Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

Ammattikouluopiskelijat Tanskassa vanhempia kuin muualla Euroopassa

Ajatushautomo DEA:n tuoreesta raportista käy ilmi, että ammattikoulutusta suorittavien osuus kaikista nuorisoasteen opiskelijoista on Tanskassa pienempi kuin muissa Euroopan maissa.

Lisäksi nuorisoasteen opiskelijat ovat Tanskassa vanhempia kuin missään muussa Euroopan maassa: ammattikoulutus aloitetaan Tanskassa keskimäärin 21,8 vuoden iässä, kun keskimääräinen aloitusikä Itävallassa on 15, Sveitsissä 17 ja Saksassa 19 vuotta. Nuorisoasteen koulutuksesta valmistuvat ovat Tanskassa yli kuusi vuotta vanhempia kuin muualla Euroopassa: keskimäärin 28-vuotiaita. Tämä johtuu muun muassa siitä, että tanskalaisopiskelijoilta kuluu opiskeluun useampia vuosia ja he vaihtavat useammin opinto-ohjelmaa sekä siitä, että valmistuminen saattaa viivästyä harjoittelupaikkojen puutteen vuoksi.
Raportissa todetaan, että tilanne aiheuttaa jatkuessaan ongelmia ja johtaa siihen, että vuonna 2020 ammattitutkinnon suorittaneita on ainakin 30 000 liian vähän. Pätevät ammattiosaajat ovat avaintekijä niin tuotantoyrityksissä, palvelualalla, vähittäiskaupassa kuin julkisella sektorillakin.

Lisää aiheesta (tanskaksi): Dea.nu 

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Vastuullisia kansalaisia ja velvoittavia yhteisöjä

Tanskalaisjulkaisussa hahmotellaan vapaan sivistystyön roolia tulevaisuuden yhteiskunnassa.

Tanskalainen vapaan sivistystyön kattojärjestö Dansk Folkeoplysnings Samråd ja nykyisin kulttuuriministerinä toimiva Marianne Jelved ovat perustaneet ajatushautomon nimeltä "Kredsen" (Piiri). Tavoitteena on mm. innostaa kansansivistysalaa ottamaan vastuu demokraattisesta perinnöstään yhteiskunnassa, jossa ajattelua ja mielipidevaikuttamista kehittävä sivistystoiminta on ahtaalla, yhteiskunnan yhtenäisyys on vaarassa, kestokyky uhattuna ja kansainvälinen solidaarisuus vähissä, sekä kehittää ehdotuksia suurten kysymysten ratkaisemiseksi.
Kirja sisältää 14 erilaista analyysia ja kannanottoa, ja sen lopussa on kahdeksan kansansivistyskentälle suunnattua hyvin konkreettista ehdotusta.

Tanskankielinen julkaisu on ladattavissa osoitteesta
www.dfs.dk/media/356877/kredsen_bog_til_web.pdf

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Tutkimus selvittää opistojen esteettömyyttä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut tutkimuksen kansalaisopistojen ja kansanopistojen esteettömyydestä. Tutkimuksessa tarkastellaan esteettömyyttä erityisesti vammaisten ja erilaisten oppijoiden kannalta.

Tutkimus osoitti, että useimmissa opistoissa oli selviä puutteita erityisesti vammaisten opiskelijoiden näkökulmasta.Reilusti yli puolessa tarkastelluista esteettömyystekijöistä puutteita oli yli sadassa opistossa. Joka toisessa opistossa vain noin puolet sisätiloista soveltui apuvälineen kuten pyörätuolin tai rollaattorin käyttäjille. Induktiosilmukan käyttömahdollisuus oli alle kolmasosassa opistoista.
Opistokyselyn vastaajat arvioivat opetuksen esteettömyyttä hyvin myönteisessä hengessä ja opistojen vastaukset viittaavat siihen, että henkilökunnan halukkuus ottaa vammaisuudesta ja oppimisvaikeuksista aiheutuvia tarpeita huomioon oli hyvä.

Lisää aiheesta ministeriön sivuilla.

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi

Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu

Osaamisen kehittäminen yrityksissä on muuttunut yhä joustavammaksi. Tämä käy ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelusta. Tutkimuksen mukaan yritykset kehittävät henkilöstönsä osaamista yleisimmin tutkintoon johtamattomalla koulutuksella, perehdytyksellä ja työnopastuksella sekä erilaisiin tapahtumiin osallistumisella.

Lähivuosina yrityksissä painotetaan kaikilla aloilla etenkin esimiestaitoja. Teollisuusyritykset tähdensivät lisäksi moniosaamisen merkitystä, sillä prosessit ja tuotteet ovat monipuolistuneet. Teollisuusyritysten korostama moniosaaminen haastaa koulutusjärjestelmän – erityisesti ammatillisen tutkintojärjestelmän – joustavuuden vastata yritysten tarpeisiin.
Eniten verkko-oppimista käytettiin palvelualalla, jossa joka toinen EK:n jäsenyritys hyödynsi verkkoa osaamisen kehittämisessä. Erityisen suosittua se oli kaupan alalla, finanssialalla sekä niissä yrityksissä, joissa käsiteltiin tietosisältöjä tai luotiin ohjelmistoja ja järjestelmiä.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima- ja koulutustarpeita. Tiedusteluun vastasi yli tuhat yritystä, joiden henkilöstömäärä on yhteensä noin 415 000 henkilöä.

Lisää aiheesta osoitteessa Ek.fi.

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi

Suomenruotsalaiset ohjauspalvelupäivät

Aluehallintoviraston ruotsinkielinen opetusyksikkö järjestää 2. - 3. lokakuuta 2013 Turussa suomenruotsalaiset ohjauspalvelupäivät, joiden teeman on Ohjaus 2020. Seminaarin kohderyhmänä ovat koulutusorganisaatioissa toimivat opinto-ohjaajat, TE-toimistojen koulutusneuvojat ja psykologit, oppisopimustoimistojen koulutussuunnittelijat, maahanmuuttajapalveluiden parissa työskentelevä henkilöstö, nuorten työpajojen ja muiden pajojen henkilöstö jne.

Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyöryhmä on laatinut elinikäistä ohjausta koskevat tavoitteet. Tavoitteisiin kuuluu muun muassa, että ohjauspalvelut jakautuvat tasaisesti ja vastaavat yksilöllisiä tarpeita, että ohjaushenkilöstöllä on tehtävän edellyttämä osaaminen, sekä että ohjaus muodostaa koordinoidun kokonaisuuden. Miten nämä tavoitteet saavutetaan suomenruotsalaisen väestönosan osalta = Miten, missä ja milloin ohjauspalveluita voidaan tulevaisuudessa tarjota? Vägledarna-seminaarin tarkoituksena on koota yhteen kaikki ohjauksen parissa työskentelevät muutamaksi päiväksi verkostoitumaan, hankkimaan ajankohtaista tietoa ja keskustelemaan ohjausalan tulevaisuudennäkymistä.

Kutsun ja ohjelman (ruotsiksi) löydät NVL:n kalenterisivulta.
Lisätietoa: carola.bryggman(ät)avi.fi
Lue myös Clara Henriksdotterin haastattelu ylitarkastaja Carola Bryggmanin kanssa artikkelissa "Lyft för vägledning" ("Nostetta ohjaukselle")

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi

Iceland

Opinnot ovat mahdollisuus - tukea ammattikoulutukselle

Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi ammattikoulutusalalle suunnatun apurahan. Taustalla on hallituksen päätös käynnistää kampanja, jonka otsikkona on "Opinnot ovat mahdollisuus". Apurahaa voi hakea 1.6.2013 asti.

Apurahan tarkoituksena on tukea toisen asteen, korkea-asteen ja aikuiskoulutuksen piiriin kuuluvaa ammattiopintotoimintaa. Tänä vuonna tuetaan hankkeita, jotka kuuluvat johonkin neljästä osa-alueesta:
1)  työelämän ja oppilaitosten väliset hankkeet, joiden tarkoituksena on kehittää, käynnistää ja toteuttaa koulutus jonka jälkeen opintoja voi jatkaa yliopistossa
2) Uudet tai uudistetut kaksivuotiset, tutkintoon johtavat ammattikoulutusohjelmat, jotka antavat kelpoisuuden saman alan jatko-opintoihin
3) Yritysten/organisaatioiden ja koulutuksen tarjoajien väliset yhteishankkeet sekä
4) Ammattikoulutuksen tutkimus.

Lisää aiheesta islanniksi:
www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/7607

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Seydisfjordiin perustetaan kansanopisto

Itä-Islannin Seydisfjordiin ollaan perustamassa uutta kansanopistoa, Lungaskolenia. Ensimmäisten opiskelijoiden on määrä aloittaa Lungaskolenisssa ensi vuoden alussa.

Opetus perustuu perinteiseen grundtvigilaiseen ideologiaan. Innoituksen lähteinä toimivat myös paikallinen taidefestivaali LungAfestivalen sekä Tanskan Århusissa toimiva yrittäjyysaiheinen koulutusohjelma nimeltään Kaospiloterne (kaaospilotit). Uudella kansanopistolla on paikallisyhteisön vankka tuki. - Aloitamme 35 opiskelijan ryhmällä ja teemme yhteistyötä paikallisten pensionaattien kanssa, jotka toimivat opiston opiskelija-asuntoloina. Näin voimme hyödyntää olemassa olevia resursseja ja tukea täkäläisiä yrityksiä, kertoo Björt Sigfinnsdóttir, joka on mukana opiston perustamistyössä. Muita opiston yhteistyökumppaneita ovat Islannin taideakatemia, paikkakunnan viranomaiset, Århusin Kaospiloterne-oppilaitos, Skaftfellin kuvataidekeskus ja Seydisfjordin tekniikkamuseo.

Lisää aiheesta englanniksi: http://lunga.is/

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norway

Jännittäviä verkko-opetuksen kehityshankkeita

Norjalaisissa viranomaisten hyväksymissä verkko-oppilaitoksissa toteutettiin viime vuona 28 kehityshanketta. - Hankkeet kertovat sekä laaja-alaisuudesta että vahvuudesta, sanoo Norjan etäopetuksen ja joustavan koulutuksen liiton NFF:n toiminnanjohtaja Torhild Slåtto. NFF:n tehtävänä on toimittaa kaikista hankkeista koottu koontiraportti Voxille, ja vuoden 2012 raportti on nyt valmis.

Kehityshankkeiden aihevalikoima on laaja. Tässä muutamia esimerkkejä:
-Multimediapohjaista oppimispolkusovellusta hyödyntävät opetusratkaisut
-Verkkolähetykset
-Podcastit
-Videoluennot
-Video starttimoottorina
-Oppimisresurssien upottaminen sisältöihin (embedding)
-Laatubarometri
-Plagioinnin kontrollointi oppimisportaalissa
-Mikroblogit

Koko raportti (norjaksi): PDF

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no

Matkalla kohti laatukehystä

Meiltä puuttuu kattava perustaitojen laatukehys, joten pyrimme kehittämään sellaisen tämän hankkeen avulla, toteaa Graciela Sbertoli Norjan elinikäisen oppimisen virastosta Voxista. Hän johtaa hanketta "A roadmap towards a quality framework for basic skills provision", joka on parhaillaan hyvässä vauhdissa.

Hankeryhmä järjesti vastikään seminaarin, jossa tohtori John Benseman piti esityksen Uudessa-Seelannissa tehdystä perustaitoja koskevasta tutkimuksesta.
- Opettajat ovat erittäin tärkeitä, ja heidät on otettava mukaan sekä suunnittelu- että seurantavaiheeseen, Benseman totesi. Tämä oli yksi hänen tutkimuksensa päätuloksista. Hankeryhmällä on edessään paljon haasteita. Laatukehysehdotuksen on määrä valmistua vuoden 2014 aikana.

Lisää aiheesta (norjaksi) osoitteessa www.vofo.no/content/en-vei-mot-kvalitet

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no

Sweden

Uusi kansansivistyspoliittinen asiakirja: Kansansivistyksen valinnat ja tahto

Kansansivistyspoliittisen asiakirjan Folkbildningens Vägval & Vilja (Kansansivistyksen valinnat & tahto) tehtävänä on selventää kansansivistyksen roolia yhteiskunnassa sekä sitä, mitä kansansivistyskenttä kokonaisuutena on valmis tekemään. Asiakirjan laadintatyöhön on osallistunut joukko kansanopistoja ja sivistysliittoja eri puolilta Ruotsia.

Asiakirjassa käsitellään  Ruotsin kansansivistyskentän tulevaisuudennäkymiin liittyvää viittä pääprioriteettia:
- Sivistys & laajempi näkökulma
- Saatavuus & osallisuus
- Kansalainen & kansalaisyhteiskunta
- Työelämä &  elinikäinen oppiminen
- Kulttuuri & luovuus

Tärkeä osa tätä kansansivistyspoliittista asiakirjaa on se, että vapaa sivistystyö nostetaan esiin yhteiskunnallisena sektorina ja yhtenäisenä yhteiskuntavoimana sekä pyritään antamaan paikkaansapitävä ja ajanmukainen kuva siitä, miten kansansivistystehtävää tulkitaan vapaan sivistystyön kentällä 2010-luvulla. Asiakirja tulee toimimaan pohjana eri tasojen päättäjien käymälle keskustelulle. 

Lue aiheesta lisää (ruotsiksi): www.folkbildning.se/Vagval/

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Koulujen tasa-arvoistamiseen tarvitaan voimatoimia

Hyviä ja huonoja tuloksia tuottavien koulujen väliset erot ovat lisääntyneet merkittävästi, ja mahdollisuus valita koulu vapaasti on todennäköisesti vauhdittanut tätä kehitystä. Koulujen välisen tasa-arvon lisääminen, opettajuuden vahvistaminen ja pitkäjänteinen koulupolitiikka ovat kolme tärkeintä osa-aluetta ruotsalaisten koulujen tulosten ja laadun parantamisessa. Näin Ruotsin kouluvirasto, Skolverket, toteaa tuoreessa raportissaan.

- Aiomme nyt saattaa hallituksen tietoon yhteisen arviomme ruotsalaisten koulujen nykytilanteesta, joka on edelleen hankala. Jotta onnistuisimme kääntämään negatiivisen trendin, meidän on keskityttävä näihin kolmeen alueeseen, toteaa viraston pääjohtaja Anna Ekström.

Lue lisää aiheesta (ruotsiksi) viraston sivuilta.

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Aikuisdidaktiikkaa - neljätoista ajatuskulkua aikuisten oppimisen tutkimuksessa

Aikuisdidaktiikkaa käsittelevässä tuoreessa teoksessa Vuxendidaktik - 14 tankegångar i vuxnas lärande käydään läpi muun muassa mitä didaktiikka oikeastaan on, miksi aikuisena pitää opiskella ja mikä aikuisten oppimista ohjaa.

Nykyisin on sekä tavallista että itsestäänselvää, että aikuiset opiskelevat. Aikuisopetusta tapahtuu mitä erilaisemmissa yhteyksissä, kuten opintopiireissä, työpaikoilla, korkeakouluissa ja yhdistystoiminnassa. Aikuisopinnot eivät aina noudata tiettyä opintosuunnitelmaa vaan perustuvat erilaisiin käsityksiin siitä, mitä tulee oppia, miten se tapahtuu ja miksi. Teoksessa käydään perusteellisesti läpi aikuisten oppimisen kansainvälistä tutkimusta, ja kirjoittaja on muotoillut 14 eri ajatuskulkua. Näiden ajatuskulkujen tarkoituksena on auttaa opettajia, opettajaksi opiskelevia, johtotehtävissä toimivia ja koulutusvastaavia pohtimaan didaktisia valintoja ja sijoittamaan ne laajempaa asiayhteyteen. 

Kirjoittajasta: Staffan Larsson on aikuiskasvatuksen emeritusprofessori. Hän on tutkinut aikuisten oppimista 35 vuoden ajan.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): Mynewsdesk.com

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Åland

Uusia kotouttamistoimia

Hakevaan toimintaan panostaminen ja maakuntaan vastikään muuttaneille suunnatut tiedotustilaisuudet ovat esimerkkejä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen tämänvuotisista uusista toimista, joilla pyritään edistämään tulokkaiden kotoutumista. Ahvenanmaalle vasta muuttaneet kutsutaan myös juhlimaan itsehallintopäivää Maarianhaminan torille 9. kesäkuuta.
Maakunnan budjetissa on tänä vuonna varattu 800 000 euroa kotoutumisen edistämiseen. Osa rahoista käytetään ruotsin kielen tukemiseen päivähoidossa ja peruskoulussa sekä kansalaisopiston järjestämään kielenopetukseen.
1. tammikuuta voimaan astuneen kotoutumislain mukaan kuntien on laadittava kotouttamisohjelma, mutta toistaiseksi vain harvat kunnat ovat aloittaneet ohjelman valmistelun.
E-post: Larry.Karkkainen(ät)kansanopistot.fi

Färöarna

Etäopiskelu kiinnostaa monia

Färsaarten eteläisimmällä saarella Vágissa aloitti kuukausi sitten toimintansa etäopintokeskus. Alkuun valikoimissa oli 12 eri koulutusohjelmaa, mutta tällä hetkellä keskuksen kautta voi hakeutua jo 27 eri koulutusohjelmaan, joita järjestävät Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Englannissa sijaitsevat oppilaitokset.

Kiinnostus keskuksen kautta suoritettavia opintoja kohtaan on erittäin suurta. Keskuksen palveluja eivät käytä hyväkseen vain saaren reilut 4000 asukasta vaan myös muualla Färsaarilla asuvat. Keskus on nyt ollut avoinna kuukauden, ja sinä aikana henkilökunta on auttanut yli 50:tä opiskelusta kiinnostunutta färsaarelaista löytämään koulutusohjelman. Yksi keskuksen päätehtävistä on luoda kontakti opiskelijan ja oppilaitoksen välille. Keskuksessa on myös välineitä, joiden avulla opiskelijat voivat seurata luentoja netistä, osallistua keskuksen järjestämille kursseille, saada ohjausta ja osallistua opintoryhmiin yhdessä muiden etäopiskelijoiden kanssa.

Lisää keskuksen toiminnasta (fäärin kielellä) osoitteessa http://fjarlestur.fo/

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Grönland

Uusi koulutusohjelma yrityksen perustamisesta ja kehittämisestä

Kokopäiväopiskeluna toteutettavaa yrityksen perustamisen ja yrityskehityksen "YES!"-koulutusohjelmaa valmistellaan parhaillaan, ja se käynnistyy ensi vuonna. Koulutuksen avulla pyritään edistämään muutosta ja kasvua Grönlannissa.

Koulutusohjelman taustalla on maaliskuussa 2012 luotu yhdistys ChangeAgents.gl. Yhdistyksen tavoitteena on auttaa enemmän käytäntöön kuin teoriaan suuntautuneita oppilaita kehittämällä käytännönläheistä pedagogiikkaa, jonka lähtökohtana ovat käytännön haasteet teoreettisten kysymyksenasetteluiden sijaan. Niinpä yrittäjyyskoulutusohjelman opiskelijat lähetetään tutustumaan grönlantilaisiin kohteisiin, joissa heidän tavoitteenaan on kehittää ratkaisuja todellisiin sosiaalisiin, kulttuurisiin, kaupallisiin sekä ympäristöön liittyviin yhteiskuntahaasteisiin.
19 grönlantilaisyritystä tukee koulutusohjelmaa taloudellisesti sekä tarjoamalla tietotaitoaan ja voimavarojaan sen käyttöön.
Koulutusohjelmasta tekee erityisen myös se, että se on suunniteltu yhdessä koulutuksen potentiaalisten kohderyhmien sekä yhteistyöstä kiinnostuneiden työpaikkojen kanssa. Palautetta ja ideoita kerätään jatkuvasti tapaamisten, workshopien ja Facebookin kautta. Esimerkkejä ja tuloksia koulutusohjelman suunnitteluvaiheesta löydät englanniksi täältä: HTML
Tällä hetkellä koulutusohjelman suunnittelu siis on vielä kesken. Koulutus käynnistyy kaksivuotisena vuonna 2014, ja siihen otetaan noin 20 opiskelijaa joka vuosi.

Tutustu myös YES-koulutuksen Facebook-ryhmään: www.facebook.com/YESGreenland

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.dk

Hallituksen vaihtuminen toi muutoksia oppilaitosten yhdistämissuunnitelmiin

NVL:n helmikuun uutiskirjeessä kerroimme oppilaitosten yhdistymisestä ja siirtämisestä pääkaupunki Nuukiin. Hallituksen ja opetusministerin vaihduttua suunnitelmat Pohjois-Grönlannissa sijaitsevan kalastusalan oppilaitoksen yhdistämisestä Etelä-Grönlannissa sijaitsevaan merenkulkuoppilaitokseen ovat kuitenkin muuttuneet.
Koulutukset aiotaan edelleenkin yhdistää, mutta opetus tapahtuisi hajasijoitetusti kuten tähänkin asti.  Opetuspaikat sijaitsevat jatkossakin kaukana toisistaan mutta kuuluvat samaan oppilaitokseen, jolla on yhteinen johtaja. Paamiut tarvitsee merenkulun oppilaitostaan ja Uummannaq kalastus- ja pyyntialan oppilaitostaan. Merikapteenikoulutus tapahtuu jatkossa Nuukissa, jotta tiivis yhteistyö merenkulkualan kanssa voidaan taata. Nämä toimet sisältyvät uuden opetusministerin puolueen, Siumutin, vaalilupauksiin, ja niiden tavoitteena on että koulutusohjelmia sijoitetaan eri puolille maata tasapuolisen kehityksen takaamiseksi.
Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Europe

EAEA’s project ARALE: Collecting awareness raising and advocacy activities for adult education in Europe

EAEA‘s project ARALE for “Awareness Raising for Adult Learning and Education” aims to collect awareness raising and advocacy activities for adult education in Europe directed at the general public, at specific target groups and at policy-makers. Its objective is to analyse common patterns between different awareness raising activities organized by civil society in order to determine what the keys to successful activities are.

If you have organised awareness-raising activities in the past, it would be very helpful if you could fill in the following questionnaire: https://www.surveymonkey.com/s/ARALE

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

NVL

Guidance and counselling for adults

Seminar in Grand Hotel Reykjavik, June 7th.

The Education Training Service Centre, (ETSC) in Iceland and NVL in Iceland invite to a seminar in Reykjavik on June 7th. Key note speakers are members of the NVL´s Expert Network on Guidance and Counselling and from the organisations cooperating with ETSC.  The main subject is related to experiences and research from the Nordic countries. Presentations will be in either English or Icelandic.

More: Program and registration  

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

DialogWeb

Drop-outeja, pop-upeja ja muuta mielenkiintoista

Koulutuksen tarjoajien ja elinkeinoelämän tulee tehdä enemmän yhteistyötä nuorten työllistämiseksi. Tästä Pohjoismaiden ministerit olivat liikuttavan yksimielisiä kohdatessaan epämuodollisessa työmarkkinakokouksessa Tukholmassa. Lue Marja Beckmanin reportaasi JobbToppmötetista 16.5.2013.
Färsaarilla yritetään löytää keskustelun avulla syy siihen, miksi koulu jää monelta kesken. Suomessa ohjaustoiminta on hajanaista, mutta parannusta tilanteeseen on luvassa. Saamme tutustua myös suomalaiseen esimerkkiin siitä, miten elämässä voi pärjätä ilman peruskoulun päättötodistusta. Clara Henriksdotterin ruokatuotantosarjan tämänkertaisen artikkelin teemana on hiljainen tieto.

Lue lisää osoitteessa www.dialogweb.net ja tykkää artikkeleista Facebookissa www.facebook.com/dialogweb.

E-post: Larry.Karkkainen(ät)kansanopistot.fi
Mer om: dialogue

RSS
old.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 21.5.2013

NVL:n aloitussivulle

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande