Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

Työsulku vaikuttaa moniin aikuisoppilaitoksiin

Opettajien etujärjestöjen, julkisen sektorin työnantajajärjestöjen sekä Tanskan valtiovarainministeriön keskenään käymät neuvottelut kariutuivat. Niinpä kuntien ja valtion palveluksessa olevien opettajien työsulku astui voimaan 2. huhtikuuta.

Työsulku koskee monia aikuisoppilaitoksia, kuten lyhyitä ammatillisia koulutuksia, aikuiskoulutuskeskuksia ja sosiaali- ja terveysalan koulutuksia.

Aiheesta ajankohtaista tietoa (tanskaksi):
-  valtion palveluksessa olevista opettajista: Modst.dk
-  kuntasektorin palveluksessa olevista opettajista http://kl.dk/konflikt

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Uusi vapaan sivistystyön tietokeskus

Tanskan kulttuuriministeriö perustaa vapaan sivistystyön tietokeskuksen, jonka nimi on VIFO. Keskuksen luomista suositeltiin vuosina 2009 - 2012 toimineen vapaan sivistystyön kansallisen komitean loppuraportissa.

VIFO-keskuksen perustamisesta vastaa kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva urheilun tutkimuslaitos IDAN. Tietokeskuksen tehtäviin kuuluu muun muassa seurata ja ideoida vapaan sivistystyön piiriin kuuluvan aikuisopintotarjonnan laadunvarmistusta ja dokumentointia ja vapaaehtoisen lapsi- ja nuorisotyön toimintaa esimerkiksi tilastojen, arviointien ja tutkimusten perusteella. VIFO:n toimintaan on myönnetty kuusi miljoonaa Tanskan kruunua kolmivuotiskaudeksi, joka alkoi 1. tammikuuta 2013. IDAN arvioi, että tietokeskuksen työ- ja painopistealueet voidaan julkistaa seuraavan  parin kuukauden kuluessa.

Lisää aiheesta (tanskaksi): Idan.dk
Dansk Folkeoplysnings Samråd

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

”Ideasta liikevoitoksi - innoitusta parempaan tuotekehittelyyn”

- kuinka yhdistää paremmin tieto ja käytäntö. Ajatushautomo DEA on julkaissut pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun julkaisun "Opas parempaan tuotekehittelyyn".

Tanskassa yritykset sijoittavat tutkimukseen ja kehitykseen enemmään kuin useimmissa Euroopan maissa. Silti tanskalaisyritykset laahaavat jäljessä kun tarkastellaan yritysten kykyä luoda hankitun tiedon pohjalta lisää liikevaihtoa, vientiä ja uusia tuotteita. Raportissa suositellaan muun muassa seuraavia keinoja uuden tiedon soveltamisen sekä tutkimus- ja tuotekehitysideoiden lisäämiseksi:
· "Ideakehittely järjestykseen" esim. systematisoimalla ideointi, seuranta ja asiakashankinta.
· ”Tutkimus- ja kehitysvalmiuksien vahvistaminen" esim. varmistamalla työntekijöiden osaaminen, liittämällä kehittämistyö tuotteisiin ja tuomalla tutkimustyö tehdassaliin.
· ”Prototyyppien on luotava lisäarvoa”

Tanskankielinen raportti on ladattavissa DEA:n kotisivuilta.

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Uusi vapaan sivistystyön yhteenliittymä ruotsinkielisessä Suomessa

- Tämä vahvistaa kansansivistystyötä. Kyseessä on epädramaattinen mutta erittäin tärkeä kahden organisaation yhdistyminen yhdeksi, joka pystyy paremmin tukemaan yksittäisiä jäseniä, toteaa vastavalittu puheenjohtaja Ann-Maj Björkell-Holm.

Uusi yhdistys, nimeltään Bildningsalliansen (sivistysallianssi), aloitti toimintansa. Aiemmin ruotsinkielisten työväenopistojen ja kansalaisopistojen yhdistys FAMI ja Bildningsforum toimivat itsenäisinä organisaatioina. Nyt Suomen ruotsinkieliset vapaan sivistystyön toimijat on koottu samaan kattojärjestöön.
- Allianssi tarkoittaa strategista yhteistyötä, jonka tarkoituksena on saavuttaa yhteiset päämäärät. Kaikkialla tarvitaan sivistystä. Bildningsalliansenista on luotu pedagoginen ja poliittinen allianssi, joka pystyy ottamaan vastuuta yhteiskunnallisista asioista, kuten nuorisotakuusta, toteaa hallituksen jäsen,  Svenska studiecentralenin rehtori Björn Wallén.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): Bildningsalliansen.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Åbo Akademi satsaa ruotsintaitoisten virkamiesten kouluttamiseen

Åbo Akademissa käynnistyy uusi monitieteinen julkisjohtamisen maisterikoulutus. Koulutuksen päämääränä on vähentää pulaa ruotsinkielentaitoisista virkamiehistä Suomessa.

Koulutus on vahvasti työelämäsuuntautunut, ja siihen sisältyy työssäoppimisjaksoja ja hankemuotoisia opintoja. Koulutusohjelmaan hyväksyttyjen opiskelijoiden odotetaan käyttävän aiempia opintojaan ja työkokemustaan opiskelunsa perustana.
Kaksivuotinen koulutusohjelma toteutetaan julkishallinnon ja julkisoikeuden oppiaineiden välisenä yhteistyönä. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla jokainen opiskelija voi erikoistua haluamaansa alueeseen koulutusohjelman tutkintovaatimusten puitteissa.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): www.abo.fi/ol

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Iceland

Unesco Islannissa: Vigdís-instituutti

15. huhtikuuta Islannin opetus- ja kulttuuriministeri Katrín Jakobsdóttir luovutti Islannin yliopistossa Vigdís Finnbogadóttirille Unescon ja islantilaisviranomaisten solmiman yhteistyösopimuksen.

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon kanssa solmitussa sopimuksessa Vidgís-instituutti, joka on Islannin yliopiston yhteydessä toimiva kansainvälinen kieli- ja kulttuurikeskus, sitoutuu toimimaan Unescon määrittämien suuntaviivojen mukaisesti.  Vigdís-instituutti kuuluu Islannin yliopiston vieraiden kielten laitoksen alle. Opetusministeri allekirjoitti sopimuksen Islannin hallituksen edustajana. Unescon pääsihteerin Irinu Bokovun toiveesta Vigdís Finnbogadóttir tulee olemaan paikalla kun hän allekirjoittaa sopimuksen myöhemmin tänä keväänä.

Lisää aiheesta (islanniksi): Hi.is

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Aamiaistapaamisia maahanmuuttajien koulutuksesta

Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö, kuntaliitto, monikulttuurisuuskeskus ja Reykjavikin kaupunki toteuttavat yhteistyönä sarjan aamiaistapaamisia, joiden aiheena on maahanmuuttajien koulutus.

Ensimmäinen tapaaminen pidettiin perjantaina 5. huhtikuuta Reykjavikissa. Otsikkoina oli "Päämäärätietoinen opinto- ja ammatinvalintaohjaus siltana peruskoulun ja toisen asteen välillä" sekä "Miten maahanmuuttajille voidaan taata monipuolinen toisen asteen koulutustarjonta ja ehkäistä
keskeyttämisiä."
Seuraavien tapaamisten päivämäärät ja aiheet:
3. toukokuuta - Toimiva kaksikielisyys: islanti toisena kielenä -opetus ja ulkomaalaistaustaisten oppilaiden äidinkielenopetus.
11. toukokuuta - Maahanmuuttajat, joilla on niukasti formaalia koulutusta.
3. kesäkuuta - Eri koulutusasteilla toimivien opetuksen ohjaajien yhteistyöfoorumi

Kaikkia tapaamisia voi seurata Internetissä osoitteessa:
www.samband.is/um-okkur/bein-utsending/ 
Tallenne ensimmäisestä tapaamisesta on katsottavissa osoitteessa:
www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/7566

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norway

Posti kulkee eteenpäin - perustaitojen avulla!

Elinikäisen oppimisen virasto, Vox, julkisti vastikään raportin, jossa kerrottiin kolme vuotta kestäneestä Norjan postissa toteutetusta perustaitokurssista. Raportin mukaan osallistujat kokevat, että kurssi on kohentanut heidän perustaito-osaamistaan, vahvistanut itseluottamusta ja antanut lisämotivaatiota hakeutua uusiin tehtäviin yrityksen sisällä.

Raportin mukaan osallistujat arvioivat luku-, kirjoitus-, lasku- ja tietotekniikkataitonsa aiempaa paremmiksi kurssin loputtua. He kertovat lukevansa, kirjoittavansa ja käyttävänsä tietotekniikkaa enemmän kuin ennen kurssia. Vähemmistökieliset osallistujat hyötyvät kursseista keskimäärin enemmän kuin norjaa äidinkielenään puhuvat. Tämä tulee esiin erityisesti arvioitaessa omaa osaamista lukemisen ja tietotekniikan osa-alueilla. Lisäksi raportista ilmenee, että niin norjaa kuin muita kieliä äidinkielinään puhuvat ovat saaneet kurssilta uutta itsevarmuutta. Osallistujat tuntevat pärjäävänsä paremmin työssään ja ovat innostuneempia hakeutumaa uusiin tehtäviin saman työpaikan sisällä.

Lue lisää aiheesta (norjaksi) ja lataa raportti TÄSTÄ.

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no

Aikuisten oppimisesta liian vähän tutkimusta

Norjan hallitus luovutti hiljattain parlamentille tutkimusta koskevan tiedonannon, jonka otsikkona on "Pitkiä linjoja - tieto antaa mahdollisuuksia". Tiedonannossa todetaan, että aikuisten oppimista on tutkittu liian vähän. Niinpä hallitus haluaa panostaa lisää tutkimukseen, jotta tutkimustiedon tarve saadaan katetuksi.

Tiedonannon johdannossa hallitus toteaa, että sillä on korkeat tavoitteet norjalaisen tutkimuksen ja korkeakoulutuksen osalta. Tulevaisuuden tavoitteina on nostaa tasoa entisestään ja luoda lisää kansainväliselle huipputasolle yltäviä tutkimus- ja koulutusyksikköjä. Lisäksi uskallusta ja uudistumista halutaan edistää entistä paremmin tutkimusmaailmassa sekä elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kehittämistyössä. Kolmas päätavoite on tutkimusjärjestelmän voimakkaampi kansainvälistäminen tietyiltä osin sekä koti- ja ulkomaisten rahoituslähteiden hyvä koordinointi. Lisäksi halutaan luoda entistä paremmat edellytykset kehittämistyön ja osaamisen soveltamisen alalla tehtävälle yhteistyölle.

Lue tiedonanto (norjaksi) TÄSTÄ.

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no

Sweden

Selvitys kuntien järjestämän aikuisten perusopetuksen yksilöllistämisen lisäämisestä ja tehostamisesta

Kuntien tarjoamaa aikuisten perusopetusta koskevassa uudessa selvityksessä ehdotetaan, että koulutusta tulisi yksilöllistää paremmin kullekin opiskelijalle sopivaksi ja että opiskelun taloudellisia edellytyksiä tulisi parantaa.

Vuosittain reilu 30 000 ruotsalaista osallistuu kuntien järjestämään aikuisten perusopetukseen. Nämä aikuisoppijat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä, joista osalla on esim. korkeakoulutututkinto ja toisilla ei mitään koulutusta. Kunnallisen aikuisten  perusopetuksen tavoitteena on antaa oppijoille yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja, ja sen lähtökohtana tulee olla yksilön tarpeet ja edellytykset.
- Meidän arviomme mukaan ohjaus on avainasemassa yksilöllistetyn ja tehokkaan koulutuksen toteuttamisessa. Tämä koskee erityisesti muun muassa korkeakoulutettuja opiskelijoita, joiden tarvitsee usein suorittaa kurssista vain tiettyjä osia, toteaa opetusministeriön selvitysmies Geoff Erici.

Lisää aiheesta: www.regeringen.se/sb/d/16841/a/213884

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Ruotsalaiset arvostavat sivistysliittoja

Vuonna 2013 sivistysliittojen arvostus ruotsalaisten keskuudessa on vahvaa. Jopa yhdeksän kymmenestä ruotsalaisesta on sitä mieltä, että sivistysliitot ovat tärkeä osa yhteiskuntaa. Enemmistö ruotsalaisista, kuusi kymmenestä, on myös joskus osallistunut sivistysliittojen järjestämään toimintaan.

Markkinatutkimusyritys Sifo kartotti nyt neljättä kertaa ruotsalaisten näkemyksiä sivistysliittojen etujärjestön Folkbildningsförbundetin toimeksiannosta. Väestön myönteinen asenne on edellytys sille, että vapaa sivistystyö saa uusia osallistujia.
Myönteinen suhtautuminen todistaa myös, että monet arvostavat sivistysliittojen järjestämässä toiminnassa saatuja kokemuksia ja  osaamista. Tuoreessa raportissa tämän vuoden mittaustuloksia verrataan aiempiin vuosiin.  

Lisää aiheesta sivustolla Studieförbunden.se.

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Opinto- ja uraohjauksen maisterikoulutus käynnistyy vuonna 2013

Färsaarten opetusministeriö on ilmoittanut, että opinto- ja uraohjaus on yksi sen painopistealueista vuonna 2013. Färsaarten yliopiston uusi ohjauksen maisteriohjelma toteutetaan osa-aikaisena monimuotokoulutuksena.

Yliopistolla toimiva työryhmä laati ehdotuksen koulutusohjelman sisällöstä ja käytännön toteutuksesta. Suunnittelutyö tehtiin tiiviissä yhteistyössä paikallisten opinto- ja uraohjaajayhdistysten sekä Islannin yliopiston ohjausalan ammattilaisten kanssa. Koulutusohjelman kohderyhmänä ovat ensisijaisesti oppilaitoksissa ja työnvälitystoimistoissa toimivat opinto- ja uraohjauksen ammattilaiset.
Koulutusohjelmaan voivat kuitenkin hakea kaikki aiheesta kiinnostuneet, jotka täyttävät pohjakoulutusvaatimukset.

Lisätietoa koulutuksesta päivitetään jatkuvasti sivustolle www.setur.fo

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Raportissa esitellään väestönkasvun kokonaissuunnitelma

Tutkimus ja korkeakoulutus mainitaan ensisijaisen tärkeinä kasvutekijöinä uudessa raportissa, jonka Färsaarten itsehallinto julkaisi huhtikuun alussa. Työministeriön aloitteesta tehdyssä selvityksessä esitellään 37 konkreettista kasvunedistämiskeinoa.

Tämän paljon keskustelua herättäneen raportin on laatinut monitieteellinen työryhmä, johon kuului jäseniä mm. työministeriöstä, opetusministeriöstä ja työnantajien keskusjärjestöstä. Raportissa mainitut 37 konkreettista toimenpide-ehdotusta on jaettu viiteen eri yhteiskunnalliseen osa-alueeseen, ja niiden kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret ja naiset. Erityisen paljon huomiota saa ensimmäinen osa-alue - koulutus ja tutkimus. Tähän teemaan liittyvissä toimenpide-ehdotuksissa esiin nousevat mm. korkeakoulutuksen huomattava taloudellinen priorisointi, uusien koulutusohjelmien kehittäminen Färsaarten yliopistossa, campusalueen perustaminen, opiskelija-asunnot sekä muiden oppilaitosten ja elinkeinoelämän kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen.

Lisätietoja väestönkasvun kokonaissuunnitelmasta ja raportti: Vmr.fo

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Grönland

Avalak piti seminaarin opiskelijoille Tanskassa

Tanskassa opiskelevien grönlantilaisten järjestö Avalak järjesti kevätseminaarin "ulkomaille matkustaminen ja harjoittelu" 12. - 14.4. Tanskan Horsensissa. Seminaarin aiheena oli opiskelu Grönlannissa ja Yhdysvalloissa.
53 eri puolilla Tanskaa opiskelevaa grönlantilaista osallistui viikonloppuseminaariin, johon sisältyvissä esityksissä ja workshopeissa käsiteltiin opiskelijoiden mahdollisuuksia matkustaa ja suorittaa työharjoittelu ulkomailla.
Yhdysvaltain suurlähetystön Travis Sevy piti alustuksen Yhdysvaltojen tarjoamista opiskelumadollisuuksista. Air Greenland ja Royal Greenland kertoivat mm. työharjoittelumahdollisuuksista ja toiminnastaan.
Workshopeissa pohdittiin, miksi grönlantilaisten tulisi opiskella Yhdysvalloissa ja miksi se on Grönlannille hyödyksi. Kysymyksiä punnittiin seminaarissa edustettuna olevien opiskelu- ja toimialojen kannalta: kaivosteollisuus, matkailu, kauppa ja yhteiskuntatieteet. Tavoitteena oli määritellä eri alojen joukosta fokusalue, johon Avalak ja Yhdysvaltain suurlähetystö voivat jatkossa keskittyä edistääkseen grönlantilaisten opiskelijoiden mahdollisuuksia lähteä Yhdysvaltoihin opiskelemaan.
Seminaarista tehdyn kyselyn mukaan seminaari oli menestys ja osallistujat olivat siihen tyytyväisiä.
Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Grönlantiin uusi opetusministeri ja opetusvaliokunnan puheenjohtaja

Grönlannin uusi hallitus julkistettiin 26. maaliskuuta 2013. Siumut-puolueen Nick Nielsen seuraa demokraattien Palle Christiansenia opetusministerinä. 8. huhtikuuta julkistettiin valiokuntien ja neuvostojen jäsenet. Partii Inuit -puolueen Randi Broberg nimitettiin koulutus-, tutkimus- ja kirkkoasioiden valiokunnan puheenjohtajaksi.
Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Europe

Youth unemployment in Europe

The voice of adult educators should be more audible in the public debate of curbing youth unemployment. That is background for the first issue of the web-magazine LLinE produced in cooperation with InfoNet. The main article of the magazine is a unique overview of youth unemployment in 18 European countries.

Link to article in Lline.
Link to article in Infonet.

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

Nordiska rådet

Pohjoismaiden neuvosto: nuoriin on sijoitettava

On mahdotonta saavuttaa taloudellista hyötyä säästämällä lapsille ja nuorille suunnattavista varoista, joilla pyritään estämään heidän jäämistään työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Näin selvään johtopäätökseen tultiin Pohjoismaiden neuvoston hyvinvointivaliokunnan keskustellessa sosiaalisesta sijoittamisesta Tukholmassa 10. huhtikuuta.

Lisää aiheesta (tanskaksi): Norden.org

E-post: Larry.Karkkainen(ät)kansanopistot.fi

NVL

Seminaaridokumentaatiota Nordvux.netissä

Koulutushankkeiden menestystekijät

Torstaina 4. huhtikuuta joukko innostuneita osallistujia keskusteli Oslossa koulutushankkeiden menestystekijöistä. Keskustelutilaisuuden vetivät taidokkaasti  Hròbjartur Àrnason ja  Ingegerd Green.

Storyfi-raporttiin: HTML 

Pohjoismainen ohjauskonferenssi

14. - 15. maaliskuussa Göteborgissa järjestetyn konferenssin aiheena oli ohjaajien osaamisen kehittäminen kulttuurisen monimuotoisuuden ja muuttuvien työmarkkinoiden alueilla.

Konferenssidokumentaatio löytyy TÄÄLTÄ.

E-post: Larry.Karkkainen(ät)kansanopistot.fi

DialogWeb

Tutkimus, Facebook ja joustavuus

Muun muassa näitä aiheita käsitellään DialogWebin huhtikuussa julkaistuissa artikkeleissa.
Osoitteessa www.dialogweb.net voit lukea Þröstur Haraldssonin artikkelin suuresta tutkijakonferenssista, joka pidettiin Islannissa keskellä lumimyrskyä, sekä Århusin yliopiston professorin Bjarne Wahlgrenin haastattelun.
Clara Henriksdotter on haastatellut nuorta vasemmistopoliitikkoa Li Anderssonia aktiivisesta kansalaisuudesta. Clara jatkaa pienimuotoisen ruokatuotannon opiskelua, ja aihetta käsittelevässä artikkelisarjassa on nyt vuorossa osa "Tietoinen osaamattomuus on tuskallista".
Facebook voi parantaa ujojen oppijoiden oppimista, sanoo tutkija Fredrik Hanell Marja Beckmanin haastattelussa.
Jaana Nuottanen, Kansalaisopistojen liiton KoL:n toiminnanjohtaja, suuntaa katseensa Pohjolaan. Lue Elina Vesalaisen tekemä haastattelu.
 
www.dialogweb.net
www.facebook.com/dialogweb
E-post: Larry.Karkkainen(ät)kansanopistot.fi
Mer om: dialogue

RSS
old.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 23.4.2013

NVL:n aloitussivulle

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande