Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Färöarna

Flersproget dagligdag

Hvis man ikke taler færøsk, bliver man temmelig ensom, sigur Kalpana Vijayavarathan fra Indien, der har boet på Færøerne i 23 år. Hun er ansat som adjunkt i engelsk ved Færøernes universitet.
At det er nødvendigt at lære færøsk for at leve og arbejde i det færøske samfund er indiske Kalpana og Sharon enige med danske Dorete om. Men det er ingen nem opgave for et voksent menneske at tilegne sig et fremmedsprog – og på Færøerne er der forskel på modtagelsen af færøsk talt med indisk accent og færøsk talt med dansk accent.
Läs mer »

Åland

Skräddarsydd yrkesutbildning skapar nya chanser för inflyttade

Närvårdarutbildningen erbjuds för första gången som en yrkesutbildning för inflyttade. Maria de Oliveira Salin, Seedy Fofana och Raja Benjlil berättar om utbildningen (Raja saknas på fotot).
Du bryter upp med ditt liv, byter land och ställs inför främmande samhällsstruktur, kultur och språk. Garantin att fortsätta med tidigare yrke finns inte. Eventuellt gläntas dörren till arbetslivet genom en språkkurs. Men sen då, nöjer du dig med arbetssökning? Eller skulle du vilja öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden?
Läs mer »

Denmark

Ungdomsuddannelser i ”Udkantsdanmark” svært tilgængelige for unge mænd

Stine Thidemann Faber er lektor ved Aalborg Universitet og en del af projektets forskerteam
Gennem flere år er det blevet italesat som et stigende problem, at mænd på landet ikke får en uddannelse og at de bliver boende i lokalområdet, mens kvinderne flytter derfra blandt andet for at tage en uddannelse. Et projekt på Aalborg Universitet undersøger, hvad der har betydning for de unge mænds ønsker om ungdomsuddannelse, og deres muligheder for at tage en ungdomsuddannelse.
Läs mer »

Europe

Lång lärlingstradition ger unga jobb

Professor Friedrich Hubert Esser, vd vid det federala institutet för yrkesutbildning (BIBB)
Medan de unga i övriga Europa går utan jobb kan Tyskland stoltsera med rekordlåga ungdomsarbetslöshetssiffror. Hemligheten är landets långa tradition med lärlingssystem: en arbetsplatsförlagd yrkesutbildning där företagen betalar lönen.
Läs mer »

Finland

Nordisk kunskapsbank mot skolavhopp

Terje Olsen berättar om Kunskapsbanken vid lanseringen i Stockholm.
En ny nordisk webbplats, kunskapsbanken.org, har nyligen öppnats för att från samtliga nordiska länder samla information om goda metoder och exempel på hur man kan förebygga att unga hoppar av en utbildning. Antalet unga som står utanför samhället och unga som avbryter sin utbildning är ett växande problem i hela Norden. Både politiker och beslutsfattare börjar inse att det finns risk för en förlorad generation om ingenting görs och olika förebyggande åtgärder inte vidtas.
Läs mer »

Norway

Mooc – en ny utdanningsrevolusjon?

Foto: Johannes Jansson /norden.org
Har vi noen gang hatt større tilgang på utdanning for voksne i Norden? Det vrimler av utdanningstilbud i en mengde fag og ferdigheter. Utdanning som tilbys utenfor det offentlige skolesystemet koster vanligvis penger i Norge og i flere andre nordiske land. For et par år siden dukket det opp kurs fra anerkjente amerikanske universiteter, over nettet og gratis. Fenomenet kalles mooc, som betyr «massive open online course».
Läs mer »

Sweden

Arbetsplatslärande ger känsla av sammanhang

I projektet ArbetSam har flera tusen anställda inom vård och omsorg fått vidareutbildning inom sina yrken. Personerna på bilden har inte direkt med texten att göra. Foto: Lars Bergström/Lidingö stad
Fortbildning på arbetet ger inte bara kunnigare personal utan kan också leda till bättre självkänsla och en vilja att fortsätta studera. När projektet ArbetSam avslutades i våras betonades vikten av att även cheferna prioriterar personalens fortbildning.
Läs mer »

Norden

Bildningsresa till vädergudarna

Foto: Karin Beate Nøsterud /norden.org
Då jag i mitten av augusti ombeds att skriva om den senaste Nordic conference on adult learning – A meeting point between theory and practice känns det som evigheter sedan. Jag håller redan på att förbereda mig för nästa konferens om någon vecka och överlag är mina tankar redan engagerade med det nya läsårets utmaningar och uppdrag. Men då jag börjar tänka efter kommer en del minnesbilder tillbaka.
Läs mer »

Denmark

Vanskeligt at anvende udenlandsk uddannelse og erhvervserfaring i Danmark

Mere end hver tredje indvandrer, der har en medbragt uddannelse, tager en ny fuld uddannelse i Danmark. Foto: Karin Beate Nøsterud /norden.org
En undersøgelse fra 2012 viser, at der er stor overuddannelse blandt indvandrere i Danmark. Dansk uddannelse og erhvervserfaring er afgørende for at finde job, der matcher indvandreres kvalifikationer.
Läs mer »

Iceland

Uddannelsen styrker livskvaliteten

Voksenuddannelse handler ikke kun om uddannelse men om større livskvalitet. Foto: Universitetet i Akureyri.
Ny bog af professor Kristín Aðalsteinsdóttir bygger på interviews med 20 mennesker der afsluttede deres mestergrad i alderen 34-61 år.
Läs mer »

Norway

MOOCs will affect and even transform formal education

- My own prediction is that today's university and college sector will not die out, but we will see greater pressure on further education, says Anders Nome.
Anders Nome is Head of Development for NKS (Norwegian Correspondence School) Online Studies. He has years of experience of online education. Recently he took a study trip to California, where the latest trends in online education were the focus of attention. We asked Anders some questions on developments in Massive Open Online Courses (MOOCs) in American education.
Läs mer »

Norway

Innovation and challenge – 20 years of online education in Norway

Torunn Gjelsvik
During the spring of 2013 the Norwegian Association for Distance Education (NADE) conducted the project “Innovation and challenge”, exploring the contribution of the Norwegian online schools to pedagogical development from 1995 to 2015. Despite Norway’s long history in the international field of distance education, the position of the online schools often remains little known. Hopefully, the report on this project, which NADE released in June, will help broaden the perspective.
Läs mer »

Grönland

Netværk øger fokus på vejledning

"I byen Aasiaat har netværket af vejledere ifølge Peter Frederik Gedionsen bidraget til et øget antal ansøgere i det lokale uddannelsescenter for voksne Piareersafik."
Vejledningsnetværk på tværs af Grønland og på tværs af uddannelser styrker og synliggør vejledningen i hele landet.
Läs mer »

Grönland

Vejlederuddannelsen i Grønland opruster

"Lederen for Center for Vejledning, Beth Krogh, hylder, at vejledergrunduddannelsen er for alle faggrupper i Grønland."
Den fælles grunduddannelse for samtlige vejledningsområder i Grønland er unik og skal styrkes. Den seneste i rækken af ildsjæle, der skal sikre det, er Beth Krogh - leder af Center for Vejledning i Grønland (CVG).
Läs mer »

Grönland

Konference præget af aha-oplevelser og sprogbarrierer

Lone Jørgensen Frank ses her med den 70-årige værkstedslærer Andreas Sanimuinaq, der fremstiller ægte østgrønlandske trommeskind lavet af isbjørnemave. Samtidig er han en fænominal trommedanser.
En snes Grønlændere tog til Göteborg for at deltage i NVLs nordiske konference 14.-15. marts. Her mere end tre måneder efter, retter tre af deltagerne igen øjnene mod konferencen. For hvad fik de ud af deres nye viden, og har de omsat det konkret i deres arbejdsliv?
Läs mer »

Norway

People-centered with a passion for learning

After an hour together with Anna Kirah a metaphor from the Bible strucks me: Sarepta’s jar. It never turns empty.
Läs mer »

Färöarna

Alle kompetencer i spil

Agnieszka Lach Johannesen kommer fra byen Wloclawek i Polen. Hun har boet på Færøerne siden 1991 og har to voksne børn sammen med sin færøske mand.
Udenlandske tilflyttere er en kolossal ressource, som vi bør bruge i langt større grad end hidtil. Udsagnet kommer fra Hjalmar Petersen, dr.phil. og lektor i færøsk ved universitetet på Færøerne. Han har nu oprettet et universitetskursus i færøsk sprog for udlændinge med det formål at give tilflytterne mulighed for at lære færøsk.
Läs mer »

Åland

Integration ger näring åt turismen

Några kursdeltagare på Nåtö naturstig. Från vänster Daiga Tamms, Natalia Erofeeva, Riitta-Lea Värelä, Lena Moskalets, Svetlana Lankovska och Estera Jurgutytë.
Konkurrensen om turisterna ökar. Vikten av att erbjuda god service åt besökarna ligger bakom ett spännande trepartssamarbete och en nysatsning på integrationsutbildningen ”Guidekurs för inflyttade”. Utbildningen har skapats efter turistbranschens och näringslivets behov av språkkunniga auktoriserade Ålandsguider med nätverk i andra länder.
Läs mer »

Sweden

Skräddarsydda utbildningar ger framtidshopp

Fredrika Carlson och Jessica Choong går Volvostegets ettåriga utbildning som innebär arbete 75 procent av tiden och utbildning på 25 procent.
Utbildare och näringsliv måste samarbeta mer för att fler unga ska få arbete. Om detta var Nordens ministrar rörande eniga när de möttes på ett informellt arbetsmarknadsmöte i Stockholm.
Läs mer »

Finland

Lyft för vägledningen

Inom livslång vägledning ser överinspektör Carola Bryggman som den mest brännande punkten marginaliseringshotet bland unga.
Just nu grunnas det inom många instanser i Finland på hur vägledningen ska ordnas på ett effektivare sätt. Vägledningen är i dagens läge splittrad och hittills har ingen direkt utbildning i vägledning ordnats utan de som arbetar inom området får ty sig till kurser och sin egen erfarenhet. Men bättring utlovas. Till målsättningarna hör att få till stånd bättre koordinering mellan olika aktörer.
Läs mer »

Finland

Anders går sin egen väg

Motorcykeln av märket Victory kom ifjol som en ny ingrediens i Anders liv.
Att man kan bli en popup i stället för en dropout visar Anders Näsmans berättelse om hur han efter en strulig tonårstid och utan avgångsbetyg från grundskolan klarat sig utmärkt i arbetslivet.
Läs mer »

Finland

Om tyst kunskap

Det perfekta brödet föddes ur tyst kunskap.
I Finland startade i början av året en utbildning i mathantverk. Det är den första i sitt slag i landet och modellen kommer från Sverige och mathantverkscentret Eldrimner, som redan utbildat mathantverkare en längre tid. DialogWebs finländska redaktör deltar i utbildningen i Finland och berättar om vuxenutbildning ur ett inifrånperspektiv i bloggen Andra bullar.
Läs mer »

Färöarna

Dropouts i gymnasiet – så lave tal som muligt

Kristianna Mortansdóttir er studievejleder i gymnasiet i Hoydalar på Færøerne.
- Vi skal finde frem til årsagen til, at eleven afbryder uddannelsen, og ved samtalens hjælp har vi mulighed for at komme ind til årsagens kerne. Vi skal hele tiden arbejde henimod så lave tal som muligt, siger Hanna Jensen, gymnasielærer og formand for Gymnasielærernes Vejlederforening på Færøerne, om dropouts i gymnasiet.
Läs mer »

Denmark

Sociale medier flytter internetkommunikation fra passiv modtagelse til aktiv dialog og skaber nye magtcentre

Samfundsudviklingen går ifølge Marianna Fridjonsdottir så stærkt at der er et krav om konstant og livslang læring for alle for at kunne fungere. Med internettet og de sociale medier er almindelige menneskers muligheder for at opfylde det krav øget betydeligt.
De sociale medier åbner internettets ’sande natur’ og ændrer grundlæggende kommunikationsformen i samfundet. Det siger Marianna Fridjonsdottir, der til daglig rådgiver virksomheder og institutioner om brugen af sociale medier.
Läs mer »

Iceland

Man skal kunne det man gør

Bjarne Wahlgren (i rød trøje) deltager i «fishbowl» diskussion på den 5. NCOAL-konferance i Reykjavík.
Professor Bjarne Wahlgren deltager i stort dansk projekt for at finde frem til den tavse viden og udtrykke den
Läs mer »

Finland

Dagens utbildningsbehov kräver flexibilitet

–Det finns en efterfråga på det nordiska samarbetet, konstaterar Jaana Nuottanen.
Jaana Nuottanen, verksamhetsledare för Medborgarinstitutens förbund MiF r.f., riktar sin blick mot Norden.
Läs mer »

Finland

Aktiva medborgare en uppgift för skolan

- Redan tidigt får man uppfattningen att det är vissa människor som tar hand om saker medan enskilda elever inte har någon andel i beslutsfattandet, säger Li Andersson.
Att främja människors delaktighet i samhället kan enligt den unga vänsterpolitikern Li Andersson ske på väldigt många olika sätt, men för henne själv är det viktigt att inte krångla till det utan använda ett vanligt och vardagligt språk som alla kan förstå. - Politik handlar ju om processer som angår oss alla, det mesta i samhället är politiskt och det är viktigt att folk överlag uppfattar sig som politiska aktörer.
Läs mer »

Sweden

Facebook kan öka blyga studenters lärande

För en del studenter som inte skulle våga räcka upp handen i en föreläsningssal med 200 personer kan det ha varit bra att kommunicera via text, säger Fredrik Hanell.
Sociala medier kan vara bra lärmiljöer för fria diskussioner. För blyga studenter kan det vara lättare att ställa frågor över nätet än i en föreläsningssal med 200 personer. Det såg forskaren Fredrik Hanell när han studerade en Facebookgrupp för blivande förskollärare.
Läs mer »

Finland

Andra bullar 2: Medveten inkompetens är smärtsam

Brödgurun Heikki Manner beundrar de franska lantbröden som just kommit ut ur ugnen.
DialogWebs finländska redaktör deltar i en mathantverksutbildning och delar med sig av sina erfarenheter.
Läs mer »

Iceland

Godt 700 forskere samlet i Reykjavík

Diskussionen var livlig på de to konferencer. Her forklarer en af hovedtalerne på NCOAL, Andreas Fejes, et eller andet for bl.a. Jennifer Kelly fra Kanada. Foto: Hróbjartur Árnason.
To vellykkede konferencer omkring voksenundervisning og andre uddannelsesspørgsmål holdt midt i en snestorm
Läs mer »

Norway

Kunde møter karriereveileder

Den blide og engasjerte gjengen ved Karrieresenter Telemark. Fra venstre: Tone Vassbotn, Kirsten Marie Norendal, Lisa Quagliata, Kjersti Isachsen og Vegar Grislingås. Foto: Bente Jønsberg.
Veilederen tegner opp «kunnskap om meg selv». Det er innsyn. Ved siden av noterer hun «muligheter der ute», altså utsyn. Alt sammen befinner seg i den nedre og brede delen av en pyramide. Så går hun videre oppover i pyramiden, til problemløsningsprosessen, og på toppen ligger det noen «tankefeller» og flyter.
Läs mer »

Sweden

Mer struktur med kompetensplattform

Britta Zetterlund-Johansson. Foto: Øyvind Lund
På uppdrag av regeringen ska alla regioner i Sverige se över sina kompetenser och behov med hjälp av kompetensplattformar. I Värmland har detta lett till att samarbetet mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och Arbetsförmedling har blivit mer strukturerat.
Läs mer »

Finland

Första utbildningen för mathantverkare i Finland

Studiebesök på Mörby ekologiska gård, där bonden Anna Alm föder upp biffkor och odlar spannmål.
I Finland startade i början av året en utbildning i mathantverk. Det är den första i sitt slag i landet och modellen kommer från Sverige och mathantverkscentret Eldrimner, som redan utbildat mathantverkare en längre tid. DialogWebs finländska redaktör deltar i utbildningen i Finland och kommer att berätta om vuxenutbildning ur ett inifrånperspektiv i bloggen Andra bullar.
Läs mer »

Färöarna

Kompetencevurdering – vaccine mod arbejdsløshed

Bjarni Poulsen (t.h.) og Hallur Joensen
Det vigtigste aktiv, når du bliver arbejdsløs, er dig selv! Og alle må have mulighed for at få vurderet deres kompetencer, siger Høgni í Stórustovu, afdelingsleder i ALS, den færøske A-kasse.
Läs mer »

Iceland

EU giver støtte til validering og webportal

– Brugerne kan finde henvisniger til uddannelsestilbud for hvert enkelt erhverv og hvor vedkommende kan hente videre rådgivning og vejledning, siger Fjóla María Lárusdóttir.
I Island benytter man sig af såkaldt IPA-støtte for at fremskynde opbygningen af et velfungerende system for voksenuddannelse og validering
Läs mer »

Sweden

Sverige tar stafettpinnen och satsar på ökad delaktighet

Bildtext: – De nordiska länderna sneglar ofta på varandra för att hitta bra lösningar, säger Torun Rudin inför Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.
Ett minskat utanförskap är huvudtemat när Sverige blir Nordiska ministerrådets ordförandeland. Inom utbildningsområdet kommer flera konferenser och aktiviteter att äga rum under året.
Läs mer »

Iceland

De kalder os for rugemødre

De fleste af deltagerne har været aktive på arbejdsmarkedet som ufaglærte, men har indsamlet en del viden og erfaring indenfor et bestemt fag.
Validering af ufaglærte i arbejdslivet er blevet en succés overalt, men ikke mindst i Island. DialogWeb besøgte Iðan, center for videreuddannelse, der tilbyder validering indenfor 19 industrifag.
Läs mer »

Åland

Teknik för bättre omsorg

Kaja Hancock hälsar på hos väninnan Margareta Mattsson. Foto: Jenny Husell
Tänk dig en interaktiv ”tv-kanal” med program, kurser och utbildningar där du hemifrån inte bara diskuterar ansikte-mot-ansikte med de som som är i sändning, utan också med övriga deltagare. Kanske låter det som en science fiction version på studiecirklar, men det finns redan idag och målgruppen är äldre människor.
Läs mer »

Sweden

Klassmorfar minskar generationsklyftorna

Att mötas över generationsgränserna kan öka såväl socialt kapital som lärande, visar Ann-Kristin Boströms avhandling om projektet Klassmorfar. Personerna på bilden har inte med projektet att göra. Foto: Magnus Fröderberg /norden.org
Sveriges välfärdssystem gör att det här är ganska ovanligt med generationsmöten genom ideellt arbete. Projektet Klassmorfar är ett exempel på hur man kan minska åldersdiskriminering på arbetsplatserna.
Läs mer »

Färöarna

Den vigtige fleksibilitet

Kompetencerne på Færøerne er tæt forbundet med havet og med fiskeri. Fleksibilitet er en nødvendighed på et lille arbejdsmarked som det færøske. Foto: Ólavur Frederiksen, www.faroephoto.com
Fleksibilitet og en stærk arbejds-identitet karakteriserer den færøske arbejdsstyrke. Og i et lille samfund er der begrænset plads til specialister. DialogWeb har interviewet Esther Dahl, konsulent i Industriens Hus, og Bergtóra Høgnadóttir, inspirator i den færøske a-kasse, om kompetencer på det færøske arbejdsmarked.
Läs mer »

DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
Artiklarna i webbpublikationen publiceras löpande.

 old.nordvux.net/
rss/10/page.htm
 - via denna länk får du den nyaste artikeln av DialogWeb som RSS-import.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
The articles in DialogWeb will be published continuously.

 old.nordvux.net/
rss/10/page.htm
 - with this link You'll get the latest article of DialogWeb as RSS-import.nmr_se