Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Nordisk konferens 2012 - tabeller


A (1-4) Styring og ansvar

Tabell A1 Lag och Läroplan för andraspråksut
PDF

Tabell A2 Utbildningens finansiering kopplad till måluppfyllelse
PDF

Tabell A3 Ansvarsfordeling innad i de ulike land
PDF

Tabell A4 Utbildninger som erbjuds
PDF

B (1-6) Utdanning og deltakere

Tabell B1 Studietider för Andraspråksutbildningen
PDF

Tabell B2 Alfabetisering och modersmålsanvändning
PDF

Tabell B3 Nationella prov för andraspråksutbildningen för vuxna
PDF

Tabell B4 Deltagare i andraspråksundervisning för vuxna invandrare
PDF

Tabell B5 Deltagare i alfabetiseringsutbildning i Norden
PDF

Tabell B6 Deltagare i alfabetiseringsundervisning alder kjønn og språk
PDF

C (1-2) Lærerkompetanse

Tabell C1 Lärare och lärarutbildning anpassad till vuxnas litteracitets- och andraspråksundervisning
PDF

Tabell C2 Lärarutbildningar för alfabetiseringsundervisning
PDF

D (1-2) Medborgarskap

Tabell D1 Koppling mellan uppehållstillstånd
PDF

Tabell D2 Vuxenutbildningens samverkan på olika nivåer
PDF

E (1-5) De nordiske lands organisasjon

Tabell E1 Danmark organisasjon
PDF

Tabell E2 Finland organisasjon
PDF

Tabell E3 Islands og Færøernes organisation
PDF

Tabell E4 Norges organisation
PDF

Tabell E5 Sveriges organisasjon
PDF