Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

Osuuskauppajärjestö tekee yhteistyötä kansansivistysalan kanssa

Tanskalainen osuuskauppayhdistys FDB ja Tanskan kansanopistoyhdistys FFD ovat aloittaneet yhteistyön.

FDB:n ja FFD:n välisen yhteistyön tarkoituksena on edistää paikallistason yhteistä toimintaa. Molemmat yhdistykset ovat aatteellisia organisaatioita, joiden tehtävänä on edistää vapaata sivistystyötä, demokratiakasvatusta ja yhteiskunnallista osallistumista. Yhteinen arvopohja toimii perustana paikallisen toiminnan järjestämiselle.

Lue lisää yhteistyöstä ja yhdistyksistä (tanskaksi):
http://ffd.dk/paedagogisk-udvikling/fdb-samarbejdet

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Uusi tutkimus: maahanmuuttajien osaamista ei hyödynnetä tarpeeksi

Tanskan kuntien ja alueiden tutkimuslaitos Kora on Kööpenhaminan kaupungin toimeksiannosta kartoittanut ylikoulutettujen osuutta pääkaupungissa asuvista maahanmuuttajista.

Kartoituksen mukaan vain 47 % länsimaiden ulkopuolelta tulevista korkeakoulutetuista maahanmuuttajista on palkkatyössä. Työssä olevista 63 % puolestaan on työssä, johon he ovat ylikoulutettuja. Muun muassa puutteellisilla tanskan kielen taidoilla näyttäisi olevan merkitystä. Tällainen resurssien käyttö on epätarkoituksenmukaista sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta.

Lisää aiheesta (tanskaksi) tutkimuslaitoksen sivuilta: Kora.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Henkilökohtainen sitoutuminen tärkeä tekijä maakuntien kansainvälisessä toiminnassa

Tämä ilmenee Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO:n julkaisemasta selvityksestä. Selvityksestä käy ilmi myös, että korkeakoulut toimivat kansainvälistymisen vetureina ja että opiskelijavaihto antaa tärkeää kansainvälistä kokemusta.

Tärkeimmät kansainvälisen toiminnan motiivit ovat koulutuksen kehittäminen ja kansainvälisen kaupan edistäminen. Esteinä koetaan puutteellinen kielitaito ja huonot liikenneyhteydet.  Maakuntahallinnossa tapahtuva strateginen suunnittelu  edistää kansainvälistymistä maakunnan keskeisillä toimialueilla. Kansainvälinen toiminta on kuitenkin hyvin riippuvaista yksittäisten henkilöiden omasta kiinnostuksesta ja aktiivisuudesta.

Selvitys: PDF

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Ministerit tekevät nuorisotakuuta tunnetuksi

Vuoden 2013 alusta toteutuvaa nuorisotakuuta tehdään parhaillaan tunnetuksi eri puolilla Suomea viiden ministerin voimin. Tavoitteena on sitouttaa paikalliset toimijat nuorisotakuun tavoitteisiin ja saada siihen tarvittavat toimet rivakasti käyntiin alueilla.

Nuorisotakuu varmistaa jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja-,  tai kuntoutuspaikan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.
Tällä hetkellä 20–29-vuotiaista on pelkän peruskoulun varassa noin 110 000 ja työttömänä työnhakijana runsaat 70 000. Kokonaan työn ja koulutuksen ulkopuolella arvioidaan olevan noin 40 000 kouluttamatonta nuorta. Nuorten syrjäytymisen kustannukset ovat vuositasolla noin 300 miljoonaa euroa.

Lisää aiheesta opetusministeriön sivuilla:
www.minedu.fi/OPM/Verkkouutiset/2012/08/nuorisotakuu.html?lang=fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Iceland

Rahoitusta harjoittelupaikkoihin

Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lisärahoitusta työssä oppimiseen syksylle 2012.

116 yritystä ja laitosta, jotka tarjoavat työharjoittelupaikkoja toisen asteen opiskelijoille, saa yhteensä lähes 100 miljoonaa Islannin kruunua. Rahoitusta myönnettiin yrityksille, joissa toimii laissa säänneltyjä ammattiryhmiä, sekä laitoksille jotka tarjoavat harjoittelupaikkoja sosiaali- ja terveysalalla sekä hoiva-alalla.

Lisää aiheesta (islanniksi): www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/7159

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norway

Aikuiset suorittavat toisen asteen tutkintoja

Tilastojen mukaan monet norjalaiset aikuiset palaavat toisen asteen opintojen pariin suorittaakseen uuden tutkinnon tai opiskellakseen yksittäisiä aineita. Aikuisopiskelijoiden suosimiin aloihin kuuluvat mm. terveys- ja sosiaaliala, rakennustekniikka sekä korkeakoulukelpoisuuden antavat yleissivistävät opinnot. Tutkinnon suorittaneiden osuus toisen asteen aikuisopiskelijoista nousee iän myötä. Yli 50-vuotiaista peräti 66 % suoritti tutkinnon.

Lue lisää aiheesta (norjaksi):
www.vox.no/no/Aktuelt/Voksne-tar-videregaende-om-igjen/

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Norjan kansanopistoille enemmän rahoitusta

Vuoden 2013 valtionbudjetissa kansanopistoille on varattu 10 miljoonaa kruunua enemmän rahaa kuin edellisvuonna.

Lisärahoitus helpottaa opistojen toiminnan suunnittelua. Viime vuosina Norjan kansanopistojen toiminta on vilkastunut sekä pitkien opintolinjojen että lyhytkurssien osalta. Opetusministeri Kristin Halvorsen näkee kansanopistot hyvänä keinona motivoida nuoria suorittamaan opintonsa loppuun.

Lue lisää aiheesta (norjaksi):
http://nkf.folkehogskole.no/nkf/2012/mer-penger-til-folkehogskolene/

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Tilaa Voxin uutiskirjeitä

Uutiskirjeet pitävät sinut ajan tasalla siitä, mitä aikuisten oppimisen saralla tapahtuu Norjassa.

Voit valita seuraavista aiheista:
• Aikuisten oppimisen tilastot ja faktat
• Työelämäoppiminen
• Perustaito-opetus
• Norjaa maahanmuuttajille -opetus
Vox lähettää uutiskirjeitä noin kerran kuussa.

Tilaus tästä linkistä: vox.no/nyhetsbrev

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

Sweden

Uusia uramahdollisuuksia opettajille - valtiolta rahoitusta opettajien palkankorotuksiin

Ruotsissa otetaan käyttöön kaksi uutta opettajille suunnattua uraporrasta - förstelärare ja lektor. Ruotsin hallitus myöntää noin 880 miljoonaa kruunua vuodessa koulutuksen järjestäjille, jotka palkkaavat näitä osaajia. Noin 10 000 opettajaa saa näin mahdollisuuden edetä urallaan. Uudistus koskee peruskoulua, toista astetta ja muita niitä vastaavia koulutusmuotoja.

Suunnitteilla on kaksi opettajille suunnattua uutta uraporrasta:
- Ammattitaitoinen opettaja voi saada ammattinimikkeen förstelärare. Heidän päätehtävänään on tällöin edelleen opetustyö, mutta sen lisäksi he voivat valmentaa kollegojaan, kehittää opetusta, toimia jonkin aineen johtavana opettajana tai ottaa vastuun opettajaharjoittelijoista.
- Henkilöt, jotka ovat suorittaneet vähintään lisensiaatin tutkinnon opetettavassa aineessa tai ainedidaktiikassa voivat saada ammattinimikkeen lektor (lehtori). Nämä lehtorit voivat opetustyön ohella levittää oppiainettaan koskevaa tietoutta muille opettajille tai tehdä opetustyötä hyödyttävää tutkimusta.
Uudistus astuu voimaan 1. heinäkuuta 2013 ja sen on määrä toteutua kokonaisuudessaan vuoden 2016 aikana.

Lisätietoa (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/15615/a/200035

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Leva hela livet - tuore kirja uudenlaisesta ikääntymisestä

Eläkkeelle jäävät ovat nykyisin vielä hyväkuntoisia ja aktiivisia, ja monet haluavat jatkaa työntekoa 65 ikävuoden jälkeenkin. Työtapoja halutaan kuitenkin ehkä uudistaa urautumisen ehkäisemiseksi. Tuore kirja Leva hela livet on tarkoitettu uudenlaisesta ikääntymisestä käytävän keskustelun lähtökohdaksi. Tarkemmin sanottuna kirjan tarkoituksena on innostaa lukijoita pohtimaan, mitä työ ja oppiminen merkitsevät niin sanotussa kolmannessa iässä.

Kirjan ovat toimittaneet Cecilia Bjursell ja Svante Hultman, ja se on syntynyt Jönköpingin korkeakoulussa toimivan ActivAge-verkoston työn tuloksena. Verkostoon kuuluvat Jönköpingin kasvatus- ja viestintätieteellisen korkeakoulun yhteydessä toimiva elinikäisen oppimisen keskus Encell, terveystieteellisen korkeakoulun gerontologian laitos sekä Jönköpingin maakäräjien Qulturum-yksikkö. Encell on Ruotsin hallituksen aloitteesta perustettu kansallinen elinikäisen oppimisen osaamiskeskus. Encellin päämies on Jönköpingin korkeakoulu ja sen isäntäorganisaatio on kasvatus- ja viestintätieteellinen korkeakoulu. Encell on yksi Ruotsin kahdeksasta kansallisesta osaamiskeskuksesta.

Lisätietoa (ruotsiksi)
Tietoa verkostosta: www.activage.se
Tietoa Encellistä: www.encell.se
Linkki kirjaan: www.ssmab.se/shop/product.asp?cat=95&prod=

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Fääri tasa-arvoiseksi muiden pohjoismaisten kielten kanssa

Uuden sopimuksen myötä fäärin kieli asetetaan samalle viivalle kuin muut pohjoismaiset kielet tanskalaisiin korkeakouluihin pyrittäessä.

Tanskan ja Färsaarten opetusministeriöt ovat solmineet sopimuksen, joka koskee tanskalaisiin korkeakouluihin pyrkiviä färsaarelaisia. Tähän saakka färsaarelaisilta  hakijoilta on edellytetty lukiotason tanskan opintoja toisin kuin hakijoilta, joiden äidinkieli on norja, ruotsi tai islanti. Sopimuksen myötä siis lukiossa suoritetut fäärin kielen opinnot rinnastetaan muiden pohjoismaisten kielten opintoihin tanskalaisten korkeakoulujen pääsyvaatimuksissa.

Lisää aiheesta (fäärin kielellä): Mmr.fo

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Koulutusmessut järjestettiin 10. kerran

Otsikolla "Markleys Útbúgving" (Rajaton koulutus) syyskuussa järjestettyjen messujen kohderyhmänä ovat lukio-oppilaat ja muut koulutuksesta kiinnostuneet. Messut järjestettiin tänä vuonna kymmenettä kertaa, ja paikkana oli tällä kertaa Torshavnin Pohjolan talo. Järjestäjien mukaan messuilla oli noin 750 kävijää.

Messujen tarkoituksena on tarjota  kävijöille tietoa ja ohjausta Färsaarilla, Pohjoismaissa ja muualla maailmassa järjestettävään korkeakoulutukseen liittyen.  Tavoitteena on, että koulutukseen hakeutujat  saavat mahdollisimman paljon tietoa tueksi koulutusohjelman ja kohdemaan valintaan. Färsaarelaisten esitelmöitsijöiden lisäksi paikalla oli puhujia mm. Pohjoismaista, Saksasta, Puolasta, Iso-Britanniasta, USA:sta ja Australiasta. Ensi kertaa messuilla esiteltiin myös Kiinaa opiskelumaana. Esitelmien lisäksi osallistujilla oli mahdollisuus  tutustua moninaisiin värikkäisiin messuosastoihin, tavata opinto-ohjaajia ja keskustella vanhempien opiskelijoiden kanssa heidän eri maissa saamistaan kokemuksista. Messukävijät saivat halutessaan myös yksilöllistä ohjausta.

Lisää aiheesta (fäärin kielellä): Setur.fo

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Grönland

Suunnitelma koulutuksen ja työllisyyden kehittämisestä vuoteen 2025 asti

Grönlannin hallitus Naalakkersuisut on julkistanut vuoteen 2025 ulottuvan suunnitelman, jonka tavoitteena on vaurauden ja hyvinvoinnin lisääminen. Suunnitelman otsikko kuuluu (vapaasti käännettynä): "Tulevaisuutemme - yhteinen vastuumme. Vuotta 2025 kohti."

Suunnitelman keskiössä ovat muun muassa koulutuksen ja työllisyyden edistäminen. Koulutuksen osalta painopiste on nuorissa ikäluokissa, ja tarkoituksena on taata, että vuonna 2025 jo 70 % ikäluokasta suorittaa ammattitutkinnon. Työllisyyden parantamisen osalta kohderyhmänä ovat kaikki 15-64-vuotiaat.  Vuoden 2010 tilastojen mukaan työvoimaan kuuluvista 25–64-vuotiaista grönlantilaisista 62 % oli vailla ammattikoulutusta. Siksi tarvitaan vuoteen 2025 asti kestäviä erityisiä työllistämis- ja koulutustoimenpiteitä, joiden tavoitteena on elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin kehittäminen pitkällä aikavälillä.

Linkki (tanskankieliseen) suunnitelmaan: Nanoq.gl

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

EU:lta Grönlannille 200 miljoonaa Tanskan kruunua koulutustukea

Ilulissatissa pidettiin 25.-27. syyskuuta OLT-huippukokous, jossa organisaation puheenjohtajuus siirtyi Saint Pierre ja Miquelonille Grönlannin pääministeriltä Kuupik Kleistiltä, joka on pitänyt puheenjohtajan paikkaa hallussaan vuoden ajan. Kokouksen yhteydessä solmittiin sopimus Grönlannille maksettavasta 200 miljoonan Tanskan kruunun suuruisesta EU-tuesta.

Sopimuksen tarkoituksena on taata, että Grönlannin itsehallinnon budjetissa varataan rahoitus erityiseen koulutuspanostukseen. Grönlanti solmi vuonna 2007 EU:n kanssa kumppanussopimuksen, joka on voimassa vuoteen 2013 asti. Sopimuksen suunnittelusta vastasi opetus- ja tutkimusministeriö tiiviissä yhteistyössä valtiovarainministeriön sekä Grönlannin Brysselin-edustuston kanssa.

Linkki Grönlannin itsehallinnon verkkosivuille: http://dk.nanoq.gl

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

NMR

Pohjoismaisia korkeakoulutusohjelmia kartoitettu

Pohjoismaisten korkeakoulutusohjelmien vertaileminen eurooppalaisiin on nyt helpompaa. 22. lokakuuta esitellään reilut 100 pohjoismaista korkea-asteen oppilaitosta kattava laaja kartoitus.

Pohjoismainen kartoitus on osa EU-hanketta (U-Map), jonka tarkoituksena on kartoittaa korkeakouluja. Noin sadan pohjoismaisen korkeakoulun profiilit on nyt rekisteröity eurooppalaiseen hakutietokantaan. Kartoitus avaa mm. opiskelijoille uusia mahdollisuuksia verrata pohjoismaisia koulutuksia muihin eurooppalaisiin koulutusohjelmiin. Lisäksi useammat eurooppalaiset opiskelijat voivat löytää Pohjoismaista itselleen sopivan koulutusohjelman, toteaa Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Halldór Ásgrimsson.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): Norden.org

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

NVL

Pohjoismainen ohjauskonferenssi

Opinto- ja uraohjaajien osaaminen kulttuurisen monimuotoisuuden ja muuttuvien työmarkkinoiden näkökulmasta, Göteborgissa 14.- 15. maaliskuuta 2013.

Pohjoismaisessa ohjauskonferenssissa käsitellään ohjaajien osaamista kulttuurisen monimuotoisuuden ja ja muuttuvien työmarkkinoiden näkökulmasta. Lisäksi konferenssin tarkoituksena on nostaa esiin käyttäjien osallistuminen ohjausprosessiin ja se, miten heidän tarpeitaan voidaan ottaa huomioon.
Konferenssi tarjoaa osallistujille mahdollisuuden tutustua hyviin pohjoismaisiin esimerkkeihin aikuisten ohjauksen saralta, vaihtaa kokemuksia pohjoismaisten kollegogjen kanssa ja keskustella keskeisistä aikuisten ohjauksen ja ohjaajien täydennyskoulutuksen haasteista.

Lisätietoja: HTML

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

DialogWeb

Uusia artikkeleita vankilaopetuksesta

Osoitteessa www.dialogweb.fi on nyt luettavissa kaksi Clara Henriksdotterin kirjoittamaa artikkelia, joiden aiheena on Suomessa syyskuussa pidetty vankilaopetuskonferenssi. Muita konferenssia käsitteleviä artikkeleita löydät vankilakoulutusverkoston sivuilta. Samaan aiheeseen liittyy myös Marja Beckmanin artikkeli, jossa haastateltavana on Ruotsin kriminaalihuoltolaitoksen asiakaskoulutusvastaava Lena Axelsson. Axelsson toimii myös Ruotsin edustajana pohjoismaisessa vankilaopetusverkostossa. Artikkelissa käsitellään vankilasuosituksia.

Tervetuloa kommentoimaan ja keskustelemaan Facebook-sivuillemme.

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

RSS
old.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 23.10.2012

NVL:n aloitussivulle

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande