Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

Nyt samarbejde mellem Folkeoplysning og Brugsforeninger

FDB – Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og FFD – Foreningen For Danske Folkehøjskoler har indledt samarbejde.

Et nyetableret samarbejder mellem FFD og FDB skal fremme fælles aktiviteter i lokalområder. Begge foreninger er værdibaserede organisationer, som arbejder for folkeoplysning, demokratisk dannelse og samfundsengagement. Det fælles grundlag er fundamentet i arbejdet med at lave aktiviteter i lokalområder. 

Læs mere om samarbejdet og de to foreninger:
http://ffd.dk/paedagogisk-udvikling/fdb-samarbejdet

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Indvandreres kompetencer bruges ikke tilstrækkeligt

Indvandreres kompetencer bruges ikke tilstrækkeligt, viser ny undersøgelse i Københavns kommune.

Kora – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning har lavet en kortlægning for Københavns kommune der bl.a. viser at kun 47% af de højtuddannede indvandrere fra ikke vestlige lande, der bor i København, og som har en uddannelse med fra deres hjemland, har et lønmodtagerjob. Og ud af dem, der er i job, er 63% ansat i job, de er overkvalificeret til. Bl.a. manglende danskkundskaber ser ud til ud til at have betydning. Det er både samfundsmæssigt og for den enkelte borger en uhensigtsmæssig måde at bruge ressourcer på.

Læs mere om undersøgelsen på Kora.dk 

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Personligt engagemang viktigt för internationell verksamhet i landskapen

Detta kommer fram i en utredning som Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete, Cimo, publicerat. Utredningen visar också att höskolorna är lokomotiv för internationaliseringen och att studentutbytet ger en viktig internationell erfarenhet.

De viktigaste faktorerna som motiverar till internationell verksamhet är utveckling av utbildningen och främjande av internationell handel. Som hinder upplevs bristfälliga språkkunskaper och dåliga trafikförbindelser.
Strategisk planering på landskapsstyrelsenivån främjar internationaliseringen inom centrala verksamhetsfält i landskapen. Internationell verksamhet är dock i hög grad beroende av enskilda personers eget intresse och aktivititet.

Läs mera: PDF Sammanfattning på svenska, s. 46

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Ministrarna gör ungdomsgarantin känd i hela landet

Ungdomsgarantin presenteras som bäst på olika orter i landet. Fem ministrar engagerar sig för garantin, som genomförs från början av 2013. Syftet är att förbinda de lokala aktörerna att uppfylla målen och snabbt få igång de åtgärder som behövs för ändamålet i regionerna.

Ungdomsgarantin garanterar alla under 25 år och nyutexaminerade under 30 år arbets-, praktik-, studie-, verkstads- eller rehabiliteringsplats senast inom tre månader efter att de har blivit arbetslösa.
För närvarande har cirka 110 000 personer i åldern 20-29 år enbart grundskoleutbildning och drygt 70 000 är arbetslösa arbetssökande. Cirka 40 000 outbildade unga uppskattas stå helt utanför arbete och utbildning. Kostnaderna för utslagningen bland unga är på årsnivå ca 300 miljoner euro.

Läs mera på Minedu.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Iceland

Bevilgning for praktikk

Utdannings- og kulturministeriet har bevilget til praktisk opplæring høsten 2012.

116 bedrifter og institusjoner, som tar elver fra den videregående skolen i praktisk opplæring fikk bevilgninger på en totalsum på nesten 100 millioner ISK. Det dreier seg om bevilgninger til bedrifter innen lovfestete yrker og institusjoner som byr på praktikk innenfor områdene sunnhet, sosial og omsorg.

Mer på islandsk: HTML

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norway

Voksne tar eksamen på nytt i videregående skole

Statistikk viser at mange voksne i Norge nå fullfører eller tar  enkelteksamen i videregående skole på nytt. Helse- og sosialfag. generell studiekompetanse og bygg- og anleggsteknikk er de mest populære linjene blant denne gruppen. Av denne gruppen er over 40% over 40 år . Andelen av de som besto eksamen øker med alderen. Hele 66 prosent av deltakerne over 50 år besto.

Les mer her: www.vox.no/no/Aktuelt/Voksne-tar-videregaende-om-igjen/

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Folkehøgskolene i Norge får mer penger

Statsbudsjettet 2013 gir folkehøgskolene en økning på 10 millioner kroner.

Dette skaper mer forutsigbare rammer for folkehøyskolene som har vist økt aktivitet i de siste årene, både på lange og korte kurs. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen ser på folkehøgskolene som en god ressurs til å motivere ungdom til å fullføre sin utdanning.

Les mer på:
http://nkf.folkehogskole.no/nkf/2012/mer-penger-til-folkehogskolene/

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Abonner på nyhetsbrev fra Vox

Nyhetsbrevene holder deg oppdatert om voksnes læring i Norge.

Du kan velge mellom
 – Tall og fakta om voksnes læring
–  Læring i arbeidslivet
–  Opplæring i basisferdigheter
–  Norskopplæring
Vox sender ut nyhetsbrevene ca. en gang i måneden.

Abonner her: vox.no/nyhetsbrev

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

Sweden

Karriärtjänster för lärare och statsbidrag för höjda lärarlöner

Två nya karriärsteg för lärare införs - förstelärare och lektor. Staten anslår upp till 880 miljoner om året i statsbidrag till huvudmän som anställer dessa kvalificerade lärare. Ungefär 10 000 lärare ska på så vis kunna göra karriär inom sitt yrke. Reformen gäller grundskolan, gymnasiet och motsvarande skolformer.

Två nya karriärsteg för lärare införs:
- Yrkesskickliga lärare ska kunna bli förstelärare som i allt väsentligt ska fortsätta undervisa, men också ska kunna coacha kollegor, arbeta med att förbättra undervisningen, vara huvudlärare i ett ämne eller ansvara för lärarstuderande.
- Personer med lägst licentiatexamen i ett ämne eller ämnesdidaktik ska kunna bli lektorer. Lektorer ska utöver undervisning kunna sprida ämneskunskaper till andra lärare eller bedriva forskning som gynnar undervisningen.
Reformen ska träda i kraft 1 juli 2013 och vara fullt utbyggd 2016.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/15615/a/200035

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Leva hela livet

Dagens nyblivna pensionärer är pigga och aktiva. Många vill inte sluta jobba vid 65 år. Samtidigt kanske man vill jobba vidare på nya sätt och inte gå i gamla hjulspår. En nyutkommen bok, Leva hela livet, är tänkt att fungera som en utgångspunkt för att diskutera det nya åldrandet. Mer specifikt är boken tänkt att ge inspiration till att reflektera över vad arbete och lärande betyder under den så kallade tredje åldern.

Cecilia Bjursell och Svante Hultman är redaktörer och boken är ett resultat av arbetet i nätverksgruppen ActivAge vid Högskolan i Jönköping. Nätverket består av Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation, Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan och Qulturum, Landstinget.
Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat på initiativ av regeringen. Encell har stiftelsen Högskolan i Jönköping som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation. Encell är ett av åtta nationella resurscentrum i Sverige.

Läs mer om nätverket på www.activage.se
Läs mer om Encell: www.encell.se
Länk till boken: www.ssmab.se/shop/product.asp?cat=95&prod=

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Færøsk opnår ligestilling med andre nordiske sprog

Ny aftale giver det færøske sprog de samme rettigheder, som andre nordiske sprog har, i forbindelse med adgang til højere uddannelse i Danmark.

Uddannelsesministerierne i Danmark og på Færøerne har underskrevet en aftale om adgangskrav for færinger, som søger optagelse til videregående uddannelser i Danmark. Hidtil har det været krav, at færinger har gymnasialt A-niveau i dansk for at blive optaget på videregående uddannelser i Danmark. Samme krav er ikke gældende for ansøgere, som har norsk, svensk og islandsk som modersmål. Aftalen indebærer således, at A-niveau i færøsk bliver sidestillet med andre nordiske sprog, når ansøgere fra disse sprogområder ønsker at studere i Danmark.

Læs mere på færøsk på Mmr.fo

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Uddannelsesmesse for 10. gang

Uddannelsesmessen “Markleys Útbúgving” (uddannelse uden grænser), hvis målgruppe er gymnasieelever og andre uddannelsesinteresserede, blev holdt for 10. gang i september 2012. Arrangørerne beretter, at omkring 750 uddannelsessøgende deltog i arrangementet, som i år blev holdt i Nordens Hus i Torshavn.

Formålet med “Markleys Útbúgving” er at oplyse og give vejledning om videregående uddannelsesmuligheder på Færøerne, i Norden og andre steder i verden. Formålet er desuden at bidrage til, at uddannelsessøgende får et så bredt vidensgrundlag som muligt, når de skal tage stilling til valg af uddannelse og uddannlesesland. Udover oplægsholdere fra Færøerne, de nordiske lande, Tyskland, Frankrig, Polen, Storbritannien, USA og Australia, var Kina som studieland et nyt indslag på programmet. Foruden en bred vifte af oplæg, havde deltagere mulighed for at komme i dialog med studievejledere og ældre studerende, som har studieerfaringer fra forskellige lande, samt at få individuel vejledning ved at besøge messens forskellige og farverige stande.

Læs mere om arrangementet på færøsk på Setur.fo

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Grönland

Planer om uddannelse og beskæftigelsesfremme frem til 2025

Naalakkersuisut har udgivet en plan for velstand og velfærd i Grønland frem til år 2025, med overskriften ”Vores fremtid – mit og dit ansvar. På vej mod 2025”.

Et af hovedfokuspunkterne er uddannelse og beskæftigelsesfremme, hvor i det førstnævnte er ungdomsårgange sat i fokus, der har til mål at sikre at 70 % opnår en uddannelse med erhvervskompetence i 2025. Det sidstnævnte er de 15-64 årige, hvor statistikken i 2010 viser at ca. 62 % af de 25-64 årige var ikke-faglærte i arbejdsstyrken. Derfor er der behov for tiltag, der skal få flere mennesker i arbejde, gennem ledighedsindsatser og uddannelser frem til år 2025, med henblik på et langsigtet erhvervs- og velfærdsudvikling.

Link til ”Vores fremtid – mit og dit ansvar” og Naalakkersuisut: HTML

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

200 mio. DKK fra EU til Grønland om uddannelsesstøtte

I forbindelse med OLT-topmødet i Ilulissat fra den 25.-27. september, hvor blandt andet formandsskabet går videre fra formand for Naalakkersuisut Kuupik Kleist efter et år på posten til Saint Pierre and Miquelon, er der foretaget en aftale om uddannelsesstøtte fra EU til Grønland på 200 mio. DKK.

Aftalen skal sikre, at der bevilges midler til uddannelsesområdet i den ekstraordinære uddannelsesindsats i Selvstyrets finanslov.
Grønland indgik en partnerskabsaftale med EU i 2007, der gælder til og med 2013, som implementeredes i Departementet for Uddannelse og Forskning i tæt samarbejde med Departementet for Finanser samt Grønlands Repræsentation i Bruxelles.

Link: Grønlands Selvstyre - http://dk.nanoq.gl

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

NMR

Nordiska högre utbildningar kartlagda

Nu är det möjligt att jämföra Nordens högre utbildningar med de europeiska. Den 22 oktober presenteras den stora kartläggningen U-Map som genomförts bland drygt 100 institutioner för högre utbildning i Norden.
Den nordiska kartläggningen är en del av ett EU-projekt (U-Map) som arbetar med att kartlägga högre utbildningsinstitutioner. Profiler för drygt 100 nordiska högre utbildningsinstitutioner finns nu registrerade och sökbara i en europeisk databas.
- Kartläggningen öppnar bland annat nya möjligheter för studenter att jämföra de nordiska utbildningarna med andra i Europa.  Fler europeiska studenter kan hitta en utbildning i Norden som passar deras önskemål, säger Halldór Ásgrimsson, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet.
 
Läs mer på Norden.org
E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

NVL

Nordisk vägledningskonferens

Vägledarnas kompetenser i kulturell mångfald och på en arbetsmarknad i förändring, Göteborg den 14–15 mars 2013.

Den Nordiska vägledningskonferensen vill lyfta fram frågor om vägledarnas kompetensutveckling i anslutning till kulturell mångfald och arbetsmarknad i förändring. Konferensen vill också fästa uppmärksamhet vid brukarnas involvering i vägledningsprocessen och hur brukarnas behov kan tas i beaktande.
Konferensen erbjuder möjlighet att ta del av goda exempel inom vuxenvägledningen i Norden, byta erfarenheter med nordiska kollegor och diskutera centrala utmaningar inom vuxenvägledningen och vägledarnas kompetensutvecklig.

Mer information: HTML

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

DialogWeb

Artiklar om fängelseundervisning

Två nya artiklar av Clara Henriksdotter från den nordiska fängelseutbildningskonferensen, som var i Finland i september, finns på www.dialogweb.net. Mer artiklar från konferensen finns på Fängelseundervisningsnätverkets sida.
I samma tema ingår också Marja Beckmans intervju med Lena Axelsson, klientutbildningsansvarig vid Kriminalvården och Sveriges representant i det nordiska
nätverket för fängelseundervisning. Artikeln handlar om fängelserekommendationer.

Kommentera och diskutera på vår Facebook-sida.

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

RSS
old.nordvux.net/rss/
76/nyhetsbrev.htm
 - via denna länk får du det nyaste numret av NVL:s Nyhetsbrev som RSS-import.

nmr_se

Publiceringsdag: 23.10.2012

Till NVL:s startsida

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande