E-post: Arne.Gundersen(ät)nb.no

RSS
old.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 22.11.2011

NVL:n aloitussivulle

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande