Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

Tuoreeseen julkaisuun koottu ajankohtaista tutkimustietoa ammattikoulutuksesta

Tanskan lapsi- ja nuorisoministeriön raportissa esitellään ammattikoulutusta koskevaa tutkimusta. Siinä esitetään yhteenvetomuodossa tuoretta tietoa valmistuneiden ja keskeyttäneiden määrästä, koulutusohjelmaa vaihtaneista sekä ammattikoulutusten kehityksestä ja rakenteesta.

Raportti pohjautuu syyskuun 2011 ja joulukuun 2012 välillä julkistettuihin tutkimustuloksiin. Raportin tarkoituksena on toimia lähtökohtana jatkotutkimukselle ja ammattikoulutuksen kehittämiselle. 

Lataa (tanskankielinen) raportti TÄÄLTÄ.

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Tanskan hallitus käynnisti luovan alan ja muotoilun kasvusuunnitelman

Tavoitteena on kehittää luovaa alaa ja muotoilua ja hyödyntää luovaa osaamista yhteistoiminnassa muiden alojen ja ammattiryhmien kanssa.

Kasvusuunnitelmaan sisältyvien 27 toimenpiteen kohderyhmänä ovat yritykset, jotka toimivat luovalla alalla tai käyttävät muotoilua tuotteidensa kehittämisessä. Toimenpiteillä halutaan mm. parantaa yrittäjien liiketoimintaosaamista ja rahoituksen saatavuutta, nopeuttaa uusien, luovien tuotteiden ja design-ratkaisujen pääsyä markkinoille sekä edistää koulutusta ja tutkimusta.

Lisää aiheesta (tanskaksi): Fivu.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Kaksi kieltä ja kulttuuria kampaamoyrityksen vahvuutena

Kaksi vuonna 2010 ammattiin valmistunutta nuorta kampaajaa hyödyntää turkkilaistaustaansa erityisenä voimavarana asiakastyössä.

Tanskankielisten vakioasiakkaiden lisäksi kampaamossa käy paljon ulkomaisia vakioasiakkaita, jotka valitsevat nimenomaan kampaajan jonka kanssa viestintä sujuu ilman väärinymmärryksiä.

Lisää aiheesta (tanskaksi): Startvaekst.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

25 miljoonaa euroa vailla tutkintoa oleville nuorille

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 25 miljoonaa euroa nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluvan ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämiseen.

Nuorisotakuuseen kuuluvalla nuorten aikuisten osaamisohjelmalla tarjotaan perusasteen koulutuksen varaan jääneille 20-29 –vuotiaille mahdollisuus ammatillisen tutkinnon hankkimiseen. Osaamisohjelma ajoittuu vuosille 2013-2016.
- Nuorten aikuisten osaamisohjelma on yksi koulutuspolitiikan kärkihankkeista tällä hallituskaudella. Minusta on tavattoman arvokas asia, että voimme nyt tarjota uuden mahdollisuuden ammatillisen osaamisen kehittämiseen niille nuorille aikuisille, jotka eivät ole tutkintoa suorittaneet, opetusministeri Jukka Gustafsson sanoo.
Määrärahasta 20 miljoonaa euroa myönnetään ammatilliseen, oppilaitosmuotoiseen lisäkoulutukseen ja 5 miljoonaa euroa oppisopimuskoulutukseen. Lisäksi ohjaus- ja neuvontapalveluiden lisäämiseen on varattu kaksi miljoonaa euroa.

Lisää aiheesta: Minedu.fi.

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Palkansaajan mahdollisuudet oppia työpaikalla parantuneet

Palkansaajan mahdollisuudet oppia ja osallistua koulutukseen työpaikalla ovat lisääntyneet viimeiset kymmenen vuotta. Suurin osa palkansaajista mieltää työpaikkansa sellaiseksi, että siellä voi oppia koko ajan uusia asioita.

Yli puolet palkansaajista (57 %) osallistui työnantajan maksamaan koulutukseen viime vuonna. Osuus on noussut 2000-luvun alusta kymmenellä prosenttiyksiköllä. Koulutuspäivien lukumäärä on sen sijaan jonkin verran laskenut.
Julkinen sektori panostaa työssä oppimiseen ja koulutukseen osallistumiseen selvästi enemmän kuin yksityinen. Ylemmät toimihenkilöt mieltävät mahdollisuutensa uuden oppimiseen selkeästi paremmiksi kuin alemmat toimihenkilöt tai työntekijät.
Tämä ilmenee vuoden 2012 Työolobarometrin ennakkotiedoista. Barometri kuvaa työelämän laadun kehitystä palkansaajien näkökulmasta. Se on tehty joka syksy vuodesta 1992 lähtien. Kattavampi raportti tuloksista julkaistaan myöhemmin keväällä 2013.

Lisää aiheesta: Tem.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Iceland

EQM-laadunvarmistusjärjestelmä

Islannin kaikki elinikäisen oppimisen keskukset on nyt arvioitu ja niille on myönnetty EQM:n laatusertifiointijärjestelmän mukainen laatusertifikaatti. EQM eli European Quality Mark on läpinäkyvä koulutuksen järjestäjien sertifiointiprosessi, jossa koulutuksen järjestäjä arvioi omaa toimintaansa hyväksyttyjen laatustandardien mukaan.

EQM on kehitetty vastauksena nonformaalin koulutuksen tuloksellisuutta ja yhteisiä laatukriteerejä koskeviin tiukentuviin vaatimuksiin. Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää elinikäisten oppimisen keskuksilta laadunvarmistusjärjestelmän perustamista, jotta ne saavat tarjota lain 27/2019 mukaista aikuiskoulutusta. EQM-järjestelmä täyttää aikuiskoulutuslainsäädännössä esitetyt arviointia ja laaduntarkkailua koskevat kriteerit.

Lisätietoa EQM:stä (mm. englanniksi):
www.europeanqualitymark.org/home/

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

ABF ja Mimir järjestävät pohjoismaisen konferenssin Islannissa tänä vuonna

Islantilainen elinikäisen oppimisen keskus Mimir vastaa tämän vuoden pohjoismaisen ABF-konferenssin järjestelyistä.

Konferenssin otsikkona on Koulutus, demokratia ja tasa-arvo. Se pidetään 15. – 16. huhtikuuta 2013 Nesajvellirissä hotelli Ionissa (www.ioniceland.is). Pääpuhujina ovat Gylfi Arnbjörnsson, Islannin ammattijärjestöjen keskusliiton LO:n presidentti  Ólafur Páll Jónsson sekä Islannin yliopiston dosentti, tohtorikoulutettava Anna Guðrún Edvaldsdóttir.

Lue lisää: www.mimir.is/frettir/nr/134

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norway

Perustaito-opetukseen 104 miljoona kruunua

Työelämän perustaito-ohjelma BKA rahoittaa työelämässä järjestettäviä luku-, kirjoitus- ja laskutaidon sekä tietotekniikan peruskursseja. BKA-ohjelmaa hallinnoiva Norjan elinikäisen oppimisen virasto Vox on saanut vuodelle 2013 kaikkiaan 461 hakemusta. Nyt virasto on jakanut yhteensä 104 miljoonaa kruunua 244 hankkeelle, jotka sijoittuvat eri puolille Norjaa. Perustaitohankkeiden määrä on lisääntynyt eniten vähittäiskaupan alalla: vuoteen 2012 verrattuna rahoitusta saa vuonna 2013 kaksinkertainen määrä yrityksiä

Lisää aiheesta VOX:in sivuilla (norjaksi): Vox.no

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no

Pohjoismaiden ensimmäinen ensimmäinen terveys-, ympäristö ja turvallisuusalan koulutus

AOF-sivistysliitto järjestää aivan uudenlaisen koulutuksen. Koulutusohjelmien laatua valvova valtiollinen organisaatio NOKUT on antanut hyväksyntänsä Pohjoismaiden ensimmäisen terveys-, ympäristö- ja turvallisuusalan koulutuksen järjestämiselle.

AOF Telemarkin toteuttama koulutus käynnistyy syksyllä 2013 ja kestää osa-aikaisena kaksi vuotta.
Sosiaalisessa mediassa uusi koulutus on saanut hyvin myönteisen vastaanoton.

Aiheesta lisää (norjaksi) terveys-, ympäristö- ja turvallisuusalan portaalissa Hms-portalen.no.

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no

Sweden

Kansanopistojen opintomotivaatiokurssit edistävät opiskelua ja työllistymistä

Viime vuonna lähes 4000 ruotsalaisnuorta kävi kansanopistossa opintomotivaatiokurssin. Ruotsin kansansivistysneuvoston tuoreen raportin mukaan heistä 41 % on jatkanut opiskelua tai saanut työpaikan.

Opintomotivaatiota lisäävät kansanopistokurssit ovat työvoimapoliittista koulutusta, jota kansanopistot järjestävät tiiviissä yhteistyössä työnvälitysviranomaisten kanssa. Kurssien kesto on kolme kuukautta ja tavoitteena on motivoida kurssilaisia jatkamaan opiskelua. Raportista käy ilmi myös se kiinnostava seikka, että opintomotivaatiokurssi tavoittaa enemmän miehiä kuin kansanopistokurssit keskimäärin.

Aiheesta lisää (ruotsiksi) sivustolla Folkbildning.se.

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Osallisuus tulevaisuudessa – tasa-arvon, demokratian ja integraation haasteet

Ruotsissa asetettiin vuonna 2011 tulevaisuuskomissio määrittelemään ne haasteet, joita Ruotsi tulee pidemmällä aikavälillä kohtaamaan. Komission selvityksessä käsitellään kolmea tärkeää tulevaisuuden haastetta: tasa-arvoa, demokratiaa ja integraatiota. Selvityksen tarkoituksena on kuvailla tämänhetkistä tilannetta ja nostaa esiin näillä alueilla eteen tulevia tärkeitä haasteita.

• Ruotsissa sukupuolten välisessä tasa-arvossa on päästy pitemmälle kuin useimmissa maissa. Naisilla ja miehillä ei kuitenkaan vieläkään ole yhtä paljon vaikutusvaltaa eikä taloudellista itsenäisyyttä.
• Päätöksenteon kannalta on tärkeää, että kaikki osallistuvat demokraattiseen prosessiin. Ruotsalainen demokratia on syvälle juurtunut, mutta sitä ei voida pitää itsestäänselvyytenä.
• Myös integraatio on avainalue. Integraatio on hyödyttänyt Ruotsia paljon ja voi tulevaisuudessakin antaa tärkeän panoksen hyvinvointiin. Tämä kuitenkin edellyttää, että Ruotsi säilyy suvaitsevana maana, jossa ulkomailla syntyneiden integraatio toimii nykyistä paremmin.

Selvityksen on laatinut Patrick Joyce, tulevaisuuskomission asiantuntija.

Lisää aiheesta (ruotsiksi) Ruotsin hallituksen verkkosivuilla: 
www.regeringen.se/sb/d/16541/a/209123

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Uusi ammattikoulutuksen ja lukiokoulun uudistus käynnistyy näinä päivinä

Nuorisoasteen koulutuspaikkaa tämän vuoden maaliskuussa hakevat nuoret hakevat joko lukiokouluun tai uudenlaiseen ammattikoulutukseen. Molemmat uudistukset astuvat voimaan syyslukukauden alussa elokuussa 2013.

Lukiokoulun uudistuksen pääsisältönä on, että kaikista lukiokoulun tarjoamista toisen asteen koulutusohjelmista tulee keskenään samanarvoisia. Valittavana on kuusi erilaista opintosuuntausta, joista kullakin on oma profiilinsa. Kaikkiin kuuluu yhteisiä opintoja, erikoistumisopintoja ja vapaasti valittavia opintoja. Viisi opinto-ohjelmista on kolmevuotisia ja kuudes on kaksivuotinen, jatko-opintoihin valmistava ohjelma jonka kohderyhmänä ovat erityisesti yli 18-vuotiaat aikuiset. Ammattikoulutusuudistus puolestaan merkitsee, että oppisopimuskoulutukset organisoidaan samalla tavoin kuin lukiokoulun koulutusohjelmat. Valittavana on kahdeksan eri opintosuuntausta. Molemmissa koulutusmuodoissa painotetaan osaamista.

Lisää tietoa fäärin kielellä lukiouudistuksesta: http://breyt.net/ ja ammattikoulutusuudistuksesta: Mmr.fo.

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Uudesta väestölaskennasta ensimmäisiä tuloksia

Färsaarten tilastokeskukselta ilmestyi tämän vuoden tammi-helmikuun vaihteessa julkaisu “Øll telja við” (Kaikki ovat mukana), joka jaettiin saarten kaikkiin talouksiin. Julkaisussa on tärkeää tietoa uusimmasta väestönlaskennasta, jonka vastausprosentti oli yli 98.

Alustavat tulokset antavat paljon tiivistettyä tietoa Färsaarten väestöstä vuodelta 2011 ja osoittavat, että yhteiskunnassa on tapahtunut suuria muutoksia edellisen, vuonna 1977 tehdyn väestönlaskennan jälkeen. Tilastoissa on kartoitettu mm. Färsaarten asukkaiden koulutustasoa, väestörakennetta ja elinikäistä oppimista. Erityisesti naisten ja nuorten koulutustaso on noussut huomattavasti edelliseen väestönlaskentaan verrattuna.

Lisää aiheesta fäärin ja englannin kielillä linkeistä: http://manntal.fo/forsida ja www.hagstova.fo.

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Grönland

Kolme oppilaitosta muuttaa, uusi koulutuskeskus perustetaan

Useiden eri oppilaitosten siirtäminen on saanut aikaan protesteja ja paljon ajankohtaista keskustelua.
Grönlannin itsehallinto on päättänyt, että Pohjois-Grönlannin Uumannaqissa sijaitseva kalastusoppilaitos ja Etelä-Grönlannin Paamiutissa toimiva merenkulkuoppilaitos siirretään Nuukiin, johon luodaan merenkulkualan koulutuskeskus. Muutosten tavoitteena on tehostaa resurssien käyttöä ja jakoa. Uudessa keskuksessa koulutuksiin käytettävistä rahoista saadaan suurin mahdollinen hyöty, sillä koko keskuksella on paremmat oppimisedellytykset takaava yhteinen opettajakunta sekä yhteiset opintoneuvonta- ja hallintopalvelut.
Uuumannaqiin puolestaan perustetaan uusi luonnonvara-alan kurssikeskus, jossa tarjotaan mahdollisuuksia alan vaihtoon, täydennyskoulutusta ja satelliittikursseja.
Nuukissa toimiva metallialan oppilaitos siirtyy Pohjois-Grönlantiin Sisimiutiin, jossa jo nyt toimii rakennus- ja maansiirtoalan oppilaitos, luonnonvara-alan oppilaitos sekä Artek-koulutusyhteistyö. Teknisen alan koulutukset siis kootaan samalle paikkakunnalle, jossa ne muodostavat osan laajempaa koulutus- ja tutkimusympäristöä. Tässäkin tapauksessa tavoitteena on hyödyntää yhteisen opettajakunnan, rahoituksen ja resurssien tuomaa synergiaetua taloudellisten säästöjen saavuttamiseksi.
Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Uusi lasten ja nuorten sijaishuollon verkkosivusto uupi.gl

UUPI on Grönlannin lasten ja nuorten sijaishuollon osaston grönlanninkielinen lyhenne. Osasto kuuluu perhe-, kulttuuri-, kirkollis- ja tasa-arvoasioista vastaavan ministeriön alaisuuteen.

Uuden sivuston tarkoituksena on parantaa viestintää ja tiedottamista sijaishuoltolaitoksiin (esim. lasten- ja nuorisokodit) liittyvistä asioista Grönlannissa. Sivustolle on koottu muun muassa tietoa yksittäisistä laitoksista, valvontaraportteja, organisaatiokaavioita ja alan lainsäädäntöä. Siellä on tietoa myös sosiaalikasvatusalan koulutuksesta.

Sivuston osoite: www.uupi.gl (Sivusto on vielä työn alla)

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Tanskasta tukea Grönlannissa järjestettävään tutkijakoulutukseen

Grönlannin luontoinstituutti on saanut 9.7 miljoonaa Tanskan kruunua Tanskasta ja 2.1 miljoonaa kruunua itsehallinnon opetus- ja tutkimusministeriöltä jaettavaksi stipendeinä tohtoriopiskelijoille ja post doc -opiskelijoille. Varat tulee käyttää tutkimuksen kehittämiseen ja tutkijoiden rekrytoimiseen Grönlantiin. Rahat riittävät neljään tohtoriopintotason stipendiin ja yhteen post doc -stipendiin.
Grönlannin tieteellisen tutkimuksen komissio lakkautettiin vuodenvaihteessa, ja tutkimusrahoituksen hallinnointi on nyt Grönlannin luontoinstituutin vastuulla. Tanskan valtionbudjetista myönnetään varoja arktiseen tutkimukseen. Rahoitusta on mahdollista hakea minkä tahansa tieteenalan tutkimukseen, ja hakuaika päättyy 15.4.
Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

NVL

Koulutus luo kehitystä – Distans-verkoston uusi raportti

Vuosien 2011 ja 2012 aikana Distans-verkosto on NVL:n toimeksiannosta kartoittanut, miten tietotekniikkaa ja joustavaa oppimista voidaan hyödyntää opiskelumotivaation lisäämiseksi, uusien oppimismahdollisuuksien luomiseksi ja koulutustason nostamiseksi Pohjolan syrjäseudulla.

Ryhmä on järjestänyt eri puolilla Pohjoismaita kuusi tilaisuutta, joissa koulutus- ja kehitystyötä tietotekniikan keinoin tekevät henkilöt ja organisaatiot ovat tavanneet toisiaan. Distans-verkoston raportissa kuvaillaan, millaista kokemusten vaihtoa tietoteknisten metodien käytöstä aikuiskoulutuksessa on saatu aikaan, miten se on parantanut koulutuksen saatavuutta ja vaikuttanut aluekehitykseen.

Lataa ja lue raportti (norjaksi): PDF

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

NVL:llä menestyksekäs vuosi

NVL:n vuoden 2012 toiminnan tulokset kertovat menestyksekkäästä ja aktiivisesta aikuisten oppimisen pohjoismaisesta yhteistyöstä.

NVL on työskennellyt intensiivisesti verkostotyön heijastusvaikutusten laajentamiseksi ja lisäämiseksi ja juurruttanut tuloksia kaikissa NVL:n jäsenmaissa yhteistyökumppaneiden ja heidän verkostojensa kautta. NVL on muodostanut yli 70 uutta yhteistyösuhdetta kaikissa Pohjoismaissa. Vuonna 2012 yli 200 pohjoismaista organisaatiota on tehnyt yhteistyötä NVL:n kanssa.
Vuonna 2012 NVL siirtyi julkaisemaan DialogWebissä artikkeleita juoksevasti ja avasi Facebook-sivun keskustelua ja viestintää varten. DialogWebissä käsiteltiin Pohjoismaiden ministerineuvoston Norjan-puheenjohtajuuden teemoihin ja Euroopan Unionin aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuoteen liittyviä ajankohtaisia aiheita.  Oslossa 4. -5. kesäkuuta järjestetyn innovaatiokonferenssin yhteydessä Dialog-lehdestä ilmestyi innovaatioaiheinen teemanumero.

NVL:n vuosikertomus vuodelta 2012 ja vuoden 2013 toimintasuunnitelma (ruotsinkielisinä) ovat TÄÄLLÄ.

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

DialogWeb

Neljä artikkelia julkaistu helmikuussa

Ruotsi ottaa viestikapulan ja panostaa osallisuuden lisäämiseen. Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin-puheenjohtajuuden pääteemana on ulkopuolisuuden vähentäminen.
Islannissa on käynnissä mielenkiintoinen aiemmin opitun tunnustamisen hanke, jolle on myönnetty EU-tukea. Käyttäjät voivat mm. Saada neuvontaa ja ohjausta verkkoportaalin kautta.
Färsaarilla saarten työttömyyskassa ALS osallistuu osaamisen arviointiin, jonka avulla pyritään saamaan työttömiä takaisin työelämään.
DialogWebin suomalainen toimittaja osallistuu Suomen ensimmäiseen pienimuotoisen ruokatuotannon eli «ruokakäsityön» (mathantverk) koulutukseen ja kertoo siitä verkkolehdessä ja blogissaan.

Lue artikkelit (pohjoismaisilla kielillä) osoitteessa www.dialogweb.net, kommentoi ja tykkää Facebookissa www.facebook.com/dialogweb.

E-post: Larry.Karkkainen(ät)kansanopistot.fi
Mer om: dialogue

RSS
old.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 26.2.2013

NVL:n aloitussivulle

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande