Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Nordisk Alfaråd 2012

Virksomhetsplan

Målgruppe for det nordiske alfaråd er voksne med kort eller ingen skolegang som ikke har noen av de nordiske språk som morsmål.

1. Flexibilitet i utbildning

1.1. Verksamhetsmål

• NVL har bidragit till kvalitetsutveckling i vuxnas lärande genom att stödja det fortsatta arbetet med kompetensutveckling av vuxenlärare med särskild fokus på digital kompetens.
• NVL har fokuserat på svaga grupper i samhället i relation till digital kompetens och utvärderat deras möjligheter att delta i lärande genom flexibla vägar/metoder.
• NVL har identifierat behov för vidare insatser och behov för utveckling genom nordiska nätverk och samarbete med europeiska nätverk.

1.2. Uppföljning

1.2.1
Alfarådet kommer att utvärdera ett pilotprojekt i Norge och andra nordiska länder om bruk av digitala resurser, till exempel Smartboard, i alfabetiseringsundervisningen med fokus på frågan: ”Kan teknologin tillföra undervisningen något som kan göra försnabba och förbättra processen?”

Ett pilotprosjektet ”Å skrive seg til lesing”, bruk av PC med tastatur med lyd  gjennomføres skoleåret 2011/2012 på Skullerud voksenopplæringssenter, Oslo i samarbeid med Vox.

Alfarådet möter Nordiskt Distansnätverk för att klarlägga om det finns relevanta gemensamma beröringspunkter mellan de två nätverken.

Alfarådet følger ulike modeller for nettbasert fjenrundervisning i kombinasjon med bruk av Skype eller lignende ,eller i kombinasjon med samlinger.

-Alfarådet vil søke samarbeid med” Nätverk for web-baserad sfi”, et nettverk under Nationellt centrum för svenska som andraspråk, universitetet i Stockholm.
-Alfarådet vil også følge videreutdanningstilbudet i norsk som andrespråk (Prisme) ved universitetet i Bergen som er helt webbasert. Dette kan være en av de mulige modellene for en felles nordisk alfautdannelse.

1.2.2
Alfarådet formulerar utmaningar inom undervisning för baskompetenser och utforma nordiska rekommendationer för kompetensutveckling av utbildare. Alfarådets forslag til foreligger  oktober 2012. Arbeidstittelen  er:  ”Hva må en alfalærer kunne?  ”

Alfarådet gjennomfører  en nordisk alfakonferanse 19.-21.september 2012 på Park Hotell Sandefjord  Norge. Lærernes kompetanse er tema for konferansen.

Alfarådet skall utväxla erfarenheter och söka synergier med European Basic Skills Network (EBSN) og med andre europeiske og nordiske nettverk.

Alfarådet deltar i søknaden om å videreføre Grundtvig prosjketetEU-Speak. Alfarådet deltar på et nettverksmøte i Stockholm i mars.

Alfarådet följer noga projektet ”Delaktig i Finland” som er et pågåande projekt med målet att effektivisera invandrarnas integration. Prosjketet presenteres på alfakonferansen i Sandefjord 2012.

Alfarådet fortsetter samarbeidet med Nordisk  nättverk för fängselsutbildning.

Alfarådet vil fortsette å arbeide med nettsiden. Alle presentasjoner og posters fra konferansen i 2012 legges inn.

Møteplan 2012

23.-25. mars, Stockholm 
Fortsettelse av planlegging av konferansen i 2012
Kontakt med nettverket  EU-Speak
Kontakt med Nätverk for webbaserad sfi

29. og 30. mai, Oslo 
Detaljplanlegging  av  konferansen
Oppdatering av hjemmesiden

19.- 21. september, Sandefjord
Konferanse

Oktober-desember 
Ferdigstillelse av ”Hva må en alfalærer kunne”

Evt møte ved behov for deler av nettverket
Møte med Distansnettverket og Fengselsnettverket er ikke datofestet.

Medlemmer i Alfarådet 2012:

• Helga Arnesen, Vox Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, Norge
• Lilly Christensen, Voksenundervisningscenter Frederiksberg (VUF), København, Danmark
• Qarin Franker, Institutet för svenska som andraspråk (ISA), Göteborgs universitet, Sverige
• Pirjo Immonen-Oikkonen fra Utbildingsstyrelsen, Helsingfors Finland
• Guðmundur Kristmundsson, Islands Universitet, Reykjavik, Island
• Inga-Lena Rydén, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige
• Peter Villads Vedel, Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og tilsynsstyrelsen.Danskuddannelsesenheden.  København Danmark
• Karolina Matras, Lærerhøgskolen Torshavn, Færøyene

Oslo 8. desember 2011, Helga Arnesen, Hovedkoordinator for Alfarådet

>>> Tillbaka till nätverkets huvudsida