Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

Marianne Jelvedistä uusi kulttuuriministeri

Uffe Elbæk on päättänyt erota kulttuuriministerin tehtävästä. Uusi kulttuuriministeri on radikaalien Marianne Jelved, jolla on laaja poliittinen kokemus.

Hän on ollut Tanskan parlamentin jäsen vuodesta 1987 ja toiminut aiemmin mm. valtiovarainministerinä ja pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaavana ministerinä. Heti virkaanastujaispuheessaan Marianne Jelved mainitsi, että vapaa sivistystyö kuuluu niihin aihealueisiin, joiden puolesta hän haluaa työskennellä. Tanskan vapaan sivistystyön kattojärjestö Dansk Folkeoplysnings Samråd on koonnut yhteen uuden ministerin vapaata sivistystyötä koskevia myönteisiä lausuntoja.

Lue ministeristä (tanskaksi): HTML
Lue DFS:n verkkosivuilta ministerin lausuntoja, jotka koskevat vapaata sivistystyötä: HTML

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Lukiouudistus tuonut lisää opiskelijoita luonnontieteisiin

Tanskalaisen koulutuksen arviointilaitos EVA:n uusi tutkimus osoittaa, että vuonna 2004 toteutetun lukiouudistuksen jälkeen luonnontiede- tai terveysalan korkeakouluopinnot aloittavien opiskelijoiden määrä on noussut.

Yksi lukiouudistuksen tavoitteista oli vahvistaa luonnontieteiden asemaa lukiossa mm. tekemällä muutoksia pakollisten aineiden listaan. Luonnontiede- ja terveysalan korkeakouluopinnot aloittava opiskelijamäärä on noussut siitä huolimatta, että vaatimuksia tiukennettiin vuonna 2008 etenkin pitkien korkeakoulutusohjelmien osalta.

Linkki (tanskankieliseen) raporttiin: HTML

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Food Observatory -hanke: palvelualan ”elävä laboratorio”

Food Observatory on tosielämään sijoitettu elintarvikkeiden testaus- ja kehitysympäristö. Skejbyssä sijaitseva Agro Food Park on järjestänyt ja uudistanut ruokalansa sellaiseksi,  että siellä voidaan testata ja kehittää elintarviketuottajien tuotteita. Ruokala ja sen asiakkaat muodostavat innovaatioyksikön, jossa tuote testataan koko palveluketjun osalta tavarantoimituksesta käsittelyn kautta tuotteen nauttimiseen asti. Testauksessa käytetään sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia metodeja. Food Observatory on palvelualan elävä laboratorio, jossa tutkimus, innovaatiot ja kuluttajien osaaminen yhdistyvät avoimeksi  tosielämän kehitysympäristöksi.

Lisää aiheesta Service Platformin kotisivuilta: HTML

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: innovation

Finland

Maahanmuutto 2020 -hanke kannustaa keskustelemaan tulevaisuudesta

Sisäministeriössä on aloitettu Maahanmuutto 2020 -hankkeen valmistelu. Hankkeessa määritellään Suomeen lähitulevaisuudessa suuntautuvaa maahanmuuttoa. Lisäksi hankkeessa asetetaan maahanmuuttoon, kotouttamistoimiin, työllistymiseen ja korkeakouluihin liittyviä tavoitteita. Hanke on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista.

Strategian keskeisimpiä kysymyksiä ovat kuinka maahanmuuttajien työllisyyttä voidaan parantaa ja minkälaista maahanmuuttoa Suomi tarvitsee vuonna 2020. Lisäksi strategian avulla halutaan tukea suvaitsevan, turvallisen ja monimuotoisen Suomen rakentamista ja parantaa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä.
"Tärkeä osa strategian valmistelua ovat sidosryhmien kanssa pidettävät ideapalaverit ja prosessista tiedottaminen eri kanavien kautta", kertoo hankkeen puheenjohtaja Pentti Visanen. Strategia käsitellään hallituksen hyväksyttäväksi keväällä 2013.

Lisää aiheesta: www.intermin.fi/maahanmuutto2020

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Nuorten haaste Pohjoismaille

Villejä, raikkaita ja erilaisia ideoita, totesi ministeri Stubb pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuutta pohtineelle nuorten työryhmälle. Ryhmän ministerille luovuttamassa raportissa etsitään myös vastausta siihen, miten pohjoismaisuus näkyy nuorten arjessa.

Työryhmään kuului 25 eri puolilta Suomea kotoisin olevaa eritaustaista nuorta. He ovat viime keväästä lähtien pohtineet pohjoismaisen yhteistyön nykytilaa, tulevaisuutta ja arvoa sekä nuorten kokemuksia siitä miten yhteistyö toimii, miten se näkyy ja kuinka tavoitteet on saavutettu.

Lue lisää aiheesta: Formin.finland.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Iceland

Islannin opetusministeriö julisti haettavaksi rahoitusta islanninopetukseen keväällä 2013

Rahoitusta voidaan anoa sellaisen islannin kielen opetuksen järjestämiseen, joka ei ole osa yleissivistävää perusasteen tai toisen asteen koulutusta. Tavoitteena on antaa kaikilla Islannissa asuville mahdollisuus oppia islantia ja tulla aktiivisiksi kansalaisiksi. Rahoitusta voivat hakea koulutusvastaavat ja yritysrekisteriin kuuluvat yritykset, jotka järjestävät työntekijöilleen islannin opetusta. Viimeinen hakupäivä on 10. tammikuuta 2013.

Lisää aiheesta islanniksi: www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Augslysingar/allar/nr/7281

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Vuoden aikuisopiskelijan tunnustukset jaettu

Työelämän koulutuskeskuksen vuosikokouksessa torstaina 29.11. kolme ihmistä sai Vuoden aikuisopiskelijan tunnustuksen. Koulutuskeskus jakoi tämän tunnustuksen nyt kuudetta kertaa.
Tämän vuoden valinnat liittyivät kokouksen teemaan, joka oli koulutus ja työelämä. Tunnustuksen saivat Husavikin osaamiskeskuksen nimeämä Jóhanna Sigríður Jónsdóttir, Sveinn Vilhjálmsson IÐAN-koulutuskeskuksesta sekä Sørlandetin oppimisverkoston Sævar Gunnarsson. Kaikki kolme palkittua saivat kunniakirjan, kukkakimpun sekä Ipadin. Heidän kertomuksistaan käy ilmi, että heillä kaikilla oppimisen tiellä on ollut vakavia esteitä ja he ovat erittäin kiitollisia oppimiskeskuksista saamastaan tuesta ja kannustuksesta. Palkitut kertoivat, että opiskelu oli vahvistanut heidän omakuvaansa ja itseluottamustaan – sen lisäksi, että se oli kartuttanut heidän osaamistaan ja sitä kautta vahvistanut heidän asemaansa työmarkkinoilla.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norway

Opettajien täydennyskoulutuksesta hyviä tuloksia

Oxford Researchin tekemän tutkimuksen mukaan täydennyskoulutuksessa olleet opettajat pohtivat enemmän opetustapojaan ja hyödyntävät useampia opetusmetodeja. Täydennyskoulutuksen antaman lisäosaamisen ansiosta opetuksen laatu ja oppimistulokset kohentuvat.

Lue lisää (norjaksi): Udir.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Aikuiset suorittavat ammattiopinnot mieluummin verkko-opintoina

Vuoden 2011 tilastot osoittavat että lähes puolet aikuisista ammattiin opiskelevista opiskeli osa-aikaisesti. Neljäsosa suoritti opinnot verkko-opintoina tai etäopintoina. Alle 20-vuotiaista kolme prosenttia opiskeli osa-aikaisesti, kun yli 50-vuotiaista aikuisopiskelijoista 85 % opiskeli osa-aikaisesti. Nuorimmasta ikäryhmästä kaksi prosenttia opiskeli etänä tai verkon kautta, kun vanhimmassa ikäryhmässä lähes 40 % valitsi etä- tai verkko-opinnot.

Lisää aiheesta (norjaksi): Vox.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sweden

Lisää EQF/NQF -viitekehystyöhön liittyviä ehdotuksia

Yhteisen eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kehittämisen parissa tehtävä työ jatkuu. Tarkoituksena on luoda työkalu, joka helpottaa Euroopan maiden koulutusjärjestelmien ja tutkintojen vertailua keskenään.

Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmästä vastaava virasto luovutti hiljattain maan hallitukselle kaksi selontekoa asiasta. Toisen aiheena on maahanmuuttajien ruotsinopetuksen sijoittaminen viitekehykseen, toisessa käsitellään Ruotsin julkisen koulutusjärjestelmän ulkopuolisia tutkintoja.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): HTML

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Vuoden 2012 Leonardo da Vinci -laatupalkinnon voittajat valittu

Vuoden 2012 Leonardo da Vinci -laatupalkinnon saajiksi on valittu Åhusissa toimiva Furuboda-yhdistys, Ruotsin opinto- ja uraohjaajien yhdistys sekä SKF Sverige AB. Palkinto myönnetään erityisen hyvin toteutetuille Leonardo-ohjelmaan kuuluville harjoittelu- ja vaihtohankkeille.

SKF Sverige AB on toteuttanut työssäoppimishankkeen, jossa 53 SFK:n oman ammattikoulutusohjelman osallistujaa pääsi suorittamaan työharjoittelua SFK:n yrityskonsernissa Euroopassa.
Furuboda-yhdistykselle palkinnon toi Youth4Move -hanke. Siinä kymmenen toisen asteen opiskelijaa, joista jotkut ovat erityisen tuen tarpeessa, suoritti neljän viikon työharjoittelun Saksassa.
Ruotsin opinto- ja uraohjaajayhdistys puolestaan on toteuttanut hankkeen, jossa 16 ruotsalaista opinto- ja ammatinvalinnanohjaajaa matkusti kokemustenvaihtoon muihin Euroopan maihin. Lisäksi he ovat ottaneet vastaan 20 vaihtoon osallistuvaa ohjaajaa muista maista.
Kolme palkittua organisaatiota saavat kukin lähes 20 000 kruunua palkintorahaa käytettäväksi hankkeiden tulosten levittämiseen.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): HTML

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Pohjois-Atlantin alueen yliopistoyhteistyö toteutuu

Färsaarten yliopisto osallistuu NORA-alueen yhteiseen maisteriohjelmaan, jonka nimi on ”Managing Social Development in the High North”.

Pohjois-Atlantin alueen ajatushautomon suositus yliopistoyhteistyöstä siis toteutuu. Färsaarten yliopisto, Grönlannin yliopisto, Islannin yliopisto, Akureyrin yliopisto ja Bodøssa toimiva yliopisto Universitetet i Nordland ovat saaneet Pohjoismaiden ministerineuvostolta tukea maisteriohjelman käynnistämiseen. Yliopistojen kuvauksen mukaan kyseessä on monitieteinen NORA-alueen kestävän johtamisen ja kehityksen koulutusohjelma. Tavoitteena on, että opiskelijat oppivat ymmärtämään arktisen alueen ja NORA-alueen monimutkaisia tulevaisuuden haasteita ja toimimaan niiden mukaisesti. Koulutusohjelmassa aluetta ja sen kestävää kehitystä tarkastellaan kokonaisuutena yhteiskuntatieteiden, lakitieteen, taloustieteen ja ympäristön näkökulmista. Koulutusohjelman toivotaan houkuttelevan opiskelijoita sekä Pohjoismaista että niiden ulkopuolelta.

Lisää aiheesta (tanskaksi): HTML

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Väestökadosta väestönkasvuun

Torshavnissa järjestettiin joulukuun alussa iso keskustelutilaisuus alueen ”brain drain”-problematiikasta. Koulutusmahdollisuuksien ja tasa-arvon lisääminen sekä kansainvälisen yliopiston perustaminen mainittiin esimerkkeinä tärkeistä toimenpiteistä. Keskustelutilaisuus järjestettiin osana Exit Føroyar-kirjan julkistamista.

Kirja sisältää artikkeleita ja mielipidekirjoituksia, joissa käsitellään Färsaarten kannalta ajankohtaista ongelmaa: sitä, että monet, etenkin naiset, muuttavat pois saarilta eivätkä enää palaa. Useita kirjan artikkelin tai mielipidetekstin kirjoittaneista henkilöistä piti puheenvuoron keskustelutilaisuudessa. Reilun 48 000 henkilön väestössä noin 2000 naisen vaje on merkittävä. Suurin osa pois muuttavista naisista lähtee ulkomaille opiskelemaan. Ongelma on, että vain noin puolet heistä palaa Färsaarille.

Lue lisää tilaisuudesta (fäärin kielellä): Nora.fo

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Grönland

Arktisen alueen kansojen koulutuskonferenssi Iqaluitissa

Kanadan Nunavut-territorio ja Grönlanti järjestivät 26–30. marraskuuta Kanadan Iqaluitissa arktisen alueen alkuperäiskansoille suunnatun koulutusaiheisen konferenssin. Konferenssin järjestivät yhteistyössä Nunavutin pääministeri Eva Aariak ja Grönlannin itsehallinnon koulutus- ja tutkimusministeri Palle Christiansen, joka myös avasi konferenssin.

Suurin osa osallistujista tuli Pohjoismaista, Alaskan ja Kanadan territorioista ja alueilta sekä Venäjältä. Konferenssissa keskusteltiin mm. koulutusperiaatteista ja kuvailtiin arktiselta alueelta saatuja kokemuksia (mm. British Kolumbiassa toteutettu etäopetus). Grönlannin delegaation jäseniä osallistui workshopeihin, joiden tarkoituksena on toimia inspiraationa Grönlannin koulutusstrategian ja uuden opetussuunnitelman luomista varten. Grönlantilaiset myös esittelivät konferenssin osallistujille uusia tilastointi-instrumentteja ja maan uutta koulutusstrategiaa sekä kertoivat, miten opiskelemaan hakevat rekisteröidään Grönlannissa. Marraskuun konferenssi oli vasta kolmas arktisen alueen alkuperäiskansojen koulutuskonferenssi. Ensimmäinen järjestettiin jo vuonna 1977 Nuukissa ja toinen 2003 Venäjän Jakutiassa.

Linkki Grönlannin itsehallintoelimen verkkosivuilla olevaan Palle Christiansenin puheeseen (englanniksi): HTML

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Grönlanti aloittaa uuden yhteistyön Tanskan elintarvikeministeriön kanssa

Grönlannin itsehallinnon kalastuksesta vastaava ministeri Ane Hansen ja Tanskan elintarvikeministeri Mette Gjerskov allekirjoittivat 4. joulukuuta sopimuksen, jonka nojalla Grönlanti ottaa vastuun hygieniavalvonnasta niillä kalastusaluksilla, jotka tällä hetkellä kuuluvat Tanskan elintarvikeviranomaisten alaisuuteen.
Tanskan elintarvikeministeriö vastaa koulutuksesta; parhaillaan kuusi grönlantilaisopiskelijaa opiskelee Tanskassa ministeriön koulutuksessa elintarviketarkastajaksi. Uuden sopimuksen solmimisen jälkeen opiskelijat voivat osallistua Tanskan luonnonvaraelinkeinoista vastaavan viraston järjestämään tarkastajakoulutukseen, johon kuuluu Grönlannin erityisolosuhteita käsitteleviä täydennysopintoja. Tiiviinä jatkuva yhteistyö takaa, että grönlantilaiset pystyvät suorittamaan valvonnan korkeiden kansainvälisten kriteerien mukaisesti. Itse koulutus kestää kaksi vuotta ja siihen sisältyy mm. mikrobiologiaa, kalastusbiologiaa ja kemiaa.
Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Nordic Skills Strategies

The OECD Skills Strategy, endorsed by Ministers in May 2012, sets out a coherent framework for developing national and local skills strategies based on three pillars: developing relevant skills, activating the supply of skills and encouraging the effective use of skills.

A seminar on “OECD Survey of Adult Skills (PIAAC): a foundation for reform?” held on 22 October 2012 brought together experts from governments and academia from over 10 countries to review recent experience with skills policies in Denmark, Estonia, Finland, Norway and Sweden. Participants also explored how the forthcoming OECD Survey of Adult Skills, developed by the OECD Programme for the International Assessment of Adult Skills (PIAAC), could provide new impetus for strengthening national skills systems in Nordic countries.
The seminar concluded with an open discussion of how Nordic countries could leverage their strong track record to build national skills strategies.

More information: PDF
OECD Skills Strategy: HTML

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

NVL

Norjaan uusi NVL-koordinaattori

Norja n NVL-koordinaattorin tehtävä siirtyy aikuiskoulutusorganisaatio  Voksenopplæringsforbundetin Hilde Søraas Grønhovdille tammikuusta 2013 lähtien. Nykyinen koordinaattori Petter Kjendlie, joka työskentelee Norjan etäkoulutuksen ja joustavan opetuksen yhdistyksessä (Norsk forbund for fjernundervisning og flexibel utdanning), lopettaa koordinaattorina 31. joulukuuta 2012.

Lisää aiheesta (norjaksi): Vofo.no

Uusi toimittaja Islannista

Þröstur Haraldsson ottaa 1.1.2013 hoitaakseen Islannin toimittajan tehtävät pohjoismaisessa aikuisten oppimisen toimituksessa (NVR). Þrösturia edelsi tehtävässä Sigrún Kristín Magnúsdóttir, jotka jatkaa edelleen Islannin NVL-koordinaattorina.
Þröstur on freelance-toimittaja, jolla on toimisto Reykjavik-akatemiassa. Hänellä on pitkä kokemus toimittajan työstä ja mediasta sekä päivälehtien, radion että aikakauslehtien puolelta. Hän on kirjoittanut tanskalaisiin Weekendavisen- ja Information-lehtiin sekä työskennellyt Tanskassa Århus folkeblad -lehdessä. Hänen tuorein työpaikkansa on islantilainen maatalousyrittäjien lehti.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Mer om: dialogue

Pohjoismainen ohjauskonferenssi

Opinto- ja uraohjaajien osaaminen kulttuurisen monimuotoisuuden ja muuttuvien työmarkkinoiden näkökulmasta, Göteborgissa 14.- 15. maaliskuuta 2013.

Pohjoismaisessa ohjauskonferenssissa käsitellään ohjaajien osaamista kulttuurisen monimuotoisuuden ja ja muuttuvien työmarkkinoiden näkökulmasta. Lisäksi konferenssin tarkoituksena on nostaa esiin käyttäjien osallistuminen ohjausprosessiin ja se, miten heidän tarpeitaan voidaan ottaa huomioon.
Konferenssi tarjoaa osallistujille mahdollisuuden tutustua hyviin pohjoismaisiin esimerkkeihin aikuisten ohjauksen saralta, vaihtaa kokemuksia pohjoismaisten kollegojen kanssa ja keskustella keskeisistä aikuisten ohjauksen ja ohjaajien täydennyskoulutuksen haasteista.

Päivitetty ohjelma, lisätietoja: HTML

Ilmoittautumiskaavake: HTML

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

DialogWeb

Neljä uutta artikkelia

-Keskustelu on tärkeintä, sillä se luo pohjan kaikelle yhteistyölle.

Näin toteaa Guðrun Eyjólfsdóttir, islantilaisen työelämän koulutuskeskuksen hallituksen varapuheenjohtaja. Viimeksi  kuluneen 10 vuoden aikana keskus on luonut aikuiskoulutusstrategian, islantilaisen aikuiskoulutusmallin. Keskuksen työ on herättänyt paljon huomiota.
Lue Sigrún Kristín Magnúsdóttirin tekemä haastattelu Guðrun Eyjólfsdóttirista (norjaksi) osoitteessa www.dialogweb.net.

Ylpeys vapaasta sivistystyöstä

Opetus- ja kulttuuriministeri Johan Ehn kutsuttiin ABF-Ålandin 30-vuotisjuhliin marraskuussa 2012 puhumaan Ahvenanmaan hallituksen politiikasta vapaan sivistystyön ja sivistysliittojen suhteen. Lisäksi illan aikana kerrottiin, millaista ABF:n toiminta on muualla Pohjoismaissa, sekä keskusteltiin sivistysliittojen tarpeesta.
Lue Helena Flöjt-Josefssonin artikkeli (ruotsiksi): www.dialogweb.net.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AOT) – hankkeista vakiintuneeksi toiminnaksi

Vuodenvaihteen jälkeen AOT vakiintuu osaksi Ahvenanmaan lukiokoulun tavanomaista toimintaa. Viime vuosien lukiouudistuksen vuoksi aikuiskoulutusyksikkö on joutunut taistelemaan löytääkseen luontevan muodon organisaatiossa. Se, miten tässä onnistutaan, tulee  ratkaisemaan missä muodossa AOT tulevaisuudessa toteutuu, Helena Flöjt-Josefsson kirjoittaa.
Lue artikkeli (ruotsiksi): www.dialogweb.net.

Uudistusaalto vyöryy Tanskan yli

Viime vuosina Tanskan hyvinvointijärjestelmään on tehty toistuvasti keskeisiä uudistuksia. Yhteistä niille on, että niillä pyritään lisäämään työmarkkinoilla olevien tanskalaisten määrää ja vähentämään julkisia menoja. Poliitikkojen uudistustarmon ansiosta tavoite on talousasiantuntijoiden mukaan nyt saavutettu, ja seuraavien uudistusten osalta tulisi odottaa parempaa taloussuhdannetta, Karen Brygmann kirjoittaa.
Lue artikkeli (tanskaksi): www.dialogweb.net.

Kaikista artikkeleista voi tykätä ja niitä voi kommentoida Facebookissa: www.facebook.com/dialogweb

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi
Mer om: dialogue

God Jul och Gott Nytt År

Glædelig Jul og Et Godt Nytår

Gleðileg jól og farsælt komandi ár

Juullimi Ukiortaassamilu Pilluaritsi

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

God Jul og Godt Nyttår

Gleðilig jól og gott nýggjár

Buorit Juovllat ja Lihkolaš Oðða Jagi

Merry Christmas and Happy New Year


RSS
old.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 18.12.2012

NVL:n aloitussivulle

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande