Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

Profiilitutkimus: yhä useammat nuoret suorittavat opintonsa loppuun

Profiilimallin tuoreet luvut osoittavat, että opintonsa loppuun suorittavien nuorten osuus on kasvussa.

Profiilimalli seuraa jatkuvasti, kuinka hallituksen koulutussektoria koskevat tavoitteet toteutuvat eri kriteerein mitattuna (esim. ikäluokka, ennustejakso, sukupuoli ja etninen tausta.) Tulokset ovat parantuneet kaikilla alueilla.

Lisätietoa (tanskaksi) : HTML 
Tietoa profiilitutkimuksista (tanskaksi): HTML

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Uusi budjetti

Lisää rahoitusta tutkimukseen

Laajapohjaisen sopimuksen tuloksena budjetissa on varattu miljardi kruunua tutkimukseen ja innovaatioihin. Rahoitusta suunnataan sekä vapaaseen että strategiseen tutkimukseen.  Erityisiin painopistealueisiin kuuluvat energia-, ympäristö- ja elintarviketutkimus sekä innovaatiot.
Lisää aiheesta (tanskaksi): HTML

Kansansivistykseen sekä leikkauksia että lisärahoitusta

Vaalikamppailun aikana sanottiin, että elvytyspaketin kansanopistoihin kohdistuvat säästötoimet peruttaisiin. Niin ei kuitenkaan ole tapahtunut, ja 55 kansanopistorehtoria on esittänyt asian johdosta protestin. He kehottavat hallitusta palauttamaan budjettiin kansanopistoilta leikatut 40 miljoonaa kruunua. 
Lisää aiheesta (tanskaksi): HTML 
Efterskole-koulut (14–18-vuotiaille suunnatut sisäoppilaitokset )sen sijaan ovat saanet lisärahoitusta, joten niissä opiskelu on nyt aiempaa edullisempaa.
Ledistötiedote (tanskaksi): HTML

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

”Poverty walks” – Kööpenhaminan kävelykierroksilla oppaina kodittomat

EU:n köyhyyden vastaisen teemavuoden 2010 yhteydessä UDENFOR-hankkeessa käynnistettiin uusi toimintamuoto, jonka tarkoituksena oli kiinnittää huomiota sosiaaliseen syrjäytyneisyyteen.

Tutustuttamalla ihmisiä kaupungin köyhiin ja syrjäytyneisiin asukkaisiin ja heidän elämänpiiriinsä hankkeella pyritään vähentämään ennakkoluuloja, lisäämään suvaitsevaisuutta ja tukemaan erilaisten ihmisten rinnakkaiseloa kaupungissa.  Kodittomat ovat käyneet läpi koulutuksen ja toimivat oppaina kierroksilla.

Arviointiraportti (tanskaksi): HTML
Tilaa Poverty walks -kävelykierros: www.udsatsen.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: equality, culture

Finland

Verkkopalvelu tukee elinikäistä oppimista

Oppijan palvelukokonaisuudessa rakennetaan koulutuksen sähköistä sivistyskeskusta, josta löytyvät jatkossa kaikki sekä kansalaisten että koulutuksen ja opetuksen järjestäjien palvelut esiopetukseen ilmoittautumisesta aikuiskoulutukseen asti. Luvassa on helppokäyttöinen palveluportaali, joka tarjoaa kattavasti opiskelua ja siihen hakeutumista sekä oppimista ja urasuunnittelua tukevia palveluita elinikäisen oppimisen periaatteella.

Oppijan verkkopalvelu syntyy olemassa olevista ja kehitettävistä uusista palveluista sekä niiden tuottamista tukevista tietojärjestelmistä. Oppijan palvelukokonaisuutta rakennetaan asiakaslähtöisesti, ja sidosryhmät osallistuvat aktiivisesti Oppijan verkkopalvelun kehittämiseen ja käyttöönottoon. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa hankkeesta ja sen rahoittamisesta. Itse verkkopalvelun rakentaa Opetushallitus. Oppijan palvelukokonaisuus toteutetaan 1.1.2011–31.12.2013 välisenä aikana.

Lue lisää aiheesta: PDF

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Maahanmuuttajien kotouttamisasiat työ- ja elinkeinoministeriölle

Maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvät asiat siirtyvät sisäasiainministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriölle vuoden 2012 alusta lukien. Muutoksen taustalla on hallituksen halu tehostaa maahanmuuttajien työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Siirrolla hallitus haluaa varmistaa, että työ- ja elinkeinohallinto pystyy vastedes entistä paremmin suuntaamaan kaikki palvelunsa edistämään maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä.
Sisäasiainministeriö vastaa jatkossakin maahanmuuttoon, henkilöiden kansainväliseen suojeluun ja paluumuuttoon liittyvistä asioista Suomessa.

Lisää aiheesta: HTML

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Iceland

Budjetti vuodelle 2012

Islannin parlamentti hyväksyi 7. joulukuuta valtion tulo- ja menoarvion vuodelle 2012. Siihen sisältyvät myös EU:lle suunnattavat IPA-tukihakemukset. IPA:n (liittymistä valmisteleva tukiväline) tarkoituksena on vahvistaa hakijamaiden infrastruktuuria.

Islanti on hakenut kaikkiaan 30 miljoonan euron edestä IPA-tukea. Kokonaissumma jaetaan vuosille 2011-2013. Islanti toivoo EU:n hakijamaana tukea muun muassa parempaan talousraportointiin, turvallisempaan ruokaan, aiemmin hankitun oppimisen tunnustamisjärjestelmien kehittämisee  ja Eyjafjallajäätikön lähistön kehittämisohjelmaan. Yksi vuodelle 2011 esitetyistä tukikohteista on työelämän koulutuskeskuksessa tapahtuvan aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen kehittäminen, jonka avulla voitaisiin parantaa sellaisten aikuisten osaamista joilla on matala formaali koulutus. 

Aiheesta lisää (islanniksi): HTML

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norway

Pakollisilla kursseilla opitaan enemmän kuin vapaaehtoisilla

Työnantajan rahoittama pakollinen koulutus voi olla hyvä oppimiskeino työntekijöille, vuodelta 2010 olevat luvut osoittavat. Kiinnostus ja tarve perustaitojen kohentarmiseen ovat suurempia pakolliseen koulutukseen kuin vapaaehtoiseen koulutukseen osallistujilla.

Lisää (norjaksi): Vox.no 

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Elinikäinen oppiminen poliittisena tavoitteena

Tuoredeiden tilastojen mukaan vain harvat korkeakoulut lukevat hyväksi opintoja aiemmin hankitun osaamisen perusteella.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen edistää inkluusiota, ja kaikilla tulee olla mahdolllisuus oppimiseen koko elämän ajan. Näitä mahdollisuuksia edistää se, että käytännön osaaminen arvotetaan yhtä korkealle kuin teoriaosaaminen, valtioneuvos Tora Aasland totesi äskettäin.

Lisää (norjaksi): Vox.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sweden

A World Worth Living In – loppuraportti

Ruotsin kansansivistysneuvosto on laatinut loppuraportin 14. – 17.6. 2011 Malmössa järjestetystä maailmankonferenssista. Neuvoston johtoryhmä toteaa loppuyhteenvedossaan muun muassa, että maailmankonferenssin sisältö ja järjestelyt onnistuivat kokonaisuudessaan hyvin.

Sekä osallistujilta, muilta järjestäjiltä että yhteistyökumppaneilta on tullut hyvin myönteistä palautetta.
Tulevaisuuden varalta hyvin tärkeä kysymys on, miten kansansivistys voi pitkällä aikavälillä vahvistaa asemaansa EU:ssa ja muuten kansainvälisesti. Yksi konferenssin tavoitteista oli ajanmukaistaa ja vahvistaa kansansivistyksen merkitystä kehitysyhteistyössä.

Lue (ruotsinkielinen)s raportti: PDF

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Kuntien järjestämä perusopetustason aikuiskoulutus

Ruotsin hallitus on päättänyt teettää selvityksen kuntien järjestämästä perusopetustason aikuiskoulutuksesta. Selvityksen tekijä kartoittaa, missä määrin koulutus noudattaa kansallisesti määriteltyjä tavoitteita opetuksen yksilöllistämisen suhteen ja ehdottaa tarvittaessa koulutukseen parannuksia, joiden avulla tavoitteet voidaan saavuttaa.

Selvityksen tekijän on määrä mm. pohtia, miksi tämäntyyppiseen koulutukseen osallistuu niin paljon ihmisiä, joilla on jo entuudestaan korkea koulutustaso. Tarvittaessa hän ehdottaa myös toimenpiteitä, joilla pyritään kehittämään opinto- ja ammatinvalintaohjausta ja yksilöllistetyn opintosuunnitelman käyttöä kaikessa aikuiskoulutuksessa. Lisäksi hän selvittää perustason aikuisopiskelijoiden taloustilannetta.
Selvityksen on määrä olla valmis viimeistään 2. huhtikuuta 2013.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): Regeringen.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

NMR

Nordplus Adult Writing Seminar 2012 now open for signing up!

Sign up for the writing seminar and get guidance in writing your application to the Nordplus Adult programme for the next deadline 1 March 2012 - and do remember to bring your portable computer!
The Danish Agency for International Education, Main Administrator for the Nordplus Adult Programme, organise in collaboration with the Nordplus office in Lithuania, Education Exchanges Support Foundation, again this year the writing seminar for applicants to the Nordplus Adult Learning Programme and its upcoming deadline March 1, 2012.
 
The Writing Seminar takes place on Friday 20 January 2012 in Vilnius, Lithuania, from 10h to 16h (arrival and registration from 9.30).
 
Read more: HTML | PDF
 
Application form: HTML | WORD

NVL

Seminaari aikuisopettajan osaamisesta

Tanskan ja Islannin NVL järjestävät yhteistyössä Islannissa toimivan työelämän koulutuskeskuksen ja Islannin yliopiston kanssa seminaarin 12. tammikuuta Hilton Reyjkavik Nordicassa.

Tavoitteena on valaista eri näkökulmista sitä, millaista pedagogista osaamista tulee edellyttää aikuiskoulutuksen suunnittelijoilta ja aikuisopettajilta sekä millaista pedagogiikan alan koulutusta heille on tarjolla. Islantilaiset alustajat kertovat Islannin tilanteesta. NVL:n Tanskan koordinaattori Maria Marquard esittelee kartoituksen pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista. Professori Bjarne Wahlgren Tanskasta vastaa kysymykseen aikuispedagogisesta osaamisesta. Mitä aikuisopettajan tulee osata, jotta hän pystyy luomaan parhaalla mahdollisella tavalla yhteyden koulutuksen ja työelämän välille?
Linköpingin yliopiston Per-Erik Ellström kertoo työssä oppimista koskevasta tutkimuksestaan ja siitä, mitä seurauksia sillä on yrityksissä tapahtuvalle koulutukselle ja osaamisen kehittämiselle. Seminaarissa painottuu vilkas keskustelu ja vuoropuhelu.

NVL:n kalenterisivulle: HTML

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

DialogWeb muuttuu

NVL:n verkkojulkaisu DialogWeb muuttuu tammikuussa 2012.

Verkkolehdessä julkaistaan artikkeleita juoksevasti osoitteessa www.dialogweb.net. Valittuja artikkeleita julkaistaan myös Facebookissa. Blogeissa ja artikkeleissa käsitellään aikuisten oppimisen pohjoismaisen yhteistyön tapahtumia liittäen ne NVL:n verkostojen toimintaan.
DialogWeb keskittyy Pohjoismaiden ministerineuvoston Norjan puheenjohtajuuden ajankohtaisiin aiheisiin sekä Euroopan Unionin Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuoteen 2012.

NVL ei enää julkaise painettua vuosijulkaisua, jossa esiteltiin valikoima edellisen vuoden artikkeleita. Nämä artikkelit ovat luettavissa verkosta. Vuonna 2012 julkaistaan painettu Dialogin teemanumero 4.–.5. kesäkuuta Oslossa pidettävän innovaatiokonferenssin yhteydessä.

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no
Mer om: dialogue, media

God Jul och Gott Nytt År

Glædelig Jul og Et Godt Nytår

Gleðileg jól og farsælt komandi ár

Juullimi Ukiortaassamilu Pilluaritsi

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

God Jul og Godt Nyttår

Gledilig Jól og Gott Nyttár

Buorit Juovllat ja Lihkolaš Oðða Jagi

Merry Christmas and Happy New Year


RSS
old.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 20.12.2011

NVL:n aloitussivulle

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande